dinsdag, mei 30, 2023
bloed

Vlaams eiwitbedrijf maakt drinkbaar water van varkensbloed

Het West-Vlaamse eiwitbedrijf Veos investeerde 2 miljoen euro in een waterzuiveringsinstallatie die dagelijks tot 150 kubieke meter dierlijk bloed filtert tot drinkbaar water. Het bedrijf zal dankzij deze nieuwe zuiveringsinstallatie 40 procent minder grondwater gebruiken, doordat ze het gefilterd water circulair inzet in haar productie.

Bewoners mogen letterlijk ruiken aan aquathermie in Zierikzee

In het Kaaskenswater in Zierikzee onderzoekt Waterschap Scheldestromen of het water gebruikt kan worden voor aquathermie. Sinds 16 mei wordt met een pompinstallatie het water van het Kaaskenswater in beweging gebracht. Bewoners wordt gevraagd om te laten weten of zij overlast door stank ervaren.

Evides ziet effect gestegen energieprijzen terug in waterverbruik

In 2022 leverde Evides Waterbedrijf 157,5 miljoen m3 drinkwater, vrijwel evenveel als het jaar ervoor. Het waterverbruik in de droge lente en zomer was hoger dan het jaar ervoor, maar daalde in het najaar tot onder het niveau van 2021. Evides zegt dat dit waarschijnlijk heeft te maken met de gestegen energieprijzen, waardoor mensen korter douchten.

Scheldestromen gaat twee nieuwe gemalen bouwen

Het dagelijks bestuur van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen vraag aan de algemene vergadering van het waterschap een krediet van 5,5 miljoen euro voor de bouw van twee nieuwe gemalen in Zeeland. Op 8 juni neemt de algemene vergadering daarover een besluit. 

Hét Nationale Watersymposium

0
Op 8 juni bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort De recente droge zomers maakten duidelijk hoe belangrijk voldoende beschikbaarheid van water is. Bovendien worden de lozingseisen...
kaart

750-jarig bestaan Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Op 14 mei 2023 herdenkt Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard het 750-jarig bestaan. Het Hoogheemraadschap van Schieland geldt als het tweede oudste waterschap van...
vislift

Miljoenste vis door vislift Heteren in de Linge 

Een Brasem passeerde als miljoenste vis de vislift aan de Muskushouwsestraat in Heteren in de Linge, blijkt uit cameragegevens van het bedrijf dat de...
dioxaan

Nog meer lozingen met dioxaan Twentekanaal moeten voorkomen worden, aldus KWR

Er zijn geen directe toxische milieueffecten van de lozing met dioxaan in het Twentekanaal, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden, te verwachten. Hoe...

Zuiveringsproces kan robuuster en goedkoper

0
Ook industriële afvalwaterzuivering wordt zelfsturend Steeds meer industriële afvalwaterzuiveringen werken met een 'automatische piloot'. Die bespaart kosten, verduurzaamt het proces en ontzorgt operators. “Er is...

Forse besparing op versterking dijken op getijdenzand

Dijken waarvan de ondergrond is opgebouwd uit getijdenzand (zand afgezet in een getijdengebied) bieden meer weerstand tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzandafzettingen, blijkt uit...
rli

RLI veegt vloer aan met uitvoering Kaderrichtlijn Water

Een gebrek aan urgentiebesef, te grote vrijblijvendheid en gebrekkige invulling van taken en verantwoordelijkheden. Drie redenen die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aangeeft waarom Nederland de Kaderrichtlijn Water in 2027 niet gaat halen.
circinwater

Europese CircInWater project voor waterinnovaties agrifood en energiesector

Met het Europese project CircInWater stelt Water Alliance, in samenwerking met vier buitenlandse partners, financiering beschikbaar voor de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood...