RIWA: Drinkwaterbedrijven nemen toevlucht tot ontheffingen

Door lage waterafvoeren staat de waterkwaliteit onder druk. In 2017 bestond het Maaswater door de verminderde afvoer van regenwater voor 50 procent uit al...

Gescheurde mestsilo in België veroorzaakt milieuramp in Limburg

De Geul in Limburg is ernstig vervuild doordat er twee weken geleden in het Belgische Plombières een mestsilo scheurde en ruim 40 kuub mest...

Startschot voor grootschalig slib-onderzoek in Eems-estuarium

Om beter te begrijpen hoe slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018...

Waterschap Hollandse Delta brengt verzilting in kaart

Waterschap Hollandse Delta heeft een ‘infographic’ gemaakt waarmee in een oogopslag duidelijk wordt waar de verzilting in het beheergebied oprukt. Ook legt het waterschap...

Bellenscherm moet verzilting Amsterdam-Rijnkanaal tegengaan

Rijkswaterstaat zet sinds vrijdag 27 juli een bellenscherm in om de verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal vanuit het Noordzeekanaal tegen te gaan. Daarnaast optimaliseert het...

Stowa en Rioned stelden handreiking op voor waterevenementen

In de zomer worden in Nederland vaak evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te...

EEA: Slechts 40 procent van de Europese wateren voldoet aan norm waterkwaliteit

Slechts veertig procent van 111.000 meren, rivieren, riviermondingen en kustwateren voldeden tussen 2010 en 2015 aan de eisen voor een goede ecologische toestand zoals...

Greenpeace: Microplastics en PFAS in water Antarctica

Uit een laboratoriumanalyse van water- en sneeuwmonsters uit Antarctica blijkt dat in de meerderheid van de geteste monsters microplastics en PerFluor Alkylstoffen (PFAS) aanwezig...

NIOO-KNAW: gemiddelde waterkwaliteit Nederlandse slootjes 6,3

Nederlandse slootjes scoren gemiddeld een 6,3 op waterkwaliteit. Dat stellen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie naar aanleiding van het eerste citizien...

Het meeste Europese zwemwater is ‘uitstekend’

Ondanks een lichte daling voldeed 85 procent van de in 2017 gecontroleerde badzones in Europa aan de hoogste en strengste EU-kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit...

Aangenomen motie PvdD kan chemiebedrijven veel geld kosten

Chemiebedrijven die giftige stoffen lozen in het milieu, kunnen in de toekomst een extra rekening in de bus krijgen. De Tweede Kamer steunt namelijk...

Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geïnspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de...