zondag, januari 17, 2021

Nieuwe haven ontsluit bron van zoetwater West-Brabant

Na 50 jaar stroomt er weer water door de haven van Zevenbergen. Op 1 januari vierden jongeren uit de gemeente dit heugelijke feit met...

Tools verzameld voor beheersen grondrisico’s in projecten

0
Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tools ontwikkeld voor het samen beheersen van grondrisico’s in...

Onderzoek: extreme neerslag veroorzaakt door variabiliteit van het weer

0
Nieuw onderzoek van KNMI-wetenschapper Karin van der Wiel en Richard Bintanja (Rijksuniversiteit Groningen) toont aan dat de verandering in maandelijkse hitte-extremen voornamelijk veroorzaakt wordt...

Brussel gispt Nederland voor slechte waterkwaliteit door landbouwemissies

De Europese Commissie is in haar aanbevelingen voor de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zeer kritisch over ons land: “De uitspoeling van...

Herziening Europese Drinkwaterrichtlijn is een feit, nu de uitvoering nog

0
Europa’s hoogste waterambtenaar Veronica Manfredi bracht het via Twitter als een kerstcadeau: de publicatie van de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn, nadat deze half...

Doorbraak in ontzilting kan leiden tot goedkopere waterfiltratie

Een egale dichtheidsverdeling van een membraan op nanoschaal blijkt van groot belang voor ontziltingsmembranen en het ontziltingsproces kan veel efficiënter (en goedkoper) als je...

Lot testcentrum getijdencentrale Grevelingen blijft onzeker

0
De tijd voor een beslissing over het lot van het Tidal Technology Center (TTC) in de Grevelingendam is met drie maanden verlengd, meldt Omroep...

Verkenning naar standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling

0
Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning doen naar standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling. Deze standaarden zouden de kwaliteit...

Waterschappen honoreren emissiebeperkingsprojecten agrarische sector

0
De waterschappen hebben vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij drie innovatieprojecten gehonoreerd die gericht zijn op het beperken van de emissie van...

Marjan Minnesma ‘Stel een 25-puntenplan voor waterkwaliteit op’

0
Nederland is het slechtste jongetje van de klas bij het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelen. Niet Brussel, vindt Urgenda-directeur Marjan Minnesma, maar de lidstaten...

Strengere lozingseisen voor Sitech in nieuwe watervergunning

0
Sitech heeft van het dagelijks bestuur van waterschap Limburg een nieuwe vergunning gekregen voor de lozing van afvalwater van het Chemelotterrein op de Maas....

Tweede Kamer wil bindende afspraken over nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden

0
Het kabinet moet zorgen voor bindende afspraken met boeren voor grondwaterbeschermingsgebieden. Dat is nodig om alle doelstellingen uit het zesde Nederlandse actieprogramma over de...