‘Noord-Brabant heeft te weinig oog voor belang voldoende grondwater bij vergunningverlening Refresco’

De provincie Noord-Brabant heeft bij het verlenen van een vergunning aan frisdrankproducent Refresco in Maarheeze te weinig oog gehad voor het belang van voldoende...

Brabantse waterschappen staan beregenen met grondwater onder voorwaarden toe

De Brabantse waterschappen hebben besloten dat agrariërs en grondeigenaren vanaf 1 april hun grasland, onder voorwaarden, mogen beregenen met grondwater. De grondwaterstanden zijn volgens...

Waterschap Rijn en IJssel heft sproeiverboden op

In de Achterhoek en Liemers is het weer toegestaan om water uit beken, rivieren en sloten te onttrekken, maakte waterschap Rijn en IJssel vorige...

Regionale koolstofbanken voor waterpeilverhoging veenweidegebieden

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel en Utrecht worden ‘koolstofbanken’ ingericht die grondeigenaren kunnen financieren die de waterpeilen van veenweiden willen verhogen. Daarmee kan het...

Ondanks regenval houdt Aa en Maas vast aan droogtemaatregelen

Waterschap Aa en Maas trekt de maatregelen voor herstel van de grondwaterstand nog niet in. Ondanks dat er sinds september een gemiddelde hoeveelheid regen...

Grondwaterwinning nadelig voor ecosysteem van rivier en beek

Bijna 20 procent van de stroomgebieden waar grondwater wordt gewonnen, kampt met te lage afvoeren van rivieren en beken om hun zoetwaterecosysteem gezond te...

Inspectie en RIVM wijzen op risico’s grondwater bij aanleg bodemenergiesystemen

Scheidende lagen in de ondergrond worden vaak onvoldoende afgedicht bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Hierdoor kan verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen stromen....

Natuurmonumenten pleit voor verdringingsreeks grondwater

Net als voor oppervlaktewater zou er voor grondwater een verdringingsreeks moeten komen. Zodat in tijden van droogte het water eerlijker en beter wordt verdeeld...

Waterschap Hunze en Aa’s gaat strenger handhaven op besproeien gewassen met grondwater

Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2020 met handhavers in het veld controleren of agrariërs in het Drentsche Aa-gebied hun gewassen niet besproeien met...

Wetterskip Fryslân inventariseert illegale waterputten

Waterbeheerders van Wetterskip Fryslân brachten afgelopen week illegale waterputten in een straal van 1.500 meter rondom het Drents Friese Wold in kaart. Bij zestien...

Brabantse waterschappen staan beregenen met grondwater tijdelijk toe

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel verruimen van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met...

Brabant pakt vervuiling bij waterwingebieden versneld aan

De provincie Noord-Brabant, landbouworganisatie ZLTO en drinkwaterbedrijf Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren. Dat gaat gebeuren bij acht grondwaterwingebieden...