Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

februari 2019

Langsconstructies en vernagelingstechnieken in waterkeringen | 26 februari

26 februari
Amersfoort

Vakdag over het ontwerp en het beheer van langsconstructies en vernagelingstechnieken in waterkeringen. Met uitleg over drie uit te brengen publicaties van de POV Macrostabiliteit: Stabiliteitsverhogende langsconstructies, Vernagelingstechnieken en Toepassing van de eindige elementen methode.

Meer weten »

2019 World Water-Tech Innovation Summit | 26 – 27 februari

26 februari - 27 februari
London

Achtste editie van de internationale conferentie voor waterbedrijven om met start ups en investeerders, te praten over trends op het gebied van automatisering, veiligheid, processen en waterbronnen.

Meer weten »

maart 2019

European dredging summit | 6-7 maart

6 maart - 7 maart
Rotterdam

Vierde editie van de internationale conferentie over de laatste trends in de baggersector.  

Meer weten »

Cursus: Weer en waterbeheer | 8 maart 2019

8 maart

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien met grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. In andere perioden komt watertekort voor. Beide problemen in de waterkwantiteit hangen deels samen met de klimaatverandering. Onder de nieuwe omstandigheden moet de waterbeheerder nog meer dan voorheen tijdig anticiperen op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen. Deze cursus biedt kennis van het weer en de weersverwachtingen. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te…

Meer weten »

Aanpak microverontreinigingen : Al doende leren, al lerende doen | 8 maart

8 maart
Utrecht

Bijeenkomst over de aanpak van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu, onder andere over monitoring, medicijnresten als onderdeel van alle microverontreinigingen, de technieken in de afvalwaterzuivering, (eco)toxiciteit en preventiemogelijkheden. Dat gebeurt deels plenair, deels in workshops.

Meer weten »

Vernieuwing in watergovernance | 11 maart

11 maart | 14:00 - 21:30
Amsterdam

Kenniswerkplaats over vernieuwingen in watergovernance, zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, burgerbetrokkenheid en meervoudige waardecreatie. Onder meer met de resultaten van drie jaar onderzoek naar innovatieve projecten in de watersector.

Meer weten »

IRC Wash: All systems go!| 12 – 14 maart 2019

12 maart - 14 maart
Den Haag

Internationaal symposium over het bouwen en versterken van systemen om duurzame water, sanitaire en hygiëne voorzieningen voor iedereen te realiseren. IRC wil op het symposium verder kijken dan alleen de bouw van watervoorzieningen, en wil verder nadenken over het opzetten van goed functionerende systeem van waterdiensten waarin financiering, onderhoud, lokale integratie ook worden meegenomen.

Meer weten »

Cursus: Geohydrologie | 13 maart 2019

13 maart

Het grondwaterbeheer is een taak van waterschap, gemeente en provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor een duurzaam beheer van het grondwatersysteem. Menselijke invloeden moeten goed worden afgewogen. Hier is goede theoretische kennis van de geohydrologie nodig. Je gaat aan de slag met de geologie, grondwatersysteemanalyse en grondwaterkwaliteit van Nederland. Je leert de theorie achter grondwaterstroming en voert eenvoudige berekeningen uit. Je lost zelf vraagstukken op en beoordeelt aangeleverde voorstellen en uitkomsten van modellen. Je leert kritische vragen stellen zodat je risico’s…

Meer weten »

Cursus: Klimaatscenario’s: zijn we klimaatproof? | 14 maart 2019

14 maart

Klimaatopgaven spelen een steeds grotere rol binnen beleid, ruimtelijke inrichting en planvorming. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor en vragen om klimaat adaptieve oplossingen. Kennis van het weer, klimaat en klimaatverandering is nodig om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van de stedelijke omgeving. In deze cursus leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s analyseer je hoe klimaatproof voorgestelde gebiedsmaatregelen…

Meer weten »

Waterschapsdag 2019 | 18 maart

18 maart
Den Haag

Jaarlijkse dag van de waterschappen met als thema de verkiezingen en de veranderende rol van de overheid. Wat verwacht de burger van de overheid en wat vraagt dit van een moderne waterschapsbestuurder die op 20 maart 2019 wordt gekozen?

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen