zaterdag, februari 4, 2023
Duurzame kleiwinning

Duurzame kleiwinning en dijkversterking vormen geen vanzelfsprekend huwelijk

0
Duurzame kleiwinning en dijkversterking vormen geen vanzelfsprekend huwelijk - Honderden kilometers rivierdijk krijgen de komende jaren een nieuwe kleilaag. Het adagium is: gebruik gebiedseigen...
aquathermie

Grip op ecologische effecten bij warmte oogsten uit water

0
Aquathermie - Het winnen van warmte uit oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar wat is de ecologische impact ervan op...
circulair water

ENVAQUA: ‘Pas Bouw- en Drinkwaterbesluit aan voor circulair water’

0
Branchevereniging ENVAQUA vraagt in een whitepaper aan Den Haag om het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit dusdanig aan te passen dat er ruimte komt voor...
slimme ledverlichting

Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

0
In 2023 en 2024 krijgen de sluiscomplexen in de Maas slimme ledverlichting. De pilot op sluizencomplex Born was dit jaar dermate succesvol dat besloten...
Supersludge

Consortium Supersludge beëindigt pilotproject voor superkritisch vergassen zuiveringsslib

Het consortium is na ruim tien jaar gestopt met het pilotproject ‘Supersludge’ op rwzi Dinther om zuiveringsslib superkritisch te vergassen. De technologie is volgens...

Doorstart en herinrichting van Markdal bij Breda

Op 28 september 2022 heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ingestemd met het voorstel om een doorstart te maken voor verdere voorbereiding...
waddenzee-rifelementen

Volop zeeleven proef rifelementen Waddenzee

0
Waterschap Noorderzijlvest plaatste in november 2021 kunstmatige rifelementen en getijdepoelen langs de Groningse Lauwersmeerdijk, bedoeld om de onderwaternatuur van de Waddenzee te versterken. De...
vislift

Vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik

0
Een groot achterland bij Lopik wordt bereikbaar voor vissen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is op 17 augustus gestart met de aanleg van een...

Wet- en regelgeving staat gebruik gezuiverd regenwater als drinkwater in de weg

Het krijgen van een certificering en een vergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport om gezuiverd regenwater toe te passen als drinkwater blijft een...
gewasbeschermingsmiddelen

Professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer verboden

Het gebruiksverbod van gewasbeschermingsmiddelen voor professionals buiten de land- en tuinbouw is met onmiddellijke ingang weer van kracht. Op 8 juli heeft de Hoge...
cellulose

Stichtse Rijnlanden tekent overeenkomst voor terugwinnen cellulose uit wc-papier

Op 13 juli heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een overeenkomst getekend met Cellvation voor het bouwen van een installatie die cellulose uit het...
warmtepomp

Start bouw grootste warmtepomp van Eneco bij rwzi Utrecht

Op dinsdag 5 juli is het startsein gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp in Nederland. De warmtepomp, die gebouwd wordt op het...