dinsdag, juni 28, 2022
belasting verhogen voor klimaatmaatregelen

Provinciale normering wateroverlast toekomstbestendig maken

0
De huidige provinciale normen voor wateroverlast zijn in de toekomst niet meer houdbaar, blijkt uit een onderzoek door STOWA onder waterbeheerders. De generieke normen...
Bestuur Hollands Noorderkwartier

Bestuur Hollands Noorderkwartier weinig kritisch over niet opschalen crisisbeheer

0
Bij de bespreking van het evaluatierapport van de extreme regenval in juni door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), was er nauwelijks...
Beleidstafel

Beleidstafel wateroverlast: binnen enkele maanden zicht op meest urgente maatregelen

0
De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater wil binnen enkele maanden zicht krijgen op de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli...
wateroverlast

Situatie na wateroverlast in Friesland weer ‘bijna normaal’

0
Wetterskip Fryslân meldt dat het waterpeil in de Friese boezem en de polders rond Woudsend weer zakt richting het streefpeil. Op 22 augustus viel...
Bestuurskundigen signaleren lacune in waterbeleid

Kabinet presenteert regeling voor onverzekerbare schade wateroverlast Limburg

0
Het kabinet heeft vrijdag de vergoeding voor onverzekerbare schade door de overstromingen in Limburg vastgesteld. Particulieren, bedrijven en overheden kunnen een beroep doen op...

Duitsland trekt 30 miljard euro uit voor noodfonds na overstromingen

0
De Duitse Bondsregering en de deelstaten richten een noodfonds op voor de slachtoffers van de recente overstromingen. In totaal willen ze 30 miljard euro...
opruimacties

Veel vrijwilligers voor opruimacties na hoog water

0
Het aanbod van mensen die willen helpen bij het opruimen van de door het hoogwater over rivieroevers verspreide rommel, overtreft wat de natuurbeheerders momenteel...
neerslagstatistieken

Neerslagstatistieken: extreme neerslag zeldzaam, maar in de toekomst vaker

0
Uit de neerslagstatistieken die in opdracht van de STOWA zijn opgesteld door KNMI en HKV Lijn in water, blijkt dat de neerslaghoeveelheden die Zuid-Limburg...
Mark Rutte

Overstromingen internationale ramp

De overstromingen in Duitsland, België en Nederland zijn een internationale ramp.  In België en Duitsland zijn nog niet alle slachtoffers geborgen, maar ook de...

Water in de Roer, Geul en Maas blijft stijgen

Na de extreme regenval en de overstromingen in Limburg blijft het water in de Roer, de Geul en de Maas stijgen. De regenval in Limburg...
wateroverlast

HHNK nog dagen bezig met wegpompen water na zware regenval

Afgelopen weekend kreeg Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te maken met hevige buien waardoor forse wateroverlast ontstond, met name op het platteland rond de Egmondermeer...

Waterschap Noorderzijlvest onderzoekt uitbreiding waterberging De Onlanden

Waterschap Noorderzijlvest onderzoekt de komende maanden of een extra waterberging haalbaar is in waterbergingsgebied De Onlanden. Oorspronkelijk was het plan om de gehele extra...