zondag, april 18, 2021

Rijn en IJssel rondt infiltratieproef af om beter voorbereid te zijn op droge zomers

0
Waterschap Rijn en IJssel rondde 12 april op een aantal weilanden in de omgeving van het Gelderse Varssel een infiltratieproef af. Henk van Tongeren...

‘Nederland mist nog nationale regie om toenemende droogteproblemen aan te pakken’

Nederland mist een bestuurlijke entiteit die nationaal de regie neemt om de toenemende droogteproblemen aan te pakken. Hoewel we genoeg slimme ingenieurs én een...

‘Toenemende belangstelling voor een tweede kustlijn’

Wijlen ingenieur Rob van den Haak bedacht in 2003 een integraal plan voor een klimaatbestendig Nederland bij zeespiegelstijging: De Haakse Zeedijk. De basis vormt...
Gennep Maas

Ontwikkelingen Maasvallei begrensd door waterbergende functie

In Thorn-Wessem en de Lob van Gennep vervalt de status van rivierbed en is begrensde ruimte voor ontwikkelingen vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat er...

‘Digitale transformatie komt langzaam van de grond bij waterschappen’

De digitale transformatie biedt grote kansen voor waterschappen om continuïteit in een snel veranderende wereld te realiseren. Toch gaat de omslag langzaam. “Waterschappen maken...

Algen bevorderen de groei van slikken en schorren

De groei van algen speelt een sleutelrol bij het ontstaan van slikken en schorren met een ruw oppervlak.  Dit type slikken en schorren kunnen...

Informatiepunt Leefomgeving live

0
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is sinds 30 maart live. Het IPLO is bedoeld voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de...
Wetsus maakt deel uit van het NEW-consortium.

NEW krijgt 8 miljoen voor startups in watertechnologie

Het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), een consortium bestaande uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM), krijgt 8 miljoen euro van...
ILT stelt Waternet onder verscherpt toezicht

ILT stelt Waternet onder verscherpt toezicht

0
Stichting Waternet komt onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De drinkwaterorganisatie heeft onvoldoende grip op de cybersecurity. Dat komt door...
Droogteseizoen start met weinig neerslag

Droogteseizoen start met weinig neerslag

0
Het droogteseizoen start met weinig neerslag. Na een winter, die wat natter was dan gemiddeld, hebben we nu te maken een drogere periode. De...
Tata Steel IJmuiden

Tata Steel loosde illegaal kwik op de riolering

Tata Steel uit IJmuiden loosde illegaal kwik op de riolering. Dat blijkt uit een waarschuwingsbrief die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vorige week aan de staalfabrikant...

Proeven met grofzandbarrière succesvol afgerond

0
De afgelopen maanden hebben drie aannemerscombinaties in opdracht van Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma proeven gedaan met een nieuwe techniek voor dijkversterking: de grofzandbarrière....