donderdag, oktober 21, 2021
Beleidstafel

Beleidstafel wateroverlast: binnen enkele maanden zicht op meest urgente maatregelen

0
De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater wil binnen enkele maanden zicht krijgen op de meest urgente maatregelen om de ernstige wateroverlast in Zuid-Limburg in juli...
waterbesparende concepten

Subsidie van 800.000 euro voor innovatieve klimaatoplossingen

0
Ondernemers met een slimme oplossing voor het omgaan met extreme hitte of regenval, krijgen nu de kans deze verder te ontwikkelen. De provincie Zuid-Holland...
nitraatrichtlijn

Europese Commissie wil strengere maatregelen naleving nitraatrichtlijn

0
De Europese Commissie wil strengere maatregelen om de naleving van de nitraatrichtlijn af te dwingen. Uit een nieuw rapport blijkt dat nitraatvervuiling in Europese...
verwijdering medicijnresten

RWZI Garmerwolde krijgt testfabriek verwijdering medicijnresten

0
Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie nog via...

Nieuwe manier om boor-ionen uit water te verwijderen

0
Bij ontzilting moeten lastig te verwijderen boor-ionen uit het water worden gehaald. Met recent onderzoek van wetenschappers uit Israël en Nederland kan het gedrag...
afvalwaterinjectie

Tweede Kamer vindt afvalwaterinjectie in Twentse gasputten geen probleem

0
De Tweede Kamer vindt afvalwaterinjectie uit de oliewinning in Schoonebeek in twee voormalige gasputten in Twente geen probleem. Een motie van Laura Bromet van...
mengseltoxiciteit

STOWA-rapport: Waterkwaliteit beoordelen via mengseltoxiciteit

De chemische waterkwaliteit wordt nu vastgesteld via normen voor afzonderlijke stoffen. Als de concentratie van een stof onder de norm blijft, zou de kans...
Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas wil snel aan de slag met nieuwe plannen waterveiligheid

Het consortium Grensmaas wil samen met het rijk, provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Zuid-Limburgse Maasgemeenten snel aan de slag met nieuwe plannen om...
ontpoldering Hedwigepolder

Vervuiling met PFAS dreigt na ontpoldering Hedwigepolder

0
Na de ontpoldering van de Hedwigepolder zal er in 2022 of 2023 vanuit de Westerschelde met PFOS en PFAS vervuild water stromen. De potentiële...
Wetsus

Wetsus gaat ondernemende watertechnologen structureel ondersteunen

0
Onderzoeksinstituut Wetsus gaat snel aan de slag met het zoeken naar watertechnologische onderzoekers met talent voor ondernemerschap. Het instituut deed dat al, maar nu...
Respijt voor maïsoogst

Respijt voor maïsoogst, ondanks extra nitraatuitspoeling

0
Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw heeft de verplichte inzaaidatum van vanggewassen na maïsoogst op zand- en lössgrond uitgesteld van 1 naar 31 oktober....
Waddenfonds

Harlingen ontvangt vijfenhalve ton van Waddenfonds voor afvangen plastic

De gemeente Harlingen gaat de stroom plastic afval aanpakken die vanuit de stad in de Waddenzee terechtkomt. Daartoe wordt in het Van Harinxmakanaal een...