Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

mei 2019

Anticipating and influencing change in Asian deltas | 7 mei

7 mei | 16:00 - 18:30
Utrecht

Inaugurale rede van professor Veena Srinivasan die benoemd is tot de houder van de Prins Claus Chair in Development en Equity 2018-2020 aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek gaat over duurzame en inclusieve voedselproductie in Aziatische deltagebieden. In het bijzonder zal ze vergelijkend onderzoek doen in deltagebieden van de Ganges en Cauvery (India), Mekong (Vietnam) en Indonesië.

Meer weten »

Beregening, telt elke druppel? | 9 mei

9 mei | 13:00 - 17:00
Amersfoort

Bijeenkomst over de uiteenlopende aspecten die bij beregening een rol spelen. Wat is de effectiviteit van beregening? Hoe werkt beregening door op de verdamping en gewasgroei? En niet onbelangrijk: wat de invloed is van het onttrekken van water voor beregening op het hele watersysteem?

Meer weten »

KNW: Kunstmatige intelligentie in de watersector | 10 mei

10 mei
Amersfoort

Voorjaarscongres van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) over intelligente systemen in de watersector die kansen bieden voor betere informatievoorziening en voorspellingen. Maar ook grote veranderingen met zich meebrengen. Het congres staat ook stil bij het 10-jarige bestaan van het Waternetwerk en het 25-jarige bestaan van Wateropleidingen.

Meer weten »

5 jaar NKWK: opbrengsten en ontwikkelingen | 14 mei

14 mei
Delft

Vijfde conferentie van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) waarin ruim veertig partijen samenwerken aan onderzoek en praktijktoepassingen voor een veilige en leefbare delta. Tijdens deze lustrum-conferentie richten we ons op de resultaten van al dit onderzoek.

Meer weten »

Microplastics voor het Nederlandse waterbeheer | 14 mei

14 mei | 13:30 - 16:30
Wageningen

Middagbijeenkomst in het kader van het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) waarbij Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht, in opdracht van STW, STOWA, KWR en diverse waterschappen, werken aan het vergroten van de kennis over microplastics en nanoplastics. Er worden methoden ontwikkeld om deze deeltjes beter te kunnen meten in milieumonsters. Daarnaast worden de verspreiding, toxiciteit en effecten in het zoetwatermilieu onderzocht. Tenslotte wordt een risicobeoordeling van plastics in het zoetwatermilieu uitgevoerd.

Meer weten »

AquaConSoil | 20 -24 mei

20 mei - 24 mei
Antwerpen, België

Internationale conferentie en vakbeurs over het duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems.

Meer weten »

Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater | 22 mei

22 mei
Eerbeek

Zevende bijeenkomst Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater, georganiseerd door Envaqua. Dit keer bij Industriewater Eerbeek die het de zuivering verzorgt van 4 miljoen m3 afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie.

Meer weten »

50 jaar Lauwersmeer | 23 mei

23 mei
Zoutkamp

Op 23 mei 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de Lauwerszee, in aanwezigheid van Koningin Juliana, is afgesloten. Bij gelegenheid wordt een symposium gehouden met het accent op de toekomst en aandacht voor het verleden.

Meer weten »

Building with Nature Conventie 2019 | 23 mei

23 mei
Den Haag

Workshops waarbij Building with nature specialisten in ontmoeting komen met professionals die binnen de steden en provincies verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de omgeving, bouw en infra. De opzet is om ervaringen uit te wisselen, kansen te verkennen en als mogelijke coalitiepartners te werken aan kwantificering van nieuwe, gemeenschappelijke businessmodellen.

Meer weten »

Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie | 23 mei

23 mei | 12:30 - 16:30
De Bilt

Middagsymposium over de succesfactoren van klimaatadaptatie. zoals het voeren van een risicodialoog en het uitvoeren van een stresstest. Wie te betrekken? Welke kennis is nodig? Hoeveel tijd neem je voor de dialoog?

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen