maandag, maart 27, 2023

EU adviseert corona-rioolwatermetingen op alle luchthavens met vluchten uit China

0
De Europese Unie heeft een advies afgegeven voor alle lidstaten om op luchthavens waar vluchten aankomen uit China, het rioolwater te monitoren op de...

Twee consortia vanuit NWO Perspectief-programma aan de slag met waterprojecten

0
Twee consortia gaan met een budget uit het Perspectief-programma van NWO aan de slag met waterprojecten. Future Flood Risk Management Technologies for rivers and...

Burgeronderzoek stelt opnieuw lage waterkwaliteit in kleine wateren vast

0
Slechts 20% van de kleine Nederlandse wateren krijgt een voldoende voor de waterkwaliteit, blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsmetingen door burgers. De nametingen door NIOO-KNAW...
korrelslib

Doorbraak: consortium vormt korrelslib in continu actief slibsysteem

0
Een consortium is erin geslaagd om op pilotschaal op de awzi Harnaschpolder in Midden-Delfland gedurende een half jaar korrelslib in een continu actief slibsysteem...
zandwinning

Onderzoek naar effect grootschalige zandwinning op Noordzee

0
Hoe kunnen we de toekomstige zandwinning in de Noordzee zo aanpakken, dat het mariene ecosysteem gezond blijft én ons voedsel kan blijven leveren? Deze...
vaargeul

Drones gaan helpen bij metingen vaargeul Ameland

0
Rijkswaterstaat gaat drones inzetten om de invloed van stormen op de vaargeul Holwerd-Ameland te meten. De drone-opnamen zijn een aanvulling op de reguliere dieptemetingen...
hoogwater-limburg

Deltares raadt grensoverschrijdend beheerplan de Geul Valkenburg aan

0
Om extreme overstromingen in de toekomst van de rivier de Geul in Valkenburg te voorkomen, is water langer vasthouden bovenstrooms een van de voorgestelde...

Zeeuws archief Deltawerken op Unesco erfgoedlijst

0
De Delta Archieven uit het Zeeuws Archief zijn opgenomen in het Nederlandse Memory of the World Register van Unesco, een nieuwe nationale erfgoedlijst. De...
BO3-technologie

Consortium onderzoekt duurzame BO3-technologie op rwzi Horstermeer

0
Een consortium onderzoekt de komende maanden de verwijdering van een breed palet aan microverontreinigingen uit afvalwater op rwzi Horstermeer met de BO3-technologie. Een duurzaam...
waterplanten

Onderzoek: onderwaterplanten verminderen broeikasgasuitstoot uit oppervlaktewater

0
Meren en sloten stoten minder broeikasgas uit als er veel ondergedoken waterplanten in groeien in plaats van drijvende planten of algen. Dat schrijven Nederlandse...
Horstermeerpolder

Helikopter voor bodemonderzoek Horstermeerpolder en omgeving

0
Om de waterkwaliteit in de Horstermeerpolder te verbeteren, voert waterschap Amstel, Gooi en Vecht in samenwerking met de gemeente Amsterdam en PWN een bodemonderzoek...
slibgeul

KIMA: slibgeul in Marker Wadden vangt te weinig slib voor bouwmateriaal

0
De aangelegde slibgeul in de Marker Wadden blijkt niet zo goed te werken als aanvankelijk werd gedacht. Doel was om hierin dun slib te...