maandag, maart 27, 2023
beoordeling schadevergoeding

RVO gaat beoordeling schadevergoeding waterramp Limburg herzien

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland gaat aanvragen voor schadevergoeding voor slachtoffers van de waterramp in Limburg meer eenduidig behandelen. RVO erkent dat niet alle...

Rotterdam realiseert ondergrondse waterbuffer met hergebruik water

Op Wereldwaterdag (22 maart) maakte de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Ahoy en Hago Nederland bekend te starten met een ondergrondse waterbuffer (UWB) ofwel een systeem...
Impact langdurige extreme neerslag

Hoogwater Limburg: impact langdurige extreme neerslag dringt langzaam door

0
De intensiteit van de neerslag in Zuid-Limburg in juli 2021 was voor Nederland niet bijzonder. Wel de lange duur ervan en het de omvang...

Meetsysteem hoogwater Limburg functioneert nog niet optimaal

Het meetpunt van het waterschap Limburg in Hommerich om de waterstand in de Geul in kaart te brengen kampte de afgelopen dagen met een...
waterveiligheid

PREMIUM: Gevoel van regie ontbrak bij functionarissen hoogwaterramp

0
In navolging van de evaluatie van het Waterschap Limburg, volgt nu ook de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) met een evaluatie. Het Instituut voor Veiligheids- en...
belasting verhogen voor klimaatmaatregelen

Provinciale normering wateroverlast toekomstbestendig maken

0
De huidige provinciale normen voor wateroverlast zijn in de toekomst niet meer houdbaar, blijkt uit een onderzoek door STOWA onder waterbeheerders. De generieke normen...
Bestuur Hollands Noorderkwartier

Bestuur Hollands Noorderkwartier weinig kritisch over niet opschalen crisisbeheer

0
Bij de bespreking van het evaluatierapport van de extreme regenval in juni door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), was er nauwelijks...
Beleidstafel

Beleidstafel wateroverlast: binnen enkele maanden zicht op meest urgente maatregelen

0
De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater wil binnen enkele maanden zicht krijgen op de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli...
wateroverlast

Situatie na wateroverlast in Friesland weer ‘bijna normaal’

0
Wetterskip Fryslân meldt dat het waterpeil in de Friese boezem en de polders rond Woudsend weer zakt richting het streefpeil. Op 22 augustus viel...
Bestuurskundigen signaleren lacune in waterbeleid

Kabinet presenteert regeling voor onverzekerbare schade wateroverlast Limburg

0
Het kabinet heeft vrijdag de vergoeding voor onverzekerbare schade door de overstromingen in Limburg vastgesteld. Particulieren, bedrijven en overheden kunnen een beroep doen op...

Duitsland trekt 30 miljard euro uit voor noodfonds na overstromingen

0
De Duitse Bondsregering en de deelstaten richten een noodfonds op voor de slachtoffers van de recente overstromingen. In totaal willen ze 30 miljard euro...
opruimacties

Veel vrijwilligers voor opruimacties na hoog water

0
Het aanbod van mensen die willen helpen bij het opruimen van de door het hoogwater over rivieroevers verspreide rommel, overtreft wat de natuurbeheerders momenteel...