Nijhuis Industries toont tijdens IFAT sanitaire unit die urine en uitwerpselen omzet in schoon...

Nijhuis Industries toonde op de IFAT-beurs in München een sanitaire unit die uitwerpselen, urine en spoelwater opvangt, zuivert en omzet in drinkwater en kunstmest...

Proeftuin om oplossingen voor wateroverlast en droogte in steden te testen geopend in Delft

Op het innovatieterrein The Green Village van de TU Delft is 16 mei een proeftuin geopend. Ondernemers, onderzoekers en overheden werken in de WaterStraat...

IFAT 2018: oproep aan EU voor normen microverontreinigingen in afvalwater

Brussel moet dringend met Europees beleid komen voor microverontreinigingen en geneesmiddelen in het afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Die oproep klonk op een internationaal forum bij...

Waterstand in Drenthe nog dagenlang verhoogd na noodweer in het weekend

In het noordoosten van ons land hebben felle onweersbuien op zondag 13 mei geleid tot overlast. De brandweer had volop werk. Plaatselijk viel in...

IJzer 2.5 light: milieuvriendelijker ijzerzout voor slibontwatering

Waterschap Noorderzijlvest en het Duitse Sidra Wasserchemie hebben samen een nieuw, milieuvriendelijker ijzerzout ontwikkeld voor het ontwateren van slib. Het nieuwe product bevat minder...

Ministerie past Binnenvaartregeling aan voor kleine drijvende werktuigen

Na uitgebreid overleg tussen CUMELA Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt de...

Tulpenteler hergebruikt bedrijfswater na reiniging met ozon

Tulpenteelt- en broeierijbedrijf Van der Baan in Dirksland heeft fors geïnvesteerd in een duurzame uitbreiding met o.a. recirculatie van bedrijfswater. Er zijn maatregelen genomen...

Start-ups hebben nog een week voor slimme ideeën terreinbeheer rond grote rivieren

Rijkswaterstaat daagt start-up-bedrijven uit om uiterlijk 22 mei met ideeën te komen die het terreinbeheer rond de grote rivieren kunnen verbeteren. De winnaar van...

Molen Oudegein wordt weer maalvaardig gemaakt

De gemeente Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een convenant gesloten voor Park Oudegein in Nieuwegein. Onderdeel daarvan is...

Gezocht: voorstellen om Aziatische steden klimaatproof te maken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doet een beroep op de wereldmarkt om zich aan te sluiten bij haar internationaal initiatief ‘Water as Leverage for...

Milieufederatie wil vergunningsruimte Brabants grondwater beperken

De Brabantse Milieufederatie (BMF) roept de provincie Noord-Brabant op vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken, om zo het grondwatersysteem weer in...

Nederlandse watersector toont nieuwste technologie op milieuvakbeurs IFAT

Nederland is goed vertegenwoordigd op de milieuvakbeurs IFAT die volgende week in München plaatsvindt. Ruim de helft van 150 aanwezige Nederlandse exposanten komt uit...