dinsdag, mei 30, 2023

Van Oord zet emissiearm installatieschip in bij Duits windproject

0
Waterbouwer Van Oord is geselecteerd als 'preferred supplier' voor het transport en de installatie van de fundaties voor het 1,6 GW windproject Nordseecluster in Duitsland. Daarbij zal Van Oord het gloednieuwe, emissiearme offshore installatieschip Boreas inzetten.
damwanden

Proef met damwanden voor project Meanderende Maas

0
Tussen 1 en 12 mei worden op twee proeflocaties in het projectgebied Meanderende Maas damwanden aangebracht. Daarbij wordt gemonitord hoeveel trillingen en geluid er vrijkomen bij het trillend of drukkend aanbrengen van de damwanden.
pbl

PBL-scenario’s laten zien hoe bouwlocaties oostelijk kunnen verschuiven

0
Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vier scenario’s uitgewerkt waar langs Nederland zich in de ruimtelijke ordening tot 2050 zou kunnen ontwikkelen....
dijkversterkingen

Duurzame dijkversterkingen en innovaties HWBP in beeld tijdens Infratech

0
De dijk van morgen is groen De dijkversterkingen van het HWBP hebben een flinke milieu-footprint. Op Infratech passeerden drie groene projecten de revue. Duurzame ontwerpen...

Rijkswaterstaat start aanbesteding renovatie Koninginnensluis

0
Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de 130 jaar oude Koninginnensluis in het Merwedekanaal bij Nieuwegein. Na de renovatie moet de ruim 130 jaar oude sluis weer voldoen aan de eisen ten aanzien van levensduur, constructie, veiligheid en beschikbaarheid, met respect voor de historische waarde. Verder is bij de werkzaamheden op de Afsluitdijk een stalen roldeur van 1 miljoen kilogram geplaatst met een indrukwekkende hijsoperatie.

Tijdelijke dam in Maas maakt herstel stuw Roermond mogelijk

Mourik Infra start 6 maart in opdracht van Rijkswaterstaat met de voorbereidingen van de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. Hier waren in 2022 enkele scheuren in ontdekt. Een paar dagen later begint de aannemer met breukstenen de nooddam op te bouwen. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil stijgt. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 3,5 weken.
Groeifonds

Nationaal Groeifonds steekt honderden miljoenen in waterprojecten

0
Vijf grote projecten voor onderzoek en innovatie, waaronder twee watergerelateerde projecten, krijgen definitief 397 miljoen euro van het kabinet. Dat geld uit het Nationaal Groeifonds was al gereserveerd, maar de aanvragers moesten hun voorstellen nog nader onderbouwen en aanpassen.
Bouwkuip

Opnieuw bouwkuip Julianakanaal volgelopen

0
In de ochtend van 23 februari is de bouwkuip in het Julianakanaal volgelopen. In de bouwkuip wordt gewerkt aan de verbreding en verdieping van het kanaal. Ruim twee jaar geleden gebeurde iets soortgelijks stroomopwaarts.

Rijkswaterstaat heeft ‘drijvend’ aquaduct A7 weer gestabiliseerd

0
De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is sinds 6 februari gedeeltelijk weer open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder...
Nieuwe Sluis

Eerste sluisdeur Nieuwe Sluis Terneuzen eindelijk gekanteld

0
Het gebeurde een week later dan oorspronkelijk gepland, maar de eerste sluisdeur van de Nieuwe Sluis Terneuzen is op 6 februari ’s avonds eindelijk gekanteld en ingevaren. Vervolgens is de deur geïnstalleerd in een deurkas in het buitenhoofd.
Pannerdensch Kanaal

Verlagen kribben Pannerdensch Kanaal gaat in het voorjaar verder

0
De werkzaamheden in het Pannerdensch Kanaal, waar 35 kribben vanwege hoogwaterveiligheid worden verlaagd, hebben last van de verwachte hoge waterstanden. In het voorjaar, wanneer de waterstanden lager zullen zijn, wordt het werk hervat.
proefvakken

Proefvakken voor dijkversterking Marken

Deze maand start Rijkswaterstaat met de aanleg van twee proefvakken op Marken (Zuidkade en Westkade). Daarmee wil de dienst zien of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen.