dinsdag, augustus 3, 2021
Stadsblokken-Meinerswijk

Omstreden woningbouw in lage polders en uiterwaarden

Nederland kampt met een gigantisch tekort aan woningen. In tien jaar tijd moeten er een miljoen woningen bijkomen. Bouwen, bouwen, bouwen dus. Ondanks de...

Europese Commissie wil in 2050 af van alle vervuiling

‘Op weg naar nul vervuiling van lucht, water en bodem in 2050’. Dat is het doel van een actieplan dat de Europese Commissie 12...

PBL adviseert nieuw kabinet om grond-en oppervlaktewater te beprijzen

0
Het nieuwe kabinet moet meer aandacht besteden aan het terugdringen van het watergebruik in de landbouw en door huishoudens. Dat kan door grond- en...
Hollandse Delta vernietigend rapport

Hollandse Delta: bestuurscrisis na vernietigend rapport

0
Alle heemraden in het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta zijn afgetreden na een vernietigend rapport over de bestuurscultuur en bestuurskracht. De Verenigde Vergadering...

Tweede Kamer wil onderzoek naar lozing microplastics uit kleding

0
De regering gaat onderzoeken hoe vezelverlies van kleding kan worden geminimaliseerd. Door het dragen en wassen van bepaalde soorten kleding komen er microplastics in...

Europees milieuagentschap: ‘Duurzame landbouw voorwaarde behalen KRW-doelen’

Het verminderen van de druk van de landbouw op de leefomgeving is noodzakelijk om de toestand van de Europese wateren te verbeteren. Een brede...
geborgde zetels afschaffen watertoets

D66: eerst geborgde zetels afschaffen, dan ruimte voor de watertoets

0
De watertoets mag van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in de Omgevingswet worden verankerd, maar dan moeten wel eerst de geborgde zetels in waterschapsbesturen worden...
Natuurmonumenten geborgde zetels afschaffen

Natuurmonumenten wil geborgde waterschapszetels afschaffen

0
Natuurmonumenten is voorstander van de afschaffing van geborgde zetels in de waterschapsbesturen. “Het systeem van geborgde zetels strookt in onze beleving niet met de...

Europese Commissie pleit voor slimme en snelle klimaatadaptatie

0
De Europese Commissie heeft 24 februari de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal. De Commissie pleit voor snellere en slimmere...

BNR-verkiezingsdebat: meer Rijksregie op nieuwbouwplannen in diepe polders

0
“We moeten ophouden woningen te bouwen op 4-5 m beneden ANP. Er moet een centraal plan komen voor woningbouw waar de watertoets onderdeel van...

Wat valt er te kiezen voor de waterprofessional?

0
Van 15 tot en met 17 maart zijn de verkiezingen. In de verkiezingsprogramma’s van de gevestigde partijen is ten opzichte van de vorige verkiezingen...

Helft wethouders wil uitstel/afstel Omgevingswet

0
De helft van de wethouders wil uitstel van de Omgevingswet (37%) of dat de Omgevingswet helemaal wordt afgeblazen (11%). Vooral bestuurders van kleinere gemeenten...