Brabantse waterschappen staan beregenen met grondwater tijdelijk toe

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel verruimen van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met...

Brabant pakt vervuiling bij waterwingebieden versneld aan

De provincie Noord-Brabant, landbouworganisatie ZLTO en drinkwaterbedrijf Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren. Dat gaat gebeuren bij acht grondwaterwingebieden...

Onderzoekers: vervang goedkope gewassen in droge gebieden om uitputting grondwaterreserves te beperken

Agrariërs in droge gebieden doen er goed aan om hun goedkope gewassen te vervangen door alternatieven die per hectare meer opbrengen. Zo kunnen ze...

Droogte 2018 nog steeds merkbaar bij agrariërs in veenweidegebied Stichtse Rijnlanden

De droogte van 2018 is nog steeds merkbaar in verschillende polders in het veenweidegebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo is de bovenste bodemlaag...

Twee Brabantse waterschappen: geen ontrekkingsverbod voor besproeiing grasland met grondwater

Waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta hebben ondanks de lage grondwaterstanden door de droogte besloten geen onttrekkingsverboden voor grondwater in te voeren....

Tweede Kamer unaniem tegen geothermieboringen in drinkwatergebieden

Op 19 maart heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een motie van de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt om een verbod...

Droogte veroorzaakt hausse aan funderingsproblemen

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen...

Brabant Water gaat groei watervraag compenseren met besparingsmaatregelen

Brabant Water onttrekt jaarlijks 180 miljoen kuub grondwater voor de productie van drinkwater. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de watervraag de komende vijf jaar met...

Waterschappen stellen baggerwerkzaamheden uit door mogelijke aanwezigheid PFAS

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en...

Mogelijk al in voorjaar onttrekkingsverboden grondwater

De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren...

Onderzoek naar geothermie in Den Helder en Lelystad

Afvalinzamelaar en energieleverancier HVC gaat de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Het ministerie van EZK heeft de HVC Groep daarvoor...

Brabants waterschap gaat stuwen om grondwaterpeil te verhogen

Waterschap Aa en Maas neemt een uitzonderlijke maatregel om het lage grondwaterpeil te verhogen. Ongeveer 1000 van 2000 stuwen worden omhoog gezet om het...