donderdag, januari 20, 2022
klimaatadaptieve woningbouw

Unie-voorzitter pleit bij formatie voor normen klimaatadaptieve woningbouw

0
De voorzitters van de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen brachten 10 december op uitnodiging van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees een...
Zeedijk

Gemeente Hulst eist plan van aanpak Zeedijk Perkpolder

0
De gemeente Hulst legt de Staat een last onder dwangsom op om uiterlijk 1 juli 2022 het plan van aanpak te presenteren met concrete...
onderwaterdrainage

Onderzoek in Friesland: onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot in veengebieden

0
Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research...
grondwatervoorraad

Ondanks natte zomer is Brabantse grondwatervoorraad nog niet op peil

0
De beken en sloten in het beheergebied van Waterschap De Dommel staan weer vol water, dankzij de recente neerslag. Maar volgens het waterschap is...

Onderzoek Hoogwaterboerderij: waterinfiltratie veenweiden heeft tijd nodig

Het verhogen van de grondwaterstand naar -20 cm op alle percelen van de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld lukt niet zomaar. De verwachting is dat...

Rekenkamer ziet minister IenW als verantwoordelijke voor nationaal grondwaterbeheer

De Algemene Rekenkamer benadrukt in een recent rapport dat de minister van IenW verantwoordelijk is voor het nationale grondwaterbeheer. Ook coördineert zij een nationale...
grondwaterkwaliteit

RIVM wil provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit verbeteren

0
Om de data van de verschillende meetnetten voor grondwaterkwaliteit eenduidig te kunnen samenbrengen in de Basisregistratie Ondergrond, is het nodig de kwaliteit en het...
grondwateronttrekking landbouw

Van Nieuwenhuizen: te weinig zicht op grondwateronttrekking door landbouw

0
Er is geen volledig beeld van het aantal grondwateronttrekkingen en de onttrekkingshoeveelheden voor beregening van de landbouw, melden provincies en waterschappen in een rapportage...

Wijk voorkomt paalrot met eigen pompsysteem

0
In het Kleiwegkwartier in Rotterdam hebben inwoners een pomp geplaatst die sloot- en regenwater onder de grond naar de funderingspalen onder hun huizen pompt....

Veenboeren experimenteren met klei uit Betuwe om bodemdaling te vertragen

Vier boeren in de Krimpenerwaard kijken eind maart of ze klei uit de Betuwe kunnen toepassen. Doel van de proef is om de veenafbraak...
geen toegang lozingsvergunningen

Waterschap mag vervuild Enka-water in de Rijn lozen

0
Waterschap Vallei en Veluwe mag van de rechtbank in Ede met sulfaat en pentachloorfenol (PCP) vervuild grondwater oppompen en via een 7,5 kilometer lange...

Grondwaterstand profiteert van sneeuw

0
De sneeuw van vorige week heeft er voor gezorgd dat de grondwaterstand in sommige delen van het land flink is gestegen. Doordat sneeuw langzaam...