dinsdag, mei 30, 2023

De Waterbank ontwikkelt interactief platform om hergebruik restwater in Nederland te stimuleren

Begin 2023 is de coöperatieve vereniging de Waterbank bij de notaris opgericht. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden wil de...

Toekomstbestendig watersysteem in polders Nijeveen Kolderveen

0
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem ontwikkeld met het project Nijeveen Kolderveen. De hoofdwatergangen en waterpeilen zijn aangepast, en het nieuwe gemaal Leenders is sinds vorig jaar in gebruik.

Provincie Noord-Holland: niet onze taak om toepassing grijs- en regenwatersystemen te stimuleren

De provincie Noord-Holland ziet vooralsnog niets in het stimuleren van de toepassing van grijs- en regenwatersystemen bij huishoudens en bedrijven om drinkwater te besparen....
Tilburg

Tilburg wil regenwaterberging verplichten bij nieuwbouw

0
Iedereen die in Tilburg gaat bouwen, krijgt in de toekomst de verplichting om regenwater op te vangen en vast te houden, de zogenoemde waterbergingsopgave....

Oosterhof Holman investeert in duurzame zandwinning met overname Nautilus

Aannemersbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman heeft dochterbedrijf Nautilus Zandwinning overgenomen en krijgt daarmee toegang tot de volledig emissieloze elektrische zandzuiger. In opdracht van Natuurmonumenten wordt...
biobased waterleiding

Eerste Nederlandse biobased waterleiding komt in Brabant

0
In de gemeente Oirschot is Brabant Water 7 december begonnen met de aanleg van de eerste biobased waterleiding van Nederland. De waterleiding is gemaakt...
Duurzame kleiwinning

Duurzame kleiwinning en dijkversterking vormen geen vanzelfsprekend huwelijk

0
Duurzame kleiwinning en dijkversterking vormen geen vanzelfsprekend huwelijk - Honderden kilometers rivierdijk krijgen de komende jaren een nieuwe kleilaag. Het adagium is: gebruik gebiedseigen...
aquathermie

Grip op ecologische effecten bij warmte oogsten uit water

0
Aquathermie - Het winnen van warmte uit oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar wat is de ecologische impact ervan op...
circulair water

ENVAQUA: ‘Pas Bouw- en Drinkwaterbesluit aan voor circulair water’

0
Branchevereniging ENVAQUA vraagt in een whitepaper aan Den Haag om het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit dusdanig aan te passen dat er ruimte komt voor...
slimme ledverlichting

Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

0
In 2023 en 2024 krijgen de sluiscomplexen in de Maas slimme ledverlichting. De pilot op sluizencomplex Born was dit jaar dermate succesvol dat besloten...
Supersludge

Consortium Supersludge beëindigt pilotproject voor superkritisch vergassen zuiveringsslib

Het consortium is na ruim tien jaar gestopt met het pilotproject ‘Supersludge’ op rwzi Dinther om zuiveringsslib superkritisch te vergassen. De technologie is volgens...

Doorstart en herinrichting van Markdal bij Breda

Op 28 september 2022 heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ingestemd met het voorstel om een doorstart te maken voor verdere voorbereiding...