Kiwa Nederland kan Duitse markt op voor certificering drinkwaterproducten

Kiwa GmbH ontving in december 2019 als eerste certificatie-instelling in Duitsland een accreditatie van de Duitse Raad voor Accreditatie om de geschiktheid van producten...

‘Vervuilers moeten betalen om drinkwater betaalbaar te houden’

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, vindt dat de EU bestaande regelgeving beter moet implementeren om te voorkomen dat microverontreinigingen in (drink)water...
Kraanwater

Drinkwater in noodsituaties misschien toch op rantsoen

Nederland denkt aan een escalatiesysteem voor drinkwater. In een crisissituatie mag drinkwater dan alleen nog worden gebruikt voor consumptie, gezondheidsdoelen en hygiëne. Het RIVM...

Inspectie registreert meer overschrijdingen signaleringsparameters drinkwater

In 2018 rapporteerden drinkwaterbedrijven 123 overschrijdingen van signaleringsparameters in het drinkwater. Ten opzichte van 2017 is het aantal normoverschrijdingen van die signaleringsparameters meer dan...

Akkoord over herziening Europese Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten woensdag 18 december in Straatsburg overeenstemming over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. De voorlopige overeenkomst moet...

Innamestops Maaswater vanwege Belgische lozingen landbouwgif

De drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides zijn tijdelijk gestopt met het innemen van Maaswater voor de productie van drinkwater. De Maas is vervuild met...

Minister komt in 2020 met beleidsaanpak loden drinkwaterleidingen

De Gezondheidsraad publiceerde gisteren een rapport waaruit blijkt dat het loodgehalte in drinkwaterleidingen in waarschijnlijk zo’n 100.000 – 200.000 huizen (die zijn gebouwd voor...

Pyrazool-affaire: drinkwaterbedrijven halen bakzeil bij Raad van State

Waterschap Limburg heeft met het verlenen van een lozingsvergunning aan Sitech Services de belangen van de drinkwatervoorziening voldoende in het oog gehouden. Zo oordeelde...

Vewin mist bij kabinet gevoel van urgentie voor bescherming drinkwaterbronnen

Vewin, de branchevereniging van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en...

Drinkwaterbedrijven bezorgd over kwaliteit van hun bronnen

Op 12 september heeft Vewin, de branchevereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven, het KWR-rapport ‘De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland’ overhandigd aan minister Cora...

WHO pleit voor meer onderzoek naar risico’s microplastics in drinkwater

Lage concentraties microplastics in drinkwater lijken vooralsnog geen gezondheidsproblemen te veroorzaken omdat ze na inname het lichaam weer verlaten. Dat stelt Wereldgezondheidsorganisatie WHO in...

Vitens pompte in juli meer grondwater op dan vergund

Min of meer gedwongen door de hittegolf in juli heeft drinkwaterbedrijf Vitens in de Achterhoek meer grondwater opgepompt dan volgens de vergunning was toegestaan....