dinsdag, juni 28, 2022

Europese Commissie houdt vast aan KRW-deadline in 2027

Brussel is niet van plan de deadline voor het behalen van de KRW-doelen uit te stellen. “De Kaderrichtlijn Water voldoet aan de doelstellingen en...
waterkwaliteitsrapportage

Waterkwaliteit Delfland stagneert opnieuw

0
“De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door”, meldt het Hoogheemraadschap van Delfland...
bufferstrook

Uitkoop veehouders hoort bij opties om KRW te halen

0
Opkoop van veehouderijbedrijven of afwaardering landbouwgronddeel maakt deel uit van het instrumentarium om integraal en gebiedsgericht de natuur-, water en klimaatdoelen te halen. Dat geldt...

Nederlandse Cosmetica Vereniging oneens met rapport Plastic Soup Foundation over microplastics

De Plastic Soup Foundation stelt in een recent verschenen onderzoek dat 87 procent van de producten van de tien meest verkochte cosmeticamerken microplastics bevat....

Slechte waterkwaliteit rond glastuinbouw Westland baart zorgen bij waterschap

0
Bestrijdingsmiddelen lekken nog steeds naar het oppervlaktewater in het Zuid-Hollandse Westland, het belangrijkste glastuinbouwgebied van Nederland met ongeveer 1.500 bedrijven. Het Hoogheemraadschap van Delfland...
fosfaat

PREMIUM: Rwzi Gieten verwijdert vanaf de zomer fosfaat met doekfiltratie

0
De bouw van de fosfaatverwijderingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Gieten is in volle gang. Hiervoor heeft Waterschap Hunze en Aa’s vorig jaar al 2,7...
onbekende toxische stoffen

PREMIUM: Opkomende en onbekende toxische stoffen in water beter meten

0
Er is een eerste nationale richtlijn (NTA) opgesteld door de Nederlandse drinkwaterlaboratoria, Rijkswaterstaat, RIVM en KWR om opkomende én onbekende stoffen te screenen in...

Dunea-directeur in Vewin talkshow: ‘Levering drinkwater niet meer vanzelfsprekend’

0
“Als we nu niets doen is de leveringszekerheid van drinkwater in de toekomst niet meer vanzelfsprekend”. Dat zei directeur Wim Drossaert van Dunea in...

PREMIUM: Meer neerslag leidt tot meer stikstof en fosfor in oppervlaktewater

0
In 2019 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stikstofbelasting nam toe met...

Landbouwportaal Rijnland helpt agrariërs waterkwaliteit te verbeteren

Hoogheemraadschap van Rijnland lanceerde op 18 januari 2021 een landbouwportaal om agrariërs te helpen de waterkwaliteit en bodemstructuur te verbeteren. Het portaal draait om...
betere waterkwaliteit

Gedrag veranderen voor betere waterkwaliteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), gefinancierd door het ministerie van IenW, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, komt met een nieuwe Deltafact die laat zien hoe...

Delfland pakt lozingen en lekkages uit kassen in Westland aan

Het Hoogheemraadschap van Delfland startte begin januari met de laatste ondernemers in drie van de 20 polders met glastuinbouwgebieden in de gemeente Westland met...