Samenwerkingsovereenkomst Dijkversterking Hansweert getekend

Op 11 maart ondertekenden waterschap Scheldestromen en aannemerscombinatie Van Oord-KWS de samenwerkingsovereenkomst voor het project Dijkversterking Hansweert. De dijk moet over een lengte van...

Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd

De hoge waterafvoeren in de Maas en de daarbij behorende hoge stroomsnelheden bemoeilijken de bouw van een tijdelijke breuksteendam, die daar wordt aangelegd om...

Ontpoldering Hedwigepolder van start gegaan

Na een jarenlange maatschappelijke en politieke discussie en recent onderzoek naar PFAS in de bodem is 2 maart begonnen aan het grondwerk in de...

Deltares onderzoekt oorzaak verzakte huizen langs Twents kanaal

Deltares onderzoekt de oorzaak van de schade aan meer dan 300 woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik in Twente. Het kanaal is tussen 2011...

Minister: ‘Bouwprojecten waterveiligheid en -kwaliteit lijden nauwelijks onder PFAS-problematiek’

Volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), vinden bouwprojecten en werkzaamheden rondom waterveiligheid en waterkwaliteit in het algemeen gewoon doorgang. Ze liggen niet...

Zandhonger van de Roggenplaat voorlopig gestild

De zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde, waaraan Boskalis op 1 oktober 2019 was begonnen, is begin januari afgerond. Op 3 februari markeerde...

Aannemer Van Dijk Maasland start met vervanging historische kademuur centrum Maassluis

Aannemer Van Dijk Maasland startte 15 januari met de vervanging van een historische kademuur in het centrum van Maassluis door een damwandconstructie. De kademuur...

Dijkversterking met kunstgrasmatten: bruikbaar idee?

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe manieren om dijken te versterken en inzichten op te doen betreffende dijkbekleding. In verschillende projecten...

Verruiming PFAS-norm geeft lucht aan bouwers en baggeraars

De norm voor de zeer zorgwekkende PFAS-stoffen gaat per direct van 0,1 microgram per kilo grond naar 0,8 microgram. Dat maakte minister Stientje van...

“Meer stikstofuitstoot door gesleep met vervuild baggerslib”

De opening van drie rijksbaggerdepots van Rijkswaterstaat om met PFAS en andere verontreinigingen vervuild baggerspecie op te slaan kan op bijstemming rekenen van Edwin...

Kabinet treft maatregelen om PFAS-problematiek vlot te trekken

Het kabinet heeft een maatregelenpakket gepresenteerd om projecten die door PFAS hinder ondervinden, zo snel mogelijk weer vlot te trekken. Zo worden rijksbaggerdepots opengesteld...

Bouwers zinken tweede deurkas nieuwe zeesluis IJmuiden af

De tweede deurkas van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is de afgelopen maanden succesvol afgezonken en ligt op zijn definitieve positie. Dat meldt aannemersconsortium...