woensdag, augustus 4, 2021

Provinciale subsidie voor duurzame industriewatertransportleiding Delfzijl

0
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl. De...

Uytewaal Catering maakt eerste soep van gezuiverd regenwater

Uytewaal Catering in Houten heeft in oktober de eerste soep van gezuiverd regenwater geproduceerd. De cateraar gebruikte hiervoor de Drop2Drink unit van D2D Water...

Vergunning Riedel voldoet aan wet- en regelgeving

0
De vergunning die de provincie Gelderland heeft verleend aan Riedel om 500.000 m3 grondwater te onttrekken, is getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. Dat...

Minister wil geen debietsafhankelijke lozingseisen industrie

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ziet geen aanleiding om een systeem van debietsafhankelijke lozingseisen in lozingsvergunningen te introduceren. Als de...

Zeeuwse proef: druppelirrigatie voorkomt waterverliezen door verdamping

Innovatie en toenemende droogteschade brengen de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse druppelirrigatie dichterbij, hoewel traditionele beregening nog steeds vele malen goedkoper is. Zo voorkomen agrariërs...

VEMW en waterbeheerders aan de slag met opstellen waterprofielen industrie

VEMW en waterbeheerders gaan binnenkort aan de slag met één van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte: het opstellen van zogenaamde waterprofielen voor industriële...

Envaqua: er zijn wél alternatieven voor Vortex-technologie

Rijkswaterstaat stelt in een rapport dat de Vortex-technologie het enige alternatief is voor de toepassing van chemicaliën in koelwatersystemen van grotere industrieën. De organisatie...

Verzoek collectieve zuivering Westland onder Crisis- en herstelwet te brengen

0
De gemeente Westland wil de ontwikkeling van een collectieve zuivering nu onder de Crisis- en herstelwet te brengen. Glastuinbouw Nederland, het hoogheemraadschap van Delfland,...

Toekomst voor terugwinning nutriënten uit restwater glastuinbouw

0
Uit resultaten van het demonstratieproject Zuivering en Nutriënten Recuperatie (ZuNuRec) blijkt dat het terugwinnen van nutriënten uit restwater mogelijk is en dat hergebruik van...

Chemelot-directeur mikt op circulair watersysteem

0
Het water dat wij lozen in de Maas, wordt dagelijks door vier miljoen mensen gedronken. Een van de dingen die ik voor elkaar probeer...

Chemelot mag afvalwater voorlopig zonder nieuwe vergunning lozen

0
Chemelot mag een jaar langer afvalwater lozen volgens de oude lozingsvergunning die op 31 december verliep. Sitech Services heeft nog geen nieuwe vergunning aangevraagd...

Glastuinbouw Nederland blij met EU-akkoord waterhergebruik in land- en tuinbouw

Glastuinbouw Nederland is blij met het EU-akkoord dat waterhergebruik in de land- en tuinbouw verder moet stimuleren. Door de minimumeisen voor onder meer E-coli-bacteriën...