maandag, oktober 3, 2022

WUR: groene waterstof op zee goedkoper en duurzamer door membraandestillatie

0
Onderzoekers van Wageningen University & Research WUR) toonden aan dat de kosten voor het fabriceren van groene waterstof via elektrolyse op zee omlaag kunnen....

Jotem bouwt pilot voor medicijnrestenverwijdering uit rioolwater met biologisch actief kool

0
In hoeverre is biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) geschikt om medicijnresten uit rioolwater dat alleen met een trommelzeef is gefilterd te verwijderen? Deze...

Harbers: geen landelijk watertekort meer in Nederland

0
Het landelijk watertekort is voorbij. Er zijn nog regionale tekorten, maar landelijk is de vraag naar zoetwater niet meer groter dan het aanbod. Daarom...

Ferr-Tech wint WIS Award

0
Het watertechnologiebedrijf bedrijf Ferr-Tech heeft de WIS Award 2022 gewonnen. Het bedrijf uit Meppel, lid van Water Alliance, won de prijs met het vernieuwende...
onderwaterrobot

Onderwaterrobot voor de zeebodem

0
Een onderwaterrobot die op rustige dagen zelfstandig een baai of haven scant op afval en dat opruimt. Het kan, denken de onderzoekers van het...
waterveiligheid

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar integrale aanpak waterveiligheid IenW

0
De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart om te kijken in hoeverre minister Harbers van IenW in zijn beleid voor het versterken van primaire...
Deltaprogramma 2023

Deltacommissaris: Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering

0
Deltaprogramma 2023 - Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal...
afgekeurde dijk

Scheldestromen keurt kwart Zeeuwse dijken af

0
Waterschap Scheldestromen heeft ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen afgekeurd. Ze voldoen niet aan de ondergrens van de huidige wettelijke veiligheidsnorm. Het...
EWTW

EWTW 2022: groeiende rol voor clusters op wereldwijde watermarkt

0
Vertegenwoordigers van clusters uit de hele wereld spraken op de openingsdag van de 2e European Water Technology Week (EWTW) in Leeuwarden over de samenwerking...
groene dijk

Vervolgonderzoek nodig voor definitief ontwerp Groningse zeedijk met klei van slib

0
Bouw- en kennisconsortium EcoShape heeft voor waterschap Hunze en Aa’s 750 meter zeedijk in het noordoosten van Groningen versterkt met klei die is gemaakt...

Slim waterbeheer hield zoetwaterbuffer op Hollandsche IJssel in stand

0
Nog een keer zette Rijkswaterstaat op 13 september de stuw op de Lek bij Hagestein op een klein kiertje. Doel was om met een...

Delfland start test met twee rivierkreeftvangers

0
Het Hoogheemraadschap van Delfland is in Vlaardingen een test gestart met twee verschillende apparaten om exotische rivierkreeften te vangen. De prototypen zijn specifiek ontworpen...