WUR onderzoekt verhoogde zeevogelsterfte Nederlandse kust

De afgelopen weken zijn op de Nederlandse stranden vele duizenden verzwakte en dode zeekoeten aangespoeld. De vogels worden aangetroffen op de Waddeneilanden en aan...

HiSea: twee miljoen voor data-onderzoek naar kwaliteit zeewater

Het HiSea consortium, waar Deltares onderdeel van uit maakt, krijgt van Brussel twee miljoen euro voor het verzamelen van hoge resolutie data over de...

Houtstook grote bron van vervuiling oppervlaktewater

De neerslag van kankerverwekkende stoffen (Benzo(k)fluoranteen) in het oppervlaktewater door het stoken van hout en verkeer en vervoer is voor een derde verantwoordelijk voor...

Wadden: Nieuwjaar start met jutten naar inhoud 281 containers

In de nacht van dinsdag 1 januari op woensdag 2 januari 2019 verloor een containerschip boven het Duitse eiland Borkum 281 containers. Sindsdien worden...

Denen meten waterkwaliteit met Nederlandse Nitraat App

Deltares stelt via het Deense agrarische kenniscentrum SEGES een Nitraat App beschikbaar aan boeren in Denemarken. Via de App kunnen zij nitraat in water...

Zoutindringing vanuit zee is nog steeds een probleem

De lage rivierafvoer van de Rijn zorgt dat het zoute zeewater via de Nieuwe Waterweg nog steeds makkelijk het land binnendringt. Veel innamepunten van...

Brabantse Delta zoekt nog steeds naar bron zwart stinkend water

Waterschap Brabantse Delta is nog altijd op zoek naar de bron van de verontreiniging die ervoor zorgde dat begin oktober het water in de...

Aa en Maas start pilot met online meten waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas is samen met enkele boeren, kennisinstituten en technologiebedrijven op 3 oktober de pilot Sensorgestuurd Boeren gestart, waarin nieuwe technologie wordt...

Legionella: Kamervragen over gebrek inspectie biologische waterzuiveringen

Kamerleden Van den Brenk (50 Plus) en Van Kooten-Arissen (PvDD) hebben eind september vragen gesteld aan het kabinet over het gebrek aan inspectie op...

Extra aanpak van nitraatuitspoeling in Drenthe

Akkerbouwers en melkveehouders gaan samen met Vitens, WMD, LTO Noord en de provincie Drenthe extra maatregelen nemen om de nitraatuitspoeling in de bodem te...

‘Zoetwaterboten’ voor PWN varen voorlopig nog niet

In tegenstelling tot wat veel media eerder aankondigden, zijn er de afgelopen week nog geen zoetwatertransporten geweest naar het spaarbekken van PWN bij Andijk....

RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...