dinsdag, juni 28, 2022

Minder ‘leegloop’ grondwater belangrijk bij droogtebestrijding hoge zandgronden

0
Vasthouden alleen is niet genoeg om de droogte te bestrijden op hoge zandgronden. Minder onttrekken van grondwater en meer infiltratie van regenwater op de...
grondwaterbeschermingsgebieden

Vewin teleurgesteld over bescherming grondwater in nieuwe nitraatregels

De drinkwatersector mist in het Addendum van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn de afgesproken doelen voor de bescherming van de grondwaterbronnen voor drinkwater. Het nieuwe...
stortplaats_water

Eigenaar voormalige stortplaats moet ‘wit’ water direct afvoeren

0
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de eigenaar van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek gedwongen het verontreinigde water in de ringsloot, de...

Bijna 1 miljoen euro subsidie Noord-Hollandse gemeenten voor klimaatadaptatie

0
De provincie Noord-Holland geeft bijna 1 miljoen euro subsidie aan 8 gemeenten om maatregelen te nemen tegen wateroverlast en droogte. Zo zijn deze gemeenten...

Meetsysteem hoogwater Limburg functioneert nog niet optimaal

0
Het meetpunt van het waterschap Limburg in Hommerich om de waterstand in de Geul in kaart te brengen kampte de afgelopen dagen met een...

PREMIUM: FreshMan moet zoetwatervoorraad Dunea vergroten

0
Dunea is gestart met het oppompen van brak grondwater uit de zoetwaterbel onder de Scheveningse duinen. De FreshMan-pilot moet duidelijk maken of hiermee de...

PREMIUM: Proef: een vloeiveld in de Achterhoek tegen droogte

0
De komende zes weken druppelt bij wijze van proef overtollig regenwater via geperforeerde buizen in vijf hoog gelegen percelen Achterhoeks grasland in ‘t Klooster,...
geothermie

Tomatenteler sluit productieput geothermie af onder dwang SodM

0
Tomatenteler A & G van den Bosch BV in Bleiswijk heeft een van zijn productieputten voor aardwarmtewinning afgesloten. Daarmee is het bedrijf niet langer...
afvalwaterinjectie

Minister zal afvalwaterinjectie Twente voorlopig niet stopzetten

0
De Minister van Economische Zaken zal de injectie van afvalwater in Twente niet snel stilleggen. De op 15 december aangenomen motie van Mulder wordt...

Nieuw Regionaal Water en Bodem Programma provincie Noord-Brabant

0
Op 22 december 2021 treedt het nieuwe Regionaal Water en Bodemprogramma (RWP) van de provincie Noord-Brabant in werking voor de komende 6 jaar, dat...
nieuw mestbeleid onvoldoende

Europese Commissie: nieuw mestbeleid onvoldoende om KRW-doelen te halen

0
De Europese Commissie heeft de Nederlandse aanvraag voor derogatie als onvoldoende beoordeeld. Brussel is onvoldoende overtuigd dat Nederland met het ingediende 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn...
schuine boringen voor aardwarmte

Dunea en kabinet oneens over veiligheid schuine boringen voor aardwarmte

0
Schuine boringen om aardwarmtebronnen onder grondwatervoorraden te bereiken leveren niet altijd risico’s voor de kwaliteit van het grondwater op. Dat stelt minister Blok van...