Nieuwe handreiking KRW focust op realistische en passende doelen

Start met een watersysteemanalyse en stel op basis daarvan realistische en haalbare doelen die goed onderbouwd zijn. Maar zorg dan wel dat je die...

Waterkwaliteit: Brussel verlengt mestontheffing met twee jaar

De Europese Commissie verleent Nederlandse boeren opnieuw een ontheffing voor het extra uitrijden van mest voor 2018 en 2019. De derogatie geldt deze keer...

Scheldestromen zoekt naar GenX-stoffen bij zuivering Terneuzen

Waterschap Scheldestromen stelt een onderzoek in naar de aanwezigheid van GenX-stoffen in het afvalwater op de rwzi in Terneuzen en het oppervlaktewater in de...

Boyan Slat: Plastic soep bestaat vooral uit grote stukken afval

De plastic soep in de Stille Oceaan is niet alleen vier tot zestien keer zo groot als eerder werd aangenomen, maar bestaat ook vooral...

Waterschapsdag: Minister legt nadruk op extra investeringen in waterkwaliteit

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen...

STOWA en Stichting RIONED: meer aandacht voor foutaansluitingen bij verspreiding antibioticaresistentie

Foutaansluitingen in gescheiden stelsels en overstortingen vanuit gemengde stelsels leveren een minstens zo belangrijke bijdrage aan de verspreiding van antibioticaresistentie naar oppervlaktewater als het...

Zeeuwse stranden verkozen tot beste duurzame kustbestemming ter wereld

Zeeuwse en Zuid-Hollandse kustgemeenten zijn tijdens de internationale toerismebeurs ITB in Berlijn verkozen tot de beste duurzame kustbestemming wereldwijd. Binnen de categorie kustbestemmingen staan...

Financiering voor terugbrengen getijde Grevelingenmeer eindelijk rond

Tien jaar lang hebben de Zeeuwse bestuurders, recreatie- en natuurorganisaties eraan gewerkt om het getijde terug te krijgen in het Grevelingenmeer. Op 8 maart...

Boeren gaan fors meer betalen aan nieuw belastingplan waterschappen

Boeren gaan fors meer heffing betalen aan waterschappen als het aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ligt. Zo stellen onderzoekers van het vakblad V-Focus...

Waternet vergroot zicht op waterkwaliteit dankzij metingen Amsterdammers

Waternet heeft dankzij zo’n duizend metingen van burgers een beter beeld gekregen van de waterkwaliteit in met name de kleinere Amsterdamse wateren. Dat blijkt...

Aanpak hotspot medicijnresten: rwzi in Aarle-Rixtel krijgt vier ton voor pilot

Waterschap Aa en Maas krijgt van de rijksoverheid 400.000 euro voor een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen...

Laatste activiteit Adviescommissie Water: pas op het grondwater!

In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De AcW adviseert het...