Zevende editie van de Beach Cleanup Tour gestart

Van 1 tot en met 15 augustus ruimen duizenden vrijwilligers de Nederlandse stranden op in het kader van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Donderdag...

Gratis meetkit voor meten waterkwaliteit kleine wateren

Natuur & Milieu biedt een gratis meetkit aan voor het meten van de waterkwaliteit van slootjes, grachten, beekjes en kleine plassen. Uit onderzoek blijkt...

Minister geeft prioriteit aan omstreden verzilting Volkerak-Zoommeer

Verzilting van het zoete Volkerak-Zoommeer op de grens van Zeeland en Brabant staat op de lijst van veertien grote waterprojecten die het ministerie van...

Rijkswaterstaat initieert onderzoek naar blauwalg in stromend water

In de zomer van 2018 werd in grote delen van de Maas blauwalg aangetroffen. Niet eerder was die bacterie in deze omvang te zien...

Kaderrichtlijn Water nu bloedserieus: geen uitstel meer voor effectieve maatregelen

“Wees transparant, geef duidelijk aan welke maatregelen zijn overwogen, wat de onzekerheden rond de uitwerking van de maatregelen zijn en waarom bepaalde maatregelen niet...

GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) gaat de fluorhoudende stoffen FRD902/903 die betrokken zijn bij de GenX-techniek op korte termijn kwalificeren als ‘zeer...

Ocean Clean Up team vertrekt uit Vancouver om verbeterde veegarm te testen

Het team van de Ocean Clean Up van Boyan Slat vertrok enkele dagen geleden uit de haven van Vancouver met een verbeterde versie van...

Tweede Kamer blij met toezegging extra inzet op Kaderrichtlijn Water

`Er zal een tandje bij moeten`, zo liet minister Van Nieuwenhuizen 20 juni de Tweede Kamer weten bij de halfjaarlijkse bespreking van alle waterdossiers....

PBL: nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen moeilijk te meten in oppervlaktewater

Er komen steeds meer nieuwe toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. De huidige meetmethoden van laboratoria brengen de aanwezigheid en concentratie echter maar beperkt...

Amsterdam gaat afvangsysteem voor plastic afval in water installeren

Amsterdam is van plan dit jaar op een nader te bepalen locatie een afvangsysteem voor plastic afval in het water te installeren. De maatregel...

Nederland neemt voortouw in aanpak plastic zwerfafval Europese stroomgebieden

Nederland heeft de andere EU-lidstaten laten weten bereid te zijn het voortouw te nemen in een integrale aanpak van het plastic zwerfafval in de...

Vissen gebruiken massaal slimme vispassage bij waterschap Rivierenland

Ruim 1300 vissen zijn onlangs in één week door de Smart Vislift bij Almkerk gezwommen. Door de variabele stroomsnelheden in de vispassage passeerden ook...