maandag, oktober 18, 2021
grondwateronttrekking landbouw

Van Nieuwenhuizen: te weinig zicht op grondwateronttrekking door landbouw

0
Er is geen volledig beeld van het aantal grondwateronttrekkingen en de onttrekkingshoeveelheden voor beregening van de landbouw, melden provincies en waterschappen in een rapportage...

Wijk voorkomt paalrot met eigen pompsysteem

0
In het Kleiwegkwartier in Rotterdam hebben inwoners een pomp geplaatst die sloot- en regenwater onder de grond naar de funderingspalen onder hun huizen pompt....

Veenboeren experimenteren met klei uit Betuwe om bodemdaling te vertragen

Vier boeren in de Krimpenerwaard kijken eind maart of ze klei uit de Betuwe kunnen toepassen. Doel van de proef is om de veenafbraak...
geen toegang lozingsvergunningen

Waterschap mag vervuild Enka-water in de Rijn lozen

0
Waterschap Vallei en Veluwe mag van de rechtbank in Ede met sulfaat en pentachloorfenol (PCP) vervuild grondwater oppompen en via een 7,5 kilometer lange...

Grondwaterstand profiteert van sneeuw

0
De sneeuw van vorige week heeft er voor gezorgd dat de grondwaterstand in sommige delen van het land flink is gestegen. Doordat sneeuw langzaam...

Vliegverbod voor recreatieve drones boven waterwingebieden

0
Drones voor recreatief gebruik mogen niet meer binnen een horizontale afstand van 150 meter van 25 Nederlandse productielocaties voor de drinkwatervoorziening vliegen. Het verbod...

Rijk investeert in onderzoek naar Utrechtse ‘Griftparkbacterie’

0
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem en het grondwater onder het Utrechtse Griftpark verder aan...

Politiek mist sancties in provinciaal drinkwaterbeschermingsplan

0
D66, Partij voor de Dieren en de SP maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en de bescherming van drinkwaterbronnen. In de Provinciale...

Rechtbank vernietigt grondwatervergunning Refresco

0
De rechtbank schrapt de vergunning om extra grondwater te onttrekken die de provincie Noord-Brabant verleende aan Refresco. In 2019 werd de bestaande vergunning van...

Gemeente Tilburg wil uitbreiding grondwaterwinning Brabant Water voorkomen

0
Brabant Water wil 20 procent extra grondwater oppompen in het waterwingebied Gilzerbaan. De gemeente Tilburg gaat in gesprek met de provincie Noord-Brabant – die...

KCAF stopt met testfase funderingslabel

0
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft de testfase van het funderingslabel begin november beëindigd. Er kwamen niet alleen negatieve reacties van woningeigenaren over,...

Brabantse natuur heeft jaarlijks 60 miljoen kuub grondwater nodig

0
De Noord-Brabantse natuur heeft jaarlijks 60 miljoen kuub grondwater nodig, bijvoorbeeld in de vorm van kwel, om te overleven. Er is daarom zo’n 350...