Afschaffen geborgde zetels waterschappen verdeelt Tweede Kamer

Waterveiligheid kwam er dit keer helemaal niet aan te pas bij het Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer. Het halfjaarlijkse overleg tussen de...

Groenlinks komt met wetsvoorstel afschaffen geborgde zetels

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet dient vandaag een wetsvoorstel in om de geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. Deze geborgde zetels belemmeren volgens GroenLinks in...

Commissie Boelhouwer adviseert afschaffen geborgde zetels

De Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen pleit voor afschaffing van de geborgde bestuurszetels. Het advies is door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 5 juni...

Minister Ollongren pleit voor jaar uitstel invoering Omgevingswet

Als het aan de bestuurlijke koepels en de overheid ligt, treedt de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 in werking, maar wordt de invoering...

Petitie tegen afschaffen kwijtschelding door waterschap Hollandse Delta

De SP in Zuid-Holland is een digitale petitie gestart om afschaffing van het kwijtschelden van waterschapslasten tegen te houden. Waterschap Hollandse Delta overweegt namelijk...

Financiële impuls klimaatadaptatie vanaf 2021 beschikbaar

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. In de begroting van 2021 zal minister Cora van Nieuwenhuizen...

‘Tijd voor een regeringscommissaris infectieziekten’

Viroloog Goudsmit pleitte recent in Buitenhof voor een 'nieuwe infrastructuur van de gezondheidszorg', vergelijkbaar met het Deltaplan. Voormalig deltacommissaris Wim Kuijken sloot zich bij...

Voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken onderzoekt besluitvormingsproces granulietstorting

Minister Van Veldhoven is het oneens met sommige milieu-experts over de schadelijkheid van de granulietstortingen in zandwinplas Over de Maas bij Dreumel. Hoewel de...

Coronavirus vertraagt invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en...

Bestuurlijke top ministerie IenW werkt thuis vanwege corona

De ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven zullen in ieder geval tot 24 maart thuis werken. Beide ministers hebben onlangs een ontmoeting...

Ministerie I&W steunt opnieuw proefprojecten klimaatadaptatie

Het ministerie van I&W stelt opnieuw bijna vijf miljoen euro beschikbaar voor regionale projecten om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het...

Beleidstafel droogte: Structurele maatregelen in hoofdwatersysteem

Structurele maatregelen in het hoofdwatersysteem en spaarzaam watergebruik zijn nodig om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. “Voor het hoofdwatersysteem werken we nu aan...