zondag, maart 26, 2023

Variabele zuiveringsheffing bovenaan lijstje AWP-verkiezingspunten

0
Huishoudens betalen een variabele zuiveringsheffing die gekoppeld is aan hun drinkwaterverbruik. Dit is een opmerkelijk standpunt uit het verkiezingsprogramma van de AWP. De partij wil hiermee het gebruik van drinkwater verminderen en de inzet van regenwater bevorderen. Het is de vijfde keer dat de AWP meedoet aan de verkiezingen bij waterschappen en dit jaar voor het eerst ook bij zes provincies.

Provincie Noord-Brabant zet in op verdere ontwikkeling Brabantse natuur

0
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de Uitvoeringsagenda Natuur voor 2023- 2027 vastgesteld op 20 februari. Relevant voor de waterschappen zijn onder andere de ecologische verbindingszones, tegengaan van verdroging en 10% groenblauwe dooradering in 2027 door de aanleg van landschapselementen.

Waterschappen mogen zelf kiezen voor een bindend correctief referendum

0
Het initiatiefwetsvoorstel voor een correctief bindend referendum is op 14 februari door de Tweede Kamer aangenomen. SP-Kamerlid Renske Leijten diende het voorstel in. Er komt een uitzonderingspositie voor decentrale overheden, waaronder waterschappen. Zij kunnen straks zelf bepalen of ze hun besluiten onderwerpen aan een beslissend referendum onder ingezetenen.

Wat valt er te kiezen bij Waterschapsverkiezingen?

0
De campagne voor de Waterschapsverkiezingen is officieel gestart met de opening van een tentoonstelling in de hal van het centraal station in Utrecht. Bij 21 waterschappen doen gemiddeld zo’n 12 partijen deel met ieder, in meer of minder afwijkend van de landelijke politiek, een geheel eigen programma. WaterForum raadpleegde de website MijnStem om te ontdekken wat er op 15 maart te kiezen valt. Wat viel op?
verkiezingen

Waterschappen worden politieker na de verkiezingen

0
Na de waterschapsverkiezingen zullen de besturen van de waterschappen politieker worden. Niet alleen doordat het aantal geborgde zetels is gereduceerd, ook door de deelname van partijen als BBB en BVNL.
vaargeul

Vaargeul naar Ameland blijft probleemkind

0
De vaargeul tussen het Friese Holwert en Ameland slibt steeds dicht, ondanks dat baggerschepen vrijwel continu aan het werk zijn. Donderdag overlegt de gedupeerde rederij in Den Haag over mogelijke oplossingen.

Europees PFAS-verbod stap dichterbij

Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om de productie, de verhandeling en...

Politieke thriller | Column Jac van Tuijn

0
Het was als een thriller met een super­spannende ontknoping. Uiteindelijk stemden 37 senatoren voor en 32 tegen het initiatiefwetsvoorstel van Kamerleden Bromet en De...
TGG-grond

TGG-grond in zeedijk mag van gemeente Hulst blijven liggen

0
Het bestuur van de gemeente Hulst heeft Rijkswaterstaat laten weten in te stemmen met het voornemen om de Thermisch Gereinigde-Grond (TGG) in de zeedijk...

Rechtbank wijst bezwaren NVWB tegen initiatiefwet geborgde zetels af

0
De rechter heeft de bezwaren van de Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders namens Bedrijven tegen de initiatiefwet geborgde zetels afgewezen. De NVWB spande een procedure...
geborgde

Senaat stemt voor afschaffen geborgde bedrijfszetels

0
De initiatiefwet van GroenLinks en D66 over het afschaffen van de geborgde waterschapszetels voor bedrijven, is door de Eerste Kamer aangenomen. De vraag is...
geborgde zetels

Geborgde waterschapszetels bedrijven: dubbeltje op zijn kant

0
De initiatiefwet voor het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven wordt niet voor 1 december in het Staatsblad gepubliceerd. Dat kán betekenen dat bedrijven...