WDODelta start proef met aangepast peilbeheer

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start een proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van...

Waterschappen zetten een tandje bij om bloesem te beschermen

De afgelopen week hadden veel fruittelers te maken met nachtvorst en één van de manieren om de bloesem te beschermen, is te beregenen. Daarmee...

Handelsmissie naar Vietnam succesvol voor Nederlandse watersector

De handelsmissie naar Vietnam die premier Rutte, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Snel van Financiën samen met zeventig ondernemers hebben...

Eerste elf partnerschappen Blue Deal van start op drie continenten

Op 8 april zijn in Den Haag, in aanwezigheid van vicevoorzitter Hein Pieper van de Unie van Waterschappen, deltacommissaris Peter Glas en watergezant Henk...

Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgebreid met ‘alliantieprincipes’

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ‘alliantieprincipes’ opgesteld voor de samenwerking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze richtlijnen zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag....

Proef met micro-organismen tegen slib in vijver

Op 17 april starten Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen een proef met bacteriën en schimmels in een gemeentevijver. De bedoeling is de...

‘Crisismanagement onvoldoende ingericht op milieuramp in getijdegebied’

Volgens directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging werkt de systematiek van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) – die vooral is gericht op slachtoffers – niet...

Nereda rwzi Utrecht wint Global Water Award 2019

De in aanbouw zijnde Nereda-installatie op rwzi Utrecht heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De...

Witteveen+Bos optimistisch over 2019

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos sluit het jaar 2018 af met een omzet van 132,9 miljoen euro en een winst van 11,3 miljoen (8,5 procent...

115 jaar Nijhuis: jubileum in teken van validatie afvalwater op wereldschaal

Nijhuis Industries heeft zich de laatste jaren internationaal sterk uitgebreid en daarbij is de focus komen te liggen op het leveren van behandelingsapparatuur voor...

Noordzeelanden gaan met satellietdata meststoffen in zee monitoren

Landen rond de Noordzee gaan een nieuwe gemeenschappelijke methode uitproberen voor de monitoring en beoordeling van vervuiling met meststoffen (eutrofiëring) in de Noordzee. Meststoffen...

Evaluatie droogte: verdringingsreeks moet duidelijker

Voor waterbeheerders is niet duidelijk hoe de verdringingsreeks precies werkt en er bestaan verschillende interpretaties van onderdelen van de verdringingsreeks. Dat blijkt uit het...