Eerste vissen zwemmen door vislift in Opheusden

Binnen het eerste uur nadat de schuif van de vislift in Opheusden op 8 april openging, zwommen de eerste vissen er doorheen. Dat meldt...

Waterschappen oefenen met digitale besluitvorming

Waterschapsbesturen zijn volop aan het oefenen met digitale besluitvorming. Dat komt omdat op 10 april de spoedwet Digitale Besluitvorming in werking is getreden. De...

Nieuw rapport PAGW: voorstel voor een proeftuin

Deltares, Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos, Arcadis en Sweco doen in een nieuw rapport over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) een concreet voorstel voor een...

Winnaars Dutch Junior Water Prize kregen uitslag via videoverbinding

De winnaars van de Dutch Junior Water Prize kregen op 3 april via een videoverbinding te horen dat zij gewonnen hadden. Elise Hornstra en...

Pilot ontzilting zeewater op Afsluitdijk

REDstack uit Sneek en Pure Water Group uit Sprundel testen sinds 20 januari een proefinstallatie voor het ontzilten van zeewater op basis van Electrodialyse...

Waterdoorlatende en hittestress reducerende trottoirtegel wint RIONEDinnovatieprijs

Deelnemers aan de RIONEDdag op 6 februari hebben de ZOAK® klinker van TileSystems uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van gerecycled...

Algenverwijderaar met Israëlische en Duitse technologie wint aanmoedigingsprijs UVW

Jorrit Timmers van het Hoogheemraadschap Rijnland heeft 12 december de aanmoedigingsprijs De Dromenvanger van de Unie van Waterschappen ontvangen. Hij kreeg de prijs voor...

Waterinnovatieprijs: nu stemmen op genomineerden voor Publieksprijs

Tot en met 9 december kan er gestemd worden voor de Publieksprijs van de Waterinnovatieprijs. Op 12 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het...

Nationale Klimaat Adaptatie Challenge zoekt deelnemers

Om klimaatadaptatie te versnellen, start in januari 2020 een Nationale Klimaat Adaptatie Challenge voor jong en oud. Gedurende vier maanden werken studenten, young professionals...

Belgische geveltuin zuivert douchewater

In Gent vindt een proef plaats met een geveltuin die het afvalwater vanuit de douche of keuken zuivert tot water voor laagwaardige toepassingen. De...

Waterschappen zoeken deelnemers voor The Big Water Hack 2019

Waterschappen zijn op zoek naar deelnemers aan The Big Water Hack 2019 op 11 en 12 december. Hierbij werken wetenschappers, studenten en mensen uit...

Genomineerden Waterinnovatieprijs 2019 bekend

Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. Twaalf innovaties maken...