donderdag, februari 25, 2021

Onderzoek: extreme neerslag veroorzaakt door variabiliteit van het weer

0
Nieuw onderzoek van KNMI-wetenschapper Karin van der Wiel en Richard Bintanja (Rijksuniversiteit Groningen) toont aan dat de verandering in maandelijkse hitte-extremen voornamelijk veroorzaakt wordt...

Verkenning naar standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling

0
Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning doen naar standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling. Deze standaarden zouden de kwaliteit...

KNMI zet neerslagmetingen van 1850 tot 1950 online

0
Het KNMI heeft in het kader van het programma Klimaat voor Ruimte alle dagelijkse neerslagmetingen in de periode 1850-1950 gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld....

Nieuw onderzoeksproject voor optimaal bodem- en watersysteem zandgronden

0
De afgelopen jaren is veel kennis en praktijkervaring opgedaan om het water- en bodemsysteem op de Nederlandse zandgronden aan te passen om de gevolgen...

Nieuw rapport circulaire economie in de watersector

0
KWR heeft met STOWA, Aqua Minerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek een aantal doelen en toekomstperspectieven vastgesteld voor het efficiënt terugwinnen van grondstoffen en...

Nieuwe satelliet brengt zeespiegelstijging beter in kaart

0
Het Europese ruimtevaartprogramma ESA lanceerde op 21 november even na 18 uur de nieuwe aardobservatiesatelliet Sentinel-6 Michael Freilich. Deze satelliet is erg belangrijk voor...

Rioolwatermetingen nu beter te duiden en te vergelijken

0
Sinds september worden 318 rioolwaterzuiveringen in opdracht van het RIVM wekelijks bemonsterd op erfelijk materiaal van het coronavirus. Tot dusver was het lastig om...

ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

0
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties, uitgevoerd bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats...

Waternet opnieuw in opspraak vanwege beveiligingslekken

0
Na eerdere onthullingen door het journalistieke platform Follow The Money (FTM) die duidelijk maakten dat de digitale omgeving van Waternet kampt met ernstige beveiligingslekken,...

Burgeronderzoek stelt slechte kwaliteit kleine wateren vast

Tijdens het landelijk burgeronderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater namen dit jaar 2600 mensen deel. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit bij 80 procent...

Belgische onderzoekers gebruiken zeoliet om PFAS-moleculen uit water te filteren

0
Bio-ingenieurs van de KU Leuven ontwikkelden een nieuwe methode om schadelijke PFAS- chemicaliën uit het water te filteren. Hiervoor gebruiken ze een zeoliet dat...

Onderzoek naar piping Waddenzeekust voor rekenmodel dijken op getijdenzand

0
Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek moet leiden tot...