donderdag, februari 25, 2021

Gemeente Tilburg wil uitbreiding grondwaterwinning Brabant Water voorkomen

0
Brabant Water wil 20 procent extra grondwater oppompen in het waterwingebied Gilzerbaan. De gemeente Tilburg gaat in gesprek met de provincie Noord-Brabant – die...

KCAF stopt met testfase funderingslabel

0
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft de testfase van het funderingslabel begin november beëindigd. Er kwamen niet alleen negatieve reacties van woningeigenaren over,...

Brabantse natuur heeft jaarlijks 60 miljoen kuub grondwater nodig

0
De Noord-Brabantse natuur heeft jaarlijks 60 miljoen kuub grondwater nodig, bijvoorbeeld in de vorm van kwel, om te overleven. Er is daarom zo’n 350...

Ardo gaat jaarlijks 500.000 m3 minder Brabants grondwater gebruiken

0
De provincie Brabant heeft afspraken gemaakt met Ardo in Zundert over de hoeveelheid grondwater die het bedrijf in de periode 2020 – 2025 zal...

Grondwaterstand bepalend voor nieuw funderingslabel

0
Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is bezig met de ontwikkeling van een funderingslabel. Elk woonhuis krijgt voor de staat van de fundering een label dat...

Amstel, Gooi en Vecht start onderzoek naar grondwaterstanden in veenweiden

0
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het...

Waterschap Limburg bezorgd over toename grondwaterputten

0
De toename van het aantal waterputten bij particulieren en bedrijven baart Waterschap Limburg zorgen. Het waterschap gaat daarom onderzoeken hoeveel van die waterputten er...

Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter Veluws grondwater onttrekken

0
Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter grondwater onttrekken uit het diepe derde watervoerende pakket onder Ede. Dat heeft de provincie Gelderland onlangs besloten....

Defensie slaat extra blusput in Drents natuurgebied

0
Militairen van de genie uit We zep hebben dinsdag in opdracht van de Veiligheidsregio Drenthe een waterput in het Bargerveen in het Drents natuurgebied...

Weidevogels profiteren van drainagemaatregelen tegen bodemdaling

Weidevogels hebben veel profijt van de drukdrainages die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater in de polder Spengen, tussen Woerden en Kockengen....

Naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden moet beter

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden hebben een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvangen, waarin de geldende regels...

Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’

0
De benadering van de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden gaat veranderen. Waar nu ‘peil volgt functie’ de praktijk is, zullen overheden steeds vaker...