Landbouw zorgt voor piek in watergebruik in 2018

De landbouw gebruikte in 2018 150 procent meer water dan in 2017. De veehouderij was in 2018 goed voor ruim de helft van het...

Drinkwaterbedrijven sluiten geen klanten af gedurende coronapandemie

Nederlandse drinkwaterbedrijven zullen gedurende de coronapandemie geen gebruikers afsluiten van het water. Dat zegt branchevereniging Vewin naar aanleiding van berichten over Amerikaanse nutsbedrijven die...

Vijfentwintig WMD-klanten krijgen ieder gratis 50.000 liter water

Vijfentwintig klanten van drinkwaterbedrijf WMD hebben eind januari ieder 50.000 liter gratis drinkwater ter waarde van 125 euro gewonnen. Zij kregen het water omdat...

Nijhuis Industries en NXF Filtration testen eentraps nanofiltratie-installatie voor grondwaterbehandeling Filipijnse stad

Nijhuis Industries en NXF Filtration testen momenteel een ‘plug- en play’ eentraps nanofiltratie-installatie om grondwater te behandelen voor de Filipijnse stad Davao. East Asia...

Kiwa Nederland kan Duitse markt op voor certificering drinkwaterproducten

Kiwa GmbH ontving in december 2019 als eerste certificatie-instelling in Duitsland een accreditatie van de Duitse Raad voor Accreditatie om de geschiktheid van producten...

‘Vervuilers moeten betalen om drinkwater betaalbaar te houden’

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, vindt dat de EU bestaande regelgeving beter moet implementeren om te voorkomen dat microverontreinigingen in (drink)water...
Kraanwater

Drinkwater in noodsituaties misschien toch op rantsoen

Nederland denkt aan een escalatiesysteem voor drinkwater. In een crisissituatie mag drinkwater dan alleen nog worden gebruikt voor consumptie, gezondheidsdoelen en hygiëne. Het RIVM...

Inspectie registreert meer overschrijdingen signaleringsparameters drinkwater

In 2018 rapporteerden drinkwaterbedrijven 123 overschrijdingen van signaleringsparameters in het drinkwater. Ten opzichte van 2017 is het aantal normoverschrijdingen van die signaleringsparameters meer dan...

Akkoord over herziening Europese Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten woensdag 18 december in Straatsburg overeenstemming over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. De voorlopige overeenkomst moet...

Innamestops Maaswater vanwege Belgische lozingen landbouwgif

De drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides zijn tijdelijk gestopt met het innemen van Maaswater voor de productie van drinkwater. De Maas is vervuild met...

Minister komt in 2020 met beleidsaanpak loden drinkwaterleidingen

De Gezondheidsraad publiceerde gisteren een rapport waaruit blijkt dat het loodgehalte in drinkwaterleidingen in waarschijnlijk zo’n 100.000 – 200.000 huizen (die zijn gebouwd voor...

Pyrazool-affaire: drinkwaterbedrijven halen bakzeil bij Raad van State

Waterschap Limburg heeft met het verlenen van een lozingsvergunning aan Sitech Services de belangen van de drinkwatervoorziening voldoende in het oog gehouden. Zo oordeelde...