maandag, oktober 18, 2021
Universiteit Twente krijgt lab voor water- en membraanonderzoek

Universiteit Twente krijgt lab voor water- en membraanonderzoek

0
De Universiteit Twente krijgt een nieuw laboratorium voor water- en membraanonderzoek. Doel is om voor wetenschappers van het membraancluster van de faculteit Technische Natuurwetenschappen...
coronavirus

Kunnen coronavirussen de rwzi overleven?

0
Ernstige acute coronavirussen lijken enkele dagen te overleven in afvalwater. Dat staat in een overzichtsstudie die is gepubliceerd door de Europese Commissie. Een conventionele...

IPCC-rapport: veel zorgen over zeespiegelstijging

0
Voor het eerst is er in het Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ook een systematische scan gemaakt van de...
Hollands Noorderkwartier dagelijkse Covidbemonstering

RIVM en waterschappen krijgen budget voor dagelijkse rioolwatermonitoring

De waterschappen krijgen eenmalig 4,65 miljoen euro voor het opstarten van dagelijkse bemonstering van alle rioolwaterzuiveringen. Daarnaast betaalt het ministerie van VWS tot en...
Klei uit kleirijperij

Sterkte grasdijk van klei uit kleirijperij getest in Deltagoot

Met windkracht 12 beuken de golven in de Deltagoot van kennisinstituut Deltares tegen een compartiment van een met gras beklede dijk die is gemaakt...

Willem Koerselmanprijs 2020 gaat naar COVID-19 rioolwateronderzoek

Leo Heijnen en Goffe Elsinga van KWR Watercycle Research ontvingen 10 juni met mede-auteurs Gertjan Medema, Ronald Italiaander en Anke Brouwer-Hanzens de Willem Koerselmanprijs...
Dunner

Aanleg puttenveld gestart voor brakwaterpilot Dunea

In de duinen bij Scheveningen zijn drinkwaterbedrijf Dunea en onderzoeksinstituut KWR Water gestart met de aanleg van win- en monitoringsputten voor een meerjarig onderzoek...

Nieuwe technologie vergroot potentiële groengas-productie rwzi’s met 50 procent

Biologische methanisering kan ervoor zorgen dat de groengas-productie op rwzi’s met standaard slibverwerking op basis van vergisting verdubbelt. De kosten van het toepassen van...

WUR start onderzoek naar hergebruik rwzi-effluent voor landbouwirrigatie

Wageningen University and Research (WUR) start een onderzoek naar de kansen en risico’s van hergebruik van rwzi-effluent voor irrigatie in de landbouw. Doel van...
dijk Perkpolder

Verontreinigde dijk Perkpolder aanleiding voor nader onderzoek

De Regionale Uitvoeringsdienst brengt in kaart waar in Zeeland thermisch gereinigde grond is gebruikt en waar de gebruikte grond niet voldoet aan de milieueisen....
WDODelta drugs

WDODelta speurt naar drugs in rioolwater

Eind april zijn elke dag watermonsters genomen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze worden onderzocht op de sporen van...
Impact watersysteem

Consortium gaat impact droogte op watersysteem onderzoeken

Een consortium van klimaatwetenschappers en ingenieurs gaat de gevolgen van extreme droogte op het Nederlandse watersysteem onderzoeken. Het project met de titel ‘Extreme droogte...