Tweede Kamer stelt groene daken en dure dijkversterkingen aan de orde

“Ik vertrouw er niet op dat gemeenten bij de uitvoering van klimaatadaptatieplannen het volledige potentieel van groene daken gaan benutten”, zei Carla Dik-Faber van...

AWP wil eerlijkere verdeling waterschapsbelasting

Nederlandse huishoudens betalen in de ogen van de Algemene Waterschapspartij (AWP) te veel waterschapsbelasting. Dat zou blijken uit eigen onderzoek door de partij. In...

Omgevingswet: Rli luidt noodklok en wil meer sturing vanuit kabinet

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) slaat alarm en stelt dat er meer politieke aansturing en interbestuurlijke samenwerking nodig is bij het...

AWP past naam aan voor waterschapsverkiezingen

De Algemene Waterschapspartij (AWP) gaat onder de naam ‘AWP Niet Politiek Wel Deskundig’ deelnemen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. De uitbreiding van...

Europees Parlement adopteert nieuwe Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement stemde dinsdag 23 oktober voor het voorstel van de Europese Commissie voor een Drinkwaterrichtlijn. Het voorstel was voorbereid door de Europese...

Staatssecretaris bezorgd over geringe aandacht bedrijven en bevoegd gezag voor uitstoot van ZZS-stoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een brief aan de Tweede Kamer bezorgd te zijn over de geringe...

Kamervragen over effect Amerikaanse rivierkreeft op waterkwaliteit

De Tweede Kamerleden Arne Weverling en Remco Dijkstra (beiden VVD) hebben de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat vragen...

AWP wil waterschapsbelasting natuurterreinen afschaffen

De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Volgens de Algemene Waterschapspartij (AWP) komt het voorstel gemiddeld neer op 600...

DP2019: Uitvoering stresstest vraagt nog om forse inspanning

Het doel dat voor alle gemeenten in 2019 een volledig uitgevoerde stresstest beschikbaar is, volgens het Deltaprogramma haalbaar, maar vraagt nog wel om een...

Noordelijke partijen vragen 25 miljoen euro aan Rutte voor doorontwikkeling WaterCampus Leeuwarden

Premier Rutte heeft tijdens zijn werkbezoek aan WaterCampus Leeuwarden op 20 augustus de WaterTech Regiodeal in ontvangst genomen. Hierin vragen 15 noordelijke partijen aan...

AWP: financier klimaatmaatregelen gedeeltelijk via waterschapsbelasting

Door de aanhoudende droogte in Nederland stijgt de waterschapsbelasting. Die verwachting sprak de voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters uit in NRC....

Tweede Kamer maakt financiering klimaatmaatregelen uit Deltafonds mogelijk

De Tweede Kamer heeft in de week voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die de Waterwet zodanig wil aanpassen...