Ambassade van de Noordzee in Den Haag officieel geopend

Op 1 juni is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag. Uitgangspunt van deze bijzondere ambassade: de...

Tweede Kamer eist dat kabinet impact forse zeespiegelstijging in kaart brengt

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart brengt....

Kabinet onderzoekt of een commissaris regie op Noordzee kan versterken

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat de mogelijkheid voor het aanstellen van Noordzeecommissaris onderzoeken. Op 4 april verzochten Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66), Jaco...

Noordzee krijgt eigen ambassade in Den Haag

Dankzij initiatiefnemer Thijs Middeldorp krijgen dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem in een heuse ‘Ambassade van de Noordzee’....

Advies stuurgroep: geen hoogwatergeul bij Varik-Heesselt

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de...

Rijk en decentrale overheden gaan samenwerken bij klimaatbestendig waterbeheer

Het Rijk gaat financieel bijdragen aan klimaatbestendig waterbeheer, waardoor provincies, gemeenten en waterschappen er niet meer alleen voor staan. Deze kabinetsperiode investeren de waterschappen...

Brussel presenteert normen voor nieuwe en opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

De Europese Commissie heeft dinsdag 1 februari een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 gepresenteerd. In het voorstel staan normen voor nieuwe en opkomende...

China bouwt proefinstallatie op basis van Oasen-technologie

De Chinese stad Huai’an bouwt een honderd procent membraanzuiveringsproefinstallatie op basis van technologie van drinkwaterbedrijf Oasen. “Wanneer de ervaringen positief zijn, bestaat de kans...

Winnie Sorgdrager gaat Taskforce Herijking Afvalstoffen leiden

Winnie Sorgdrager, oud-minister en huidig lid van de Raad van State, gaat vanaf 1 mei de Taskforce Herijking Afvalstoffen leiden om de omslag naar...

Tweede Kamer wil uitfasering persistente stoffen vanwege circulaire economie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering oproept met de industrie afspraken te maken over de uitfasering van persistente stoffen. Kamerlid...

Van Nieuwenhuizen: “Wij staan aan de lat voor waterveiligheid”

Het had iets van een openingsdans. Het eerste Algemeen Overleg Water van de Vaste Commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met minister Cora van...
Kraanwater

Minister wil benchmark drinkwaterbedrijven uitbreiden

De benchmark van drinkwaterbedrijven zal, als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt, in de toekomst worden...