donderdag, januari 20, 2022
test capillaire nanofiltratie

WMD test capillaire nanofiltratie van NX Filtration om micro’s uit grondwater te verwijderen

0
WMD is een pilotproject gestart met NX Filtration. Samen gaan ze de capillaire nanofiltratie technologie van NX Filtration testen op de verwijdering van verschillende...
olieskimmer

Subsidie voor innovatieve olieskimmer

0
Het bedrijf Foru-Solution uit Harlingen gaat hun innovatieve olieskimmer verder ontwikkelen, uittesten en demonstreren in de Waddenzeehavens. Het is de bedoeling het apparaat in...
nitraatrichtlijn

Meer aandacht kwaliteit oppervlaktewater en stikstofaanpak nodig

0
Op 1 en 2 december 2021 bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van LNV voor 2022. De waterschappen vragen de Kamer...

Overmatige algengroei aanpakken via fosfaatverwijdering en terugwinning

0
Het Bossche bedrijf Aquacare gaat zijn technologie BiOPhree®, waarmee het fosfaten uit (afval)water verwijdert, op de markt lanceren in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het...
KRW-doelen

Minister Visser vaag over aanvullende maatregelen om KRW-doelen te halen

Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. Dat stelde minister Barbara Visser van Infrastructuur en...

Waterschap en DCMR willen samen lozingen afvalwater bedrijven tegengaan

0
Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond gaan kennis delen en samen inspecties uitvoeren bij industriële bedrijven in het Rijnmondgebied. Zo willen de twee...
bufferstroken

Minister Schouten wil criteria voor verbreding bufferstroken om waterkwaliteit te verbeteren

0
Minister Schouten van het ministerie van LNV wil deskundigen criteria laten opstellen voor de verbreding van bufferstroken langs watergangen die boeren vanaf 2023 niet...
provincie Zeeland

Provincie Zeeland trekt boetekleed aan voor negeren PFAS-rapporten

0
De provincie Zeeland heeft al ruim tien jaar weet van hoge PFAS-concentraties in de Westerschelde, blijkt uit een PZC-artikel. In een reactie daarop geeft...
dijk Perkpolder

Normen thermisch gereinigde grond onvoldoende veilig voor milieu

Het RIVM constateert uit recent onderzoek dat de huidige normstelling onvoldoende geschikt is om thermisch gereinigde grond (TGG) veilig in het milieu te gebruiken....
Minder blauwalg

Minder blauwalg en duurzame koeling met bellenscherm

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in de Amsterdamse plas Nieuwe Meer een nieuw ‘bellenscherm’ geplaatst om de groei van blauwalg tegen te gaan. Bovendien blijft...
ozoninstallatie

Bouw innovatieve ozoninstallatie Houten gestart

0
Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Houten is een ozoninstallatie in aanbouw om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is initiatiefnemer,...
PFAS-vervuiling Westerschelde

België legt productie 3M tijdelijk stil om PFAS-vervuiling Westerschelde

Bij chemiebedrijf 3M zijn de productieprocessen, waarbij PFAS in de Westerschelde wordt geloosd door de Belgische overheid, tijdelijk stilgelegd. Dat is de enige manier...