dinsdag, mei 30, 2023
Groeifonds

Nationaal Groeifonds steekt honderden miljoenen in waterprojecten

0
Vijf grote projecten voor onderzoek en innovatie, waaronder twee watergerelateerde projecten, krijgen definitief 397 miljoen euro van het kabinet. Dat geld uit het Nationaal Groeifonds was al gereserveerd, maar de aanvragers moesten hun voorstellen nog nader onderbouwen en aanpassen.

Waterschapsbelasting stijgt in 2023 meer dan laatste jaren

0
Ondanks dat de definitieve tarieven pas komende weken worden vastgesteld, is nu al duidelijk dat de waterschapsbelasting in 2023 sterker stijgt dan de afgelopen...

Boskalis vindt overnamebod HAL eigenlijk te laag

Boskalis heeft geprobeerd de biedprijs die HAL wil betalen voor de overname van Boskalis, te verhogen. Zonder succes. De raad van commissarissen en de...
Wetsus

Onderzoeksinstituut Wetsus voor komende tien jaar verzekerd van rijksgeld

Wetsus, het onderzoeksinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden, is voor de komende tien jaar verzekerd van geld van het Rijk. Dat hebben minister Adriaansens van...
Rijkswaterstaat treft schikking

Rijkswaterstaat treft schikking van 238 miljoen met aannemer Afsluitdijk

0
Rijkswaterstaat heeft met de aannemerscombinatie Levvel een schikking getroffen voor de extra kosten die Levvel heeft gemaakt omdat verkeerde gegevens zijn aangeleverd voor het...
De-Blauwe-motor-nationaal-groeifonds

De Blauwe Motor ontvangt 135 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds

0
Het kabinet heeft op 14 april een reservering van maximaal 135 miljoen euro gemaakt voor het Groeiplan Watertechnologie van consortium 'De Blauwe Motor', een...
cao Werken voor waterschappen

Akkoord bereikt over nieuwe cao waterschappen

0
Vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben met de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Als de leden van...
kwijtschelding

De Dommel verwerpt voorstel kwijtschelding waterschapslasten

0
Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft een voorstel verworpen om de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting voor mensen met een bijstandsuitkering...
waterbesparende concepten

Subsidie van 800.000 euro voor innovatieve klimaatoplossingen

0
Ondernemers met een slimme oplossing voor het omgaan met extreme hitte of regenval, krijgen nu de kans deze verder te ontwikkelen. De provincie Zuid-Holland...
milieuschade

Wijziging Omgevingsbesluit: risicobedrijven betalen opruimen milieuschade

Risicovolle bedrijven die werken met milieugevaarlijke stoffen in de chemiesector worden verplicht zorg te dragen voor de kosten van het opruimen van milieuschade. De...
aanpassing waterschapsbelasting

Aanpassing waterschapsbelasting nog geen gelopen koers

0
Het pakket met aanpassingen van de waterschapsbelasting, dat de Unie van Waterschappen in december naar minister Van Nieuwenhuizen heeft gestuurd, roept verzet op bij...

Bijna 2 miljard euro nodig voor decentrale uitvoering Klimaatakkoord

0
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig om de extra taken te kunnen uitvoeren die voortkomen uit het...