Nationaal Dakenplan | 30 maart

Apeldoorn

Eerste bijeenkomst voor partners van het Nationaal Dakenplan over het multifunctioneel gebruik van daken.

Ties Rijcken: Het water komt. Wat nu? | 30 maart

Delft

De poolkappen smelten. De zeespiegel stijgt. Het water komt. In 2100 kan de zeespiegel in Nederland al een meter zijn gestegen. Wat nu? Worden we overrompeld? Wordt het onbetaalbaar om de voeten droog te houden? Moeten we verhuizen naar hoger gelegen gebieden? Volgens Ties Rijcken, die publiceert en adviseert over waterveiligheid en waternatuur, kun je Nederland […]

KNM-WIMEK symposium Nature Based Solutions het nieuwe panacee?

Beekdalhoeve Bennekomseweg 160, Renkum

Symposium Nature Based Solutions voor waterbeheer & Excursie Renkums Beekdal Het Kennis Netwerk Milieu (KNM) organiseert, in samenwerking met het Wagenings Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek, een symposium met excursie voor alle KNM & WIMEK leden en andere geïnteresseerden: Titel: Nature Based Solutions voor waterbeheer het nieuwe panacee? Datum: Vrijdag 14 april 2023, 10:00 – […]

Symposium Sturing in de afvalwaterketen | 20 april

Seats to Meet, Stationsplein 49 Amersfoort

In hoeverre kunnen we de afvalwaterketen nog verder optimaliseren door aanvullende maatregelen, zoals procesregeling of afkoppelen van regenwater? En wat is daarvan de invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het lokale watersysteem? Wat zijn de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren, wat zijn nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen en hoe willen we hiermee verder? Deze […]

Bouwen in water | 8 juni

Neeltje Jans

Symposium over mogelijke grootschalige waterbouwkundige oplossingen voor de Zeeuwse kust en Westerschelde, zoals de aanleg van een energie-eiland en een kering in de Westerschelde. (dit symposium was aanvankelijk aangekondigd voor 19 januari maar is verplaatst).

Hét Nationale Watersymposium | 8 juni

Amersfoort

Industrie en waterbeheerders: voor welke uitdagingen staan we in 2023? Op 8 juni a.s. organiseren SKIW en VEMW voor de 14e keer Hét Nationale Watersymposium. Een dag lang buigen meer dan tien deskundige sprekers zich over de grootste uitdaging van dit moment: de beschikbaarheid van water. Wij nodigen u van harte uit om mee te komen […]