Waterschap gaat grasmatten op zanddijken ‘doorzaaien’

Zanddijken zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken want het water zakt in zand sneller weg dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag van...

IenW-begroting: 375 miljoen voor aanpak rivierengebied

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat reserveert een bedrag van 375 miljoen euro op de begroting van het Deltafonds voor een Programma...

RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...

Leeuwarden klaar voor Europese Water Technologie Week

Zaterdag 22 september start op de Watercampus in Leeuwarden de Europese Water Technologie Week (EWTW). Tijdens die week wil de Nederlandse waterhub verbinding zoeken...

IMCG: Effect onderwaterdrainage in veenweidegebieden niet bewezen

De International Mire Conservation Group (IMCG), een internationaal netwerk van veenspecialisten, stelt dat het niet onomstotelijk vaststaat dat onderwaterdrainage bodemdaling en CO2-uitstoot tegengaat. De...

Zoutbel vormt obstakel drinkwaterwinning PWN

Drinkwaterbedrijf PWN kan bij Andijk geen water meer innemen doordat er bij het drinkwaterinnamepunt in het IJsselmeer een fikse zoutbel ligt. Halverwege volgende week...
Kraanwater

Vewin: Omgevingswet stelt drinkwatervoorziening onvoldoende veilig

De bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) is te groot en er zijn te weinig normen om de drinkwatervoorziening zeker te...

Eerste proefstrook Plastic Road in Zwolle geopend

De eerste Plastic Road ter wereld is op 11 september in Zwolle in gebruik genomen. De dertig meter lange proefstrook in het fietspad langs...

Aquafarm wordt opgeschaald naar de praktijk

Na anderhalf jaar onderzoek hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit laten zien dat het principe van Aquafarm werkt. In een...

Grote namen gaan internationale klimaatadaptatiecommissie leiden

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte op 10 september bekend dat voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon, Bill Gates en Wereldbank-ceo Kristalina Georgieva op haar...

Utrecht wil zich aansluiten bij project Valuta voor Veen

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is deze zomer gestart met een project dat moet verkennen of een regionaal systeem van CO2-compensatie opgezet kan...

‘Duitsland niet blind volgen met vierde zuiveringstrap op rwzi’s’

De Duitse deelstaat Baden-Würtemberg trekt 4,4 miljoen euro subsidie uit voor een vierde trap op een rwzi in Karlsruhe, maar Nederland moet dat voorbeeld...