dinsdag, november 29, 2022
onttrekkingsverbod

Enkele droogtemaatregelen losgelaten, water vasthouden van belang

0
Na de droogte in augustus is het weerpatroon afgelopen week in positieve zin veranderd. De regen lost de droogte niet op, maar laat het...

Advies over bodem en water via Ecologische Autoriteit

0
Het kabinet heeft op 9 september besloten een onafhankelijke ecologische autoriteit in te stellen voor gezonde natuur, goed water en een betere bodem. Zoals...

Europese Commissie: agrariërs moeten uitrijden mest afbouwen om KRW-doelen te kunnen halen

0
De uitzonderingspositie voor Nederlandse agrariërs om meer mest te mogen uitrijden dan hun collega’s in andere landen wordt vanaf volgend jaar in drie jaar...
grondwateronttrekkingen

Waterschappen beperken grondwateronttrekkingen

0
Vallei en Veluwe beperkt met ingang van vandaag het gebruik van grondwater voor beregening. Beregening met grondwater is overdag in het hele werkgebied van...
Injecties zand

Injecties zand en grind moeten grote rivieren weer gezond maken

0
Zandhonger Door Wim Eikelboom - Foto's Wim Eikelboom Frans Klijn (Deltares): “Het zakken van de rivierbodems is tot op heden nooit erkend als maatschappelijk relevant probleem....
Westdijk

Door TGG verontreinigde Westdijk volledig gesaneerd

De sanering en het herstel van de Westdijk in Bunschoten zijn afgerond. Waterschap Vallei en Veluwe blijft ook na de sanering van de Westdijk...
derogatie-mest-uitrijden

Mogelijk meer stikstofverliezen bij verlies derogatie

0
De derogatie, de Europese uitzondering voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden, lijkt te verdwijnen vanaf volgend jaar. De onderhandelingen lopen nog,...
Joost Samsom

Zuid-Hollandse boeren starten vervolgproef met irrigatie via molgangen

Twee boeren uit Oudewater experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in polder Ruige Weide. Doel is om zo de bodemdaling door...
nieuwbouw in polders

Kamer neemt stelling in vraagstuk nieuwbouw in polders

De Tweede Kamer wil snel meer duidelijkheid over de invulling van het beginsel ‘water en bodem sturend’ en een kader voor nieuwbouw in polders....
reageerbuizen

Onderzoek: waterschappen nauwelijks zicht op emissies 1.700 zeer zorgwekkende stoffen

Waterschappen hebben net als de rest van Nederland nauwelijks zicht op de emissies van 1.700 zeer zorgwekkende stoffen in het oppervlaktewater. Bovendien is onduidelijk...
Refresco wint hoger beroep

Refresco wint hoger beroep voor meer grondwateronttrekking

Frisdrankbedrijf Refresco in Maarheeze mag van de Raad van State jaarlijks tot 750.000 m3 grondwater onttrekken uit diepe en ondiepe bronnen. Dat is 250.000...
graslandberegening

Brabantse waterschappen: tijdelijk verbod graslandberegening met grondwater

0
Tot 1 juni mag in vier zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt voor sportveld- en graslandberegening. De grondwaterstanden zijn daar na een...