Waterbedrijven voeren campagne tegen btw-verhoging

De maat is vol. In koeienletters plaatste de Nederlandse waterbedrijven die boodschap woensdag 24 oktober met paginagrote advertenties in alle landelijke kranten. De waterbedrijven...

Dunea wil drinkwater in omgevingsvisies laten opnemen

Drinkwaterbedrijf Dunea zoekt samenwerking met gemeenten en provincies in haar win- en leveringsgebied met als doel ervoor te zorgen dat het thema drinkwater wordt...
Kraanwater

RIWA en RIVM: Voorzorgprincipe moet druk op drinkwater verminderen

Het RIVM stelt dat geen gezondheidsschade zal ontstaan door 42 onderzochte ‘opkomende’ stoffen als die in een extreem lage dosis in drinkwater voorkomen. De...

Kabinet kiest voor belastingverhoging op drinkwater

Door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, zal ook drinkwater duurder worden. Na de belastingverhoging, die in januari ingaat,...

Zoutbel vormt obstakel drinkwaterwinning PWN

Drinkwaterbedrijf PWN kan bij Andijk geen water meer innemen doordat er bij het drinkwaterinnamepunt in het IJsselmeer een fikse zoutbel ligt. Halverwege volgende week...
Kraanwater

Vewin: Omgevingswet stelt drinkwatervoorziening onvoldoende veilig

De bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) is te groot en er zijn te weinig normen om de drinkwatervoorziening zeker te...

Estafettestaking voor cao Waterbedrijven gaat verder in Limburg

Medewerkers van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) staakten op 4 september voor een goede cao Waterbedrijven. Mensen van de WML-kantoren in Venlo, Linne en Echt...

Oasen start proef met op afstand bestuurbare afsluiters om lekken in drinkwaterleidingen sneller op...

Oasen startte in juni in Gouda met een proefproject om afsluiters in drinkwaterleidingen op afstand te bedienen. Hierbij werkt het drinkwaterbedrijf samen met de...

Chemours moet vergunning aanvragen voor directe lozing GenX-stoffen

De concentraties aan GenX-stoffen in de directe lozing op het oppervlaktewater vanuit het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours zijn niet vergund en daarom is Rijkswaterstaat een...

Europees Parlement: Kosten aangepaste Drinkwaterrichtlijn moeten beheersbaar blijven

De nieuwe Drinkwaterrichtlijn moet betaalbaar en praktisch uitvoerbaar blijven. Dat stelden de Europarlementariërs van de commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) tijdens een...

ENVAQUA blij met wederzijdse erkenningsregeling

Nederlandse bedrijven die producten produceren die met drinkwater in aanraking komen, hoeven in Europa voortaan niet meer aan verschillende regels en certificeringen te voldoen....

Vewin waarschuwt voor risico’s ondergrondse opslag kernafval

Het ondergronds bergen van radioactief afval in zoutkoepels of kleilagen kan een ernstig risico vormen voor drinkwaterbronnen. Voordat een besluit wordt genomen om het...