Stowa en Rioned stelden handreiking op voor waterevenementen

In de zomer worden in Nederland vaak evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te...

EEA: Slechts 40 procent van de Europese wateren voldoet aan norm waterkwaliteit

Slechts veertig procent van 111.000 meren, rivieren, riviermondingen en kustwateren voldeden tussen 2010 en 2015 aan de eisen voor een goede ecologische toestand zoals...

Greenpeace: Microplastics en PFAS in water Antarctica

Uit een laboratoriumanalyse van water- en sneeuwmonsters uit Antarctica blijkt dat in de meerderheid van de geteste monsters microplastics en PerFluor Alkylstoffen (PFAS) aanwezig...

NIOO-KNAW: gemiddelde waterkwaliteit Nederlandse slootjes 6,3

Nederlandse slootjes scoren gemiddeld een 6,3 op waterkwaliteit. Dat stellen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie naar aanleiding van het eerste citizien...

Het meeste Europese zwemwater is ‘uitstekend’

Ondanks een lichte daling voldeed 85 procent van de in 2017 gecontroleerde badzones in Europa aan de hoogste en strengste EU-kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit...

Aangenomen motie PvdD kan chemiebedrijven veel geld kosten

Chemiebedrijven die giftige stoffen lozen in het milieu, kunnen in de toekomst een extra rekening in de bus krijgen. De Tweede Kamer steunt namelijk...

Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de...

Waterschap Noorderzijlvest maakt uitkomsten vernieuwend onderzoek op Paterswoldsemeer bekend

Het water in ondiepere delen van het Paterswoldemeer is troebeler bij een dikkere sliblaag en een ruwere bodem. Dat blijkt uit de resultaten van...

Rijkswaterstaat toetst in proefproject lozingsvergunningen van 70 bedrijven

Rijkswaterstaat start rond de zomer met het proefproject 'Bezien Vergunningen'. Hierbij toetst RWS of de lozingsvergunningen van 70 bedrijven nog voldoen aan de huidige...

CBS: chemische waterkwaliteit gaat achteruit

Het aantal waterlichamen dat voldoet aan de chemische waterkwaliteit loopt achteruit. In 2009 voldeed nog 70 procent van alle 700+ oppervlaktewateren aan de norm...

Waterkwaliteit: Europees verbod op buitengebruik van bijengif

De Europese lidstaten stemden vrijdag 27 april in Brussel in met een verbod op het buitengebruik van drie bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen....

Het Calandkanaal krijgt betonnen getijdepoelen

Langs de noordzijde van het Calandkanaal brengt Havenbedrijf Rotterdam zestien getijdepoelen aan. Deze ruwe betonnen kuipen, die worden ingebed in de oevers van het...