Financiële impuls klimaatadaptatie vanaf 2021 beschikbaar

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. In de begroting van 2021 zal minister Cora van Nieuwenhuizen...

‘Tijd voor een regeringscommissaris infectieziekten’

Viroloog Goudsmit pleitte recent in Buitenhof voor een 'nieuwe infrastructuur van de gezondheidszorg', vergelijkbaar met het Deltaplan. Voormalig deltacommissaris Wim Kuijken sloot zich bij...

Voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken onderzoekt besluitvormingsproces granulietstorting

Minister Van Veldhoven is het oneens met sommige milieu-experts over de schadelijkheid van de granulietstortingen in zandwinplas Over de Maas bij Dreumel. Hoewel de...

Coronavirus vertraagt invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en...

Bestuurlijke top ministerie IenW werkt thuis vanwege corona

De minister Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven zullen in ieder geval tot 24 maart thuis werken. Beide ministers hebben onlangs een ontmoeting...

Ministerie I&W steunt opnieuw proefprojecten klimaatadaptatie

Het ministerie van I&W stelt opnieuw bijna vijf miljoen euro beschikbaar voor regionale projecten om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het...

Beleidstafel droogte: Structurele maatregelen in hoofdwatersysteem

Structurele maatregelen in het hoofdwatersysteem en spaarzaam watergebruik zijn nodig om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. “Voor het hoofdwatersysteem werken we nu aan...

EU-milieucommissaris wil verder met KRW ondanks tegenvallende resultaten

De nieuwe EU-milieucommissaris Virginijus Sinkevičius wil verder met de Kaderrichtlijn Water. Ondanks de tegenvallende resultaten om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater binnen...

Vereniging Eigen Huis wil wijziging belastingstelsel waterschappen

Aan de vooravond van de vergadering van de Unie van Waterschappen over de herziening van het belastingstelsel, heeft de Vereniging Eigen Huis een brief...

Verhoging waterschapslasten leidt tot boerenprotest

Niet alleen de stikstofproblematiek zorgt voor boze boeren die met hun tractors oprukken naar de ‘centra van de macht’. Ook de verhoging van de...

Minister staakt zoeken naar lading MSC Zoe

Wat er nu van de verloren lading van de MSC Zoe nog in zee ligt, ligt zo verspreid dat het zoeken naar de lading...

“Blijvend zoet Volkerak-Zoommeer: een ommekeer in het waterbeleid”

Begin november besloten de ministers van Nieuwenhuizen en Schouten om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een week later,...