dinsdag, juni 28, 2022
Duurzame zuiveringstechnieken

Hoog tijd voor duurzame zuiveringstechnieken zonder bromaatvorming

0
Nu de lozingsnorm voor bromaat is aangescherpt, moeten waterschappen op zoek naar alternatieve (duurzame zuiveringstechnieken) manieren dan met ozon om microverontreinigingen te kunnen verwijderen....
elektriciteit-opwekkende-anamnox

Nieuwe elektriciteit opwekkende bacterie ontdekt in vervuild water

0
Onderzoekers aan de Radboud Universiteit tonen aan dat het mogelijk is om ook met een methaanetende-bacterie vanuit vervuild afvalwater elektriciteit op te wekken. In...

Ministerie IenW stelt norm voor bromaat in oppervlaktewater vast: 1 microgram per liter

Het RIVM publiceerde 4 april de norm van het ministerie van IenW voor bromaat in zoet oppervlaktewater: 1 microgram per liter. De kankerverwekkende stof...
Sneek

WUR-promovendus biedt nieuwe inzichten voor nutriëntenterugwinning uit huishoudelijk afvalwater

Thermofiele anaerobe vergisting van geconcentreerd zwart water met ultra waterbesparende vacuümtoiletten is de best presterende technologie met de meeste potentie voor het herwinnen van...
industriële lozingen

Actualisering industriële lozingsvergunningen is megaklus

Een consortium van drie ingenieurs- en adviesbureaus houdt in opdracht van Rijkswaterstaat complexe industriële lozingsvergunningen tegen het licht. Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Tauw beoordelen...
Productiestop na dioxaan

Deldens chemiebedrijf zet productie stop na lozing dioxaan Twentekanaal

0
Waterschap Vechtstromen en Rijkswaterstaat hebben in december 2021 geconstateerd dat het Twentekanaal vervuild is met dioxaan, dat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen...

PREMIUM: Fukushima: TEPCO wil gezuiverd water in zee lozen

0
Fukushima werd 16 maart opnieuw getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Er werd gewaarschuwd voor een...
databank

PREMIUM: Wereldwijde databank van rwzi’s en hun afvoer

0
Meer dan 58.000 rwzi’s zijn opgenomen in de wereldwijde databank HydroWASTE. Daarin zijn nationale en regionale datasets gecombineerd met informatie over de waterlichamen waarop...
Ootmarsum

Renovatie rwzi Ootmarsum betekent einde membraanbioreactor

De vijftig jaar oude rioolwaterzuivering Ootmarsum is volgens eigenaar Waterschap Vechtstromen toe aan een grondige renovatie. Daarbij zal afscheid worden genomen van de membraanbioreactor,...

Pathema wint koelwater en stoomwater terug uit afvalwater aardappelverwerker

0
Watertechnologiebedrijf Pathema gaat in 2022 al het koelwater en stoomwater voor de productie bij aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer in Bergen op Zoom terugwinnen...
Delfland

Delfland zoekt nieuwe nabehandeling voor restwater glastuinders

0
Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft ingestemd met het uitwerken van een andere techniek voor de collectieve zuivering Westland. De huidige nabehandelingstechniek...
Richtlijn stedelijk afvalwater

PREMIUM: EurEau wil grote industriële awzi’s aan banden leggen

0
Als het aan EurEau ligt, mogen grote industriële afvalwaterzuiveringen niet langer lozen op het riool. Als die wens niet haalbaar blijkt, pleit de Europese...