Belgische onderzoekers gebruiken zeoliet om PFAS-moleculen uit water te filteren

Bio-ingenieurs van de KU Leuven ontwikkelden een nieuwe methode om schadelijke PFAS- chemicaliën uit het water te filteren. Hiervoor gebruiken ze een zeoliet dat...

Onderzoek naar piping Waddenzeekust voor rekenmodel dijken op getijdenzand

Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek moet leiden tot...

Rioolwatermonsters brengen verspreiding corona nog onvoldoende in beeld

Zoals eerder aangekondigd, baseert het RIVM de input van in rioolwater aangetroffen erfelijk coronamateriaal in het nationale coronadashboard, sinds deze week op de metingen...

Delftenaren brengen met meters regenpatronen in de stad in kaart

Ruim 180 Delftenaren brengen sinds 18 juli iedere dag met een zelfgemaakte regenmeter thuis in kaart hoeveel regen er is gevallen. Doel van het...

RIVM breidt coronameetpunten in rwzi’s uit naar 80 locaties

Het RIVM heeft vanaf 20 juli het aantal rwzi's voor het nemen van rioolwatermonsters om corona aan te tonen met ongeveer 50 uitgebreid naar...

Waterinstituut Wetsus kan voorlopig door dankzij financiële injectie Rijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarborgt het voortbestaan van watertechnologisch instituut Wetsus in Leeuwarden. Met een financiële injectie van 3,8 miljoen euro,...

IenW stopt met proefproject om plastic in de IJssel af te vangen

Het ministerie van IenW stopt met het proefproject om plastic af te vangen in de IJssel bij Kampen. De proef met het bellenscherm en...

Mestvrijstelling voor proef in Achterhoeks waterwingebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een bodemverbeteraar gemaakt uit varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. Tien melkveebedrijven...

Waterschap AGV start proef met combinatie ozon en actief kool om micro’s te verwijderen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start na de zomer op rwzi Horstermeer een proef met een combinatie van ozon en actief kool om micro's...

WENR: ‘Natuur kan dienen als buffer tegen klimaatverandering’

Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, hebben een groot potentieel om te dienen als buffer tegen klimaatverandering, maar deze optie wordt nog niet...

TU Delft leidt onderzoeksprogramma om verzilting te beperken

NWO heeft in november vier miljoen euro toegekend aan het zesjarige publiek-private onderzoeksprogramma SALTISolutions. Onder leiding van de TU Delft werken een groot aantal...

Droogteverwachting voor heel seizoen is slechts kwestie van tijd

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), Universiteit Utrecht en de Albert-Ludwigs Universiteit van Freiburg hebben de basis gelegd voor het maken van een...