Slib staat waterschap aan de lippen

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam kan door werkzaamheden niet al het zuiveringsslib uit het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht verwerken. Het...

AD16: vergisters uitgedaagd meer te doen met biogas en digestaat

“Anaerobe vergisters moet zich meer uitspreken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”, zo hield professor Willy Verstraete van Universiteit...

Vechtstromen: geen voorrang behandeling micro’s uit wijken met verzorgings- en ziekenhuizen

Waterschap Vechtstromen geeft in de rwzi Emmen geen voorrang aan de behandeling van afvalwater uit wijken met verzorgings- en ziekenhuizen om micro’s te verwijderen....

Vallei en Veluwe begonnen met testen voor Waterfabriek Wilp

Waterschap Vallei en Veluwe is op 21 mei gestart met het testen van de techniek voor de Waterfabriek Wilp. In een proefopstelling op rwzi...

Geurfilters zorgen voor minder stankoverlast rwzi Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft diverse soorten geurfilters geplaatst bij de nieuwe rwzi in Utrecht. Hierdoor is de stank in de omgeving sterk afgenomen,...

Chemours: minister wil directe lozingen GenX op de Merwede legaliseren

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om Chemours in Dordrecht een vergunning te verlenen voor de directe lozing van maximaal...

Waterschap Vallei en Veluwe stelt plan biologische waterzuivering uit

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het plan voor een biologisch waterzuiveringssysteem in De Glind voor vijf jaar stilgezet. De biologische zuivering is niet alleen...

Nereda rwzi Utrecht wint Global Water Award 2019

De in aanbouw zijnde Nereda-installatie op rwzi Utrecht heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De...

115 jaar Nijhuis: jubileum in teken van validatie afvalwater op wereldschaal

Nijhuis Industries heeft zich de laatste jaren internationaal sterk uitgebreid en daarbij is de focus komen te liggen op het leveren van behandelingsapparatuur voor...

Erasmus MC neemt Pharmafilter officieel in gebruik

Op Wereldwaterdag nam het Erasmus MC in Rotterdam officieel het Pharmafiltersysteem voor afvalverwerking en waterzuivering in gebruik. Met dat systeem regelt het academisch ziekenhuis...

Oasen laat reststroom drinkwaterproductie verwerken bij waterschap Rivierenland

Drinkwaterbedrijf Oasen is in voorbereiding om zuiveringsstation De Put te vernieuwen en te voorzien vaneen omgekeerde osmose membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel...

Nereda rwzi Utrecht genomineerd voor Global Water Awards 2019

De bouw van een nieuwe Nereda-installatie op rwzi Utrecht is genomineerd voor de Global Water Awards 2019 die op 9 april in London worden...