Wim Kuijken: Gebrek aan nationale regie in granuliet-dossier

Bij de kwaliteitsborging bij bodemintermediairs (kwalibo) is een gebrek aan nationale regie. De overheid is te ver af komen te staan van private zelfregulering....

NAM beboet voor lekkages gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft van het Openbaar Ministerie (OM) twee boetes gekregen van in totaal 125.000 euro voor lekkages van gevaarlijke stoffen....

EU-wetsvoorstel kan waterverontreiniging met microplastics verergeren

Het EU-wetsvoorstel om microplastics in onder meer cosmetica en verf te verbieden, kan de waterverontreiniging juist verergeren. Dat schrijft de Europese milieuorganisatie EBB op...

Zorgen over bijengif imidacloprid in slootwater Westland

De Algemene Waterschapspartij (AWP) in het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich ernstig zorgen over het feit dat het bijengif imidacloprid in 2019 in alle...

Negatief zwemadvies Scheveningse stranden door stroomstoring Haagse afvalwaterzuivering

De afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag van het Hoogheemraadschap van Delfland lag 17 augustus tijdelijk stil door een grote stroomstoring in Den Haag. De...

Nieuwe Maas krijgt opvangsysteem voor zwerfafval

Het idee van Boyan Slat om drijvend afval, met name plastic, met grote veegarmen uit het oppervlaktewater te vissen, krijgt wereldwijd navolging. Ook in...

Europese experts ontwikkelen handvatten voor sedimentbeheer in KRW

Ruim 60 experts uit Europese lidstaten en van belangengroepen zijn eind mei online gestart met de ontwikkeling van een technisch document voor sedimentbeheer in...

Brabantse Delta en gemeente Breda testen drie meettechnieken voor zwemapp

Verschillende partijen zijn 1 juli gestart met waterkwaliteitsmetingen in de Bredase Singel, waaronder microLAN met de BACTcontrol en reguliere metingen van Aquon. Het project...

Europese Commissie wil Kaderrichtlijn Water niet versoepelen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt niet versoepeld, als het aan de Europese Commissie ligt. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, pleit voor versoepeling, maar...

Rechter staat stort van granuliet voorlopig toe

De voorzieningenrechter oordeelt dat de stort van granuliet bij het project Over de Maas voorlopig mag doorgaan. De gemeente West Maas en Waal was...

Kennisimpuls Waterkwaliteit kan helpen bij halen KRW-doelen

Op 16 juni bespreekt de Tweede Kamer de Nationale analyse waterkwaliteit. Deze verscheen eind april en laat zien hoe Nederland er qua waterkwaliteit voor...

Satellietbeelden tonen vertroebeling verondiepte plassen aan

Satellietbeelden tonen aan dat sommige plassen waar granuliet is gestort vertroebelen. Dat meldt Gert-Jan van Engelen van het Burgercollectief Dreumelse Waard. “Wij weten niet...