Europese experts ontwikkelen handvatten voor sedimentbeheer in KRW

Ruim 60 experts uit Europese lidstaten en van belangengroepen zijn eind mei online gestart met de ontwikkeling van een technisch document voor sedimentbeheer in...

Brabantse Delta en gemeente Breda testen drie meettechnieken voor zwemapp

Verschillende partijen zijn 1 juli gestart met waterkwaliteitsmetingen in de Bredase Singel, waaronder microLAN met de BACTcontrol en reguliere metingen van Aquon. Het project...

Europese Commissie wil Kaderrichtlijn Water niet versoepelen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt niet versoepeld, als het aan de Europese Commissie ligt. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, pleit voor versoepeling, maar...

Rechter staat stort van granuliet voorlopig toe

De voorzieningenrechter oordeelt dat de stort van granuliet bij het project Over de Maas voorlopig mag doorgaan. De gemeente West Maas en Waal was...

Kennisimpuls Waterkwaliteit kan helpen bij halen KRW-doelen

Op 16 juni bespreekt de Tweede Kamer de Nationale analyse waterkwaliteit. Deze verscheen eind april en laat zien hoe Nederland er qua waterkwaliteit voor...

Satellietbeelden tonen vertroebeling verondiepte plassen aan

Satellietbeelden tonen aan dat sommige plassen waar granuliet is gestort vertroebelen. Dat meldt Gert-Jan van Engelen van het Burgercollectief Dreumelse Waard. “Wij weten niet...

‘Helofytensloot met stuw voor beter agrarisch waterbeheer’

Boeren moeten meer mogelijkheden krijgen om het waterbeheer op hun bedrijf te regelen, vindt Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer van de Aeres...

PBL: KRW-doelen haalbaar via integrale aanpak

“Met een integrale aanpak kunnen alle mogelijke maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit worden genomen. Zo kan per definitie 100% van de KRW-doelen worden...

IenW: Milieueffecten van gereinigde grond in kunstwerken controleren

Rijkswaterstaat gaat de gevolgen van het gebruik van thermisch gereinigde grond (TGG) in dijken en wegen onderzoeken. Er zal onderzoek worden gedaan naar 26...

Veldonderzoek met zeoliet om nitraatuitspoeling te verminderen

Op een perceel op de grens van Noord-Brabant en Limburg en een perceel in de Achterhoek wordt gedurende twee groeiseizoenen 400 kilo zeoliet per...

Moties Tweede Kamer verzoeken tijdelijke stopzetting storten van granuliet

Vorige week zijn in de Tweede Kamer drie moties ingediend over het storten van granuliet in de zandwinput Over de Maas bij Alphen. Een...

Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Rotterdamse haven moet beter voorbereid zijn op risico grootschalige olielekkage’

Door het beter benutten van de haveninfrastructuur voor zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks gevuld met ruwe stookolie en zorgvuldige begeleiding door sleepboten, moet de Rotterdamse...