dinsdag, juni 28, 2022

Minister ziet ruimte om Legionellaregels te versoepelen

Minister Mark Harbers heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de brede Legionellaregels voor ziekenhuizen wil handhaven maar voor...

Vlaams advies voor invoering luxe-tarief voor drinkwater

Op verzoek van milieuminister Zuhal Demir hebben twee Vlaamse adviesorganen, Minaraad en SERV, een advies uitgebracht over een herziening van het stelsel van de...
drinkwater

Minister rekent op levering drinkwater aan 900.000 nieuwe woningen

0
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat er zeker tot 2040 voldoende grondwater beschikbaar is voor het bereiden van drinkwater. Dat staat...
drinkwater-afsluiten-wanbetaling

Afsluiting drinkwater huishoudens met kinderen bij wanbetaling toegestaan

0
Op 6 april heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak die Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten heeft...
SABIC

Drinkwater is te goedkoop voor industriële grootgebruikers

Chemiebedrijf SABIC in Bergen op Zoom liet veel onderzoek doen naar waterbesparing, maar het omvangrijkste project gaat vooralsnog niet door. Doordat drinkwater spotgoedkoop is, krijgt...
Vitens in Gelderland

Verzet tegen ruimere winningsvergunning Vitens in Gelderland

Om ook Gelderse bedrijven die willen uitbreiden van voldoende drinkwater te kunnen voorzien, wil drinkwaterbedrijf Vitens meer vergunningen voor drinkwaterwinning. De provincie is daartoe...
Vewin

Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe woningen niet zeker

0
Minister De Jonge wil tot 2030 900.000 woningen bouwen, blijkt uit de plannen die hij 11 maart naar de Tweede Kamer stuurde. Vewin waarschuwt...
Toekomstplan watersector

Toekomstplan watersector met jonge waterprofessionals

0
Hoe moet de watersector eruitzien in 2070? Die vraag wil KWR binnen het Bedrijfstakonderzoek tackelen met de mensen die dan nog steeds een actieve...
grondwaterbeschermingsgebieden

Vewin teleurgesteld over bescherming grondwater in nieuwe nitraatregels

De drinkwatersector mist in het Addendum van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn de afgesproken doelen voor de bescherming van de grondwaterbronnen voor drinkwater. Het nieuwe...

Vitens verscherpt onderhoud om nieuwe E.coli besmettingen te voorkomen

0
Vitens heeft een aangescherpt onderhoudsbeleid vastgesteld en dit wordt momenteel versneld ingevoerd. De aanscherping is een gevolg van de evaluatie van E.coli besmetting, in...

Dunea onderzoekt zuiveringstechnieken voor Valkenburgse Meer

0
Dunea gaat onderzoeken welke zuiveringstechnieken nodig zijn om het Valkenburgse Meer na 2030 te gebruiken als nieuwe bron voor drinkwater. Dat gebeurt in een...

PREMIUM: FreshMan moet zoetwatervoorraad Dunea vergroten

0
Dunea is gestart met het oppompen van brak grondwater uit de zoetwaterbel onder de Scheveningse duinen. De FreshMan-pilot moet duidelijk maken of hiermee de...