Amstelveen start proef met tegelophaalservice om tuinen groener en waterdoorlatender te maken

Bewoners van Westwijk Zuidoost in Amstelveen kunnen vanaf 1 november tuintegels op gemarkeerde plekken aanbieden. De gemeente komt ze een dag later ophalen. Doel...

Belgische onderzoekers gebruiken zeoliet om PFAS-moleculen uit water te filteren

Bio-ingenieurs van de KU Leuven ontwikkelden een nieuwe methode om schadelijke PFAS- chemicaliën uit het water te filteren. Hiervoor gebruiken ze een zeoliet dat...

‘Houdt tijdens aanbesteding waterbouwprojecten rekening met klimaatverandering’

Rijkswaterstaat doet er goed aan om tijdens de aanbesteding van waterbouwprojecten in de bouwfase al rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering....

Rioolprojecten lopen ondanks coronapandemie door

Het rioolbeheer gaat ook in coronatijd onverminderd door. De branche ervaart geen verminderd aanbod aan projecten, ook nu veel gemeenten financieel in zwaar weer...

Rijkswaterstaat gunt contract verwijdering baggerspecie uit Averijhaven aan Van Oord

Van Oord verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat baggerspecie uit het Averijhavendepot in IJmuiden. De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit...

Wim Kuijken: ‘Winning zand uit diepe plassen te veel gericht op economisch verdienmodel’

Het winnen van zand uit diepe plassen is te veel gericht op het economisch verdienmodel en te weinig op ecologie. Deze boodschap herhaalde Wim...

Amstel, Gooi en Vecht start onderzoek naar grondwaterstanden in veenweiden

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het...

Rijkswaterstaat: ‘Nederland klaar voor stormseizoen’

Volgens Rijkswaterstaat is Nederland klaar voor het stormseizoen 2020-2021, dat loopt van 1 oktober tot en met 15 april. Alle zes Nederlandse stormvloedkeringen zijn...

Watertechsector tijdens corona: minder ontslagen en minder investeringen

De nadelige gevolgen van corona blijven voelbaar in watertechnologiesector, maar minder dan in juni. Dat blijkt uit de meest recente peiling in september, uitgevoerd...

WDODelta checkt de sloten weer vanuit de ruimte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Sinds vorig jaar controleert...

Reactie UvW op advies geborgde zetels wil kool en geit sparen

De Unie van Waterschappen heeft met een brief aan minister Van Nieuwenhuizen een reactie gegeven op het rapport Geborgd gewogen van de Adviescommissie geborgde...

Deltares: getijdenzand beter bestand tegen piping dan rivierzand

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten...