dinsdag, november 29, 2022
hergebruik water

Tweede Kamer verwerpt motie over hergebruik water in nieuwbouwwoningen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 4 oktober een motie verworpen die de regering oproept het hergebruik van water en/of grijswater voor nieuwbouwwoningen...
Omgevingswet

Mogelijk opnieuw uitstel invoering Omgevingswet

0
Mogelijk wordt de invoering van de Omgevingswet voor de vijfde keer uitgesteld. Het Adviescollege ICT-toetsing van de overheid zou hebben vastgesteld dat de digitale...

Belangrijke rol waterschappen bij Aanvalsplan kabinet

0
Op 28 juni 2019 is, bij het sluiten van het Klimaatakkoord, afgesproken een Aanvalsplan Landschapselementen op te stellen. Dat beschrijft een groenblauwe dooradering van...
Zeeuwse dijken

VVD stelt Kamervragen over afgekeurde Zeeuwse dijken

0
Kamerleden Minhas en Van den Hil van de VVD hebben aan minister Harbers van IenW vragen gesteld over de afgekeurde dijken in Zeeland. Waterschap...
geborgde-zetels

Eerste Kamer hoort deskundigen over afschaffen Geborgde Zetels

0
Vijf deskundigen hebben op uitnodiging van de Eerste Kamer hun zienswijze gegeven op het compromis wetsvoorstel om het aantal Geborgde Zetels in waterschapsbesturen te...
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen gaat op in BBB

0
De Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, met twee van de dertig zetels in de Algemene Vergadering van waterschap Scheldestromen, wordt onderdeel van de BoerBurgerBeweging (BBB). Volgens het...
Eerste Kamer

“Aangepast wetsvoorstel Geborgde Zetels mist duidelijke grondslag”

0
De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel De Groot-Bromet. Dat beoogt de geborgde zetels voor de bedrijven te schrappen en die voor...
nieuwbouw in polders

Kamer neemt stelling in vraagstuk nieuwbouw in polders

De Tweede Kamer wil snel meer duidelijkheid over de invulling van het beginsel ‘water en bodem sturend’ en een kader voor nieuwbouw in polders....
geborgde zetels

Provinciale Staten Zuid-Holland schrappen 2 geborgde zetels bedrijven

0
Provinciale Staten Zuid-Holland hebben op 15 juni besloten om het aantal geborgde zetels van 9 naar 7 te verlagen door te schrappen op de...
Eerste Kamer

Bedrijfsleven wil via Eerste Kamer de geborgde zetels terug

Drie belangenorganisaties van het bedrijfsleven hebben hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer heeft besloten geborgde zetels in waterschapsbesturen af...
geborgde zetels

Geborgde zetels worden slechts deels afgeschaft

0
De Tweede Kamer stemde op de laatste dag van mei over de initiatiefwet van GroenLinks en D66, die moest leiden tot afschaffing van geborgde...
geborgen zetels

Verrassende wending Kamerdebat over schrappen geborgde zetels

0
Met verve verdedigden Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot hun initiatiefwetsvoorstel voor het afschaffen van de geborgde zetels bij waterschappen. Tot CU-kamerlid Pieter...