Waterschap Scheldestromen onderzoekt inzet gezuiverd rioolwater voor droogtebestrijding

Waterschap Scheldestromen heeft een actieplan opgesteld om korte en langetermijnoplossingen voor droogtebestrijding in kaart te brengen. Een van de mogelijkheden die het waterschap onderzoekt...

Tweede Kamer moet nog wachten op uitkomsten Beleidstafel Droogte

De Tweede Kamer moet nog even geduld hebben als gaat om beter voorbereid zijn op een nieuwe periode van langdurige droogte. Aan de Beleidstafel...

Protocol geeft peilbesluit IJsselmeer handen en voeten

Het ‘Protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit’, dat op 7 februari in Lelystad is ondertekend, is een handleiding voor het peilbeheer in het IJsselmeergebied op basis...

Provincie Groningen zoekt pioniers zilte landbouw

De provincie Groningen is op zoek naar twee of drie ondernemers in Noord-Groningen die daar aan de slag willen met zilte landbouw en aquacultuur....

Gemeenteraad Son en Breugel stemt in met differentiatie rioolheffing

Als eerste gemeente in Nederland stelt het Brabantse Son en Breugel een tariefdifferentiatie in voor de rioolheffing. Het afkoppelen van hemelwater wordt voortaan beloond,...

Dijkgraaf Ingrid de Bondt stapt per direct op bij Hollandse Delta

Ingrid de Bondt, dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta, heeft aangegeven haar functie neer te leggen, anderhalf jaar nadat zij bij het waterschap aan de...

Rioned wil werkzaamheden voor water, riool, energie en internet clusteren

Directeur Hugo Gastkemper van Stichting Rioned vindt dat de rioolsector meer moet samenwerken met nutsbedrijven en telecombedrijven, zodat burgers minder vaak met opengebroken straten...

WUR onderzoekt verhoogde zeevogelsterfte Nederlandse kust

De afgelopen weken zijn op de Nederlandse stranden vele duizenden verzwakte en dode zeekoeten aangespoeld. De vogels worden aangetroffen op de Waddeneilanden en aan...

Herziene beoordelingsrichtlijn legionella bindend verklaard

InstallQ (voorheen KvINL) heeft de nieuwe versie van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties (BRL6010) per 1 februari 2019 bindend...

Zeewater vormt nu nieuwe slikken en schorren in het Zwin

De laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin is ingezet. Het laatste stukje Internationale Dijk dat de zee tegenhield, werd op maandag 4...

Prinses Beatrix opende derde kolk van haar ‘eigen’ sluis

Prinses Beatrix opende op 6 februari de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis, in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. Met...

Duitse beverratten steeds vaker in Nederland gevangen

Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverrat-populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar...