Foto: Wikimedia Commons

Boskalis heeft geprobeerd de biedprijs die HAL wil betalen voor de overname van Boskalis, te verhogen. Zonder succes. De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Boskalis hebben daarom besloten het overnamebod neutraal aan de aandeelhouders voor te leggen. Over de niet-financiële voorwaarden van het bod werden Boskalis en HAL het wél eens.

Sinds bekend werd dat HAL Holding een bod ging uitbrengen op Boskalis, hebben de raad van commissarissen en de raad van bestuur, ondersteund door hun adviseurs, naar eigen zeggen “een intensief traject doorlopen om zorgvuldig alle aspecten van het voorgenomen bod in overeenstemming met hun vennootschappelijke verplichtingen te bestuderen”. In dat kader zijn onder meer door de Rabobank (financieel adviseur van de raad van commissarissen) en AXECO Corporate Finance (adviseur van de raad van bestuur) waarderingsanalyses gemaakt, plus aanvullende strategische en financiële analyses. Op basis van deze onafhankelijke waarderingen concludeerde Boskalis dat de door HAL voorgenomen biedprijs per aandeel niet onredelijk is, maar naar haar oordeel ‘onvoldoende overtuigend’ om de prijs aan te bevelen aan haar aandeelhouders. Boskalis heeft daarom de afgelopen weken gesprekken gevoerd met HAL met als inzet een verhoging van de voorgenomen biedprijs, maar HAL wil het bod niet verhogen.

Van de beurs halen

De biedprijs is 32,50 euro per aandeel en volgens HAL vertegenwoordigt die biedprijs een vermogenswaarde van 4,2 miljard euro. HAL is sinds 1989 aandeelhouder van Boskalis en houdt momenteel 46,2 procent van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Door overname van de overige aandelen kan HAL Boskalis van de beurs halen. Volgens HAL komt dit het langetermijnrendement ten goede, onder meer bij grote projecten en mogelijke toekomstige overnames.

Neutraal

Aangezien Boskalis de hoogte van het voorgenomen bod niet onredelijk vindt maar ‘onvoldoende overtuigend’, heeft het bedrijf besloten om het overnamebod neutraal voor te leggen en aandeelhouders de mogelijkheid te geven hun aandelen aan te bieden zodra het bod wordt uitgebracht. In het overleg met HAL is bovendien gesproken over de niet-financiële voorwaarden van het bod, waaronder strategie, governance, organisatie, financiering en werknemers. Daarover is overeenstemming bereikt voor een periode van vier jaar na afronding van het bod. Boskalis zal deze niet-financiële voorwaarden van het overnamebod daarom positief voorleggen aan de aandeelhouders.

Herstructureringsmaatregelen

Boskalis benadrukt dat het zich niet heeft verplicht mee te werken aan herstructureringsmaatregelen die na het bod door HAL zouden kunnen worden voorgesteld. Zodra HAL het bod uitbrengt, zal Boskalis een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeenroepen om zijn visie op het bod verder toe te lichten.