Verhoging waterschapslasten leidt tot boerenprotest

Niet alleen de stikstofproblematiek zorgt voor boze boeren die met hun tractors oprukken naar de ‘centra van de macht’. Ook de verhoging van de...

Minister staakt zoeken naar lading MSC Zoe

Wat er nu van de verloren lading van de MSC Zoe nog in zee ligt, ligt zo verspreid dat het zoeken naar de lading...

“Blijvend zoet Volkerak-Zoommeer: een ommekeer in het waterbeleid”

Begin november besloten de ministers van Nieuwenhuizen en Schouten om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een week later,...

Beschermde status Grevelingenmeer onder druk door stikstofaanpak

Als het aan de VVD ligt, wordt het Grevelingenmeer geschrapt als Natura2000-gebied. Dat maakte de grootste regeringspartij 14 november duidelijk tijdens het Kamerdebat over...

Kamerleden: ‘Versnel geplande projecten met gunstige financieringsvoorwaarden’

Achterstallig onderhoud, KRW-maatregelen en geplande projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma versneld uitvoeren. Daartoe dienden de Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Jaco Geurts (CDA) tijdens...

Werkgevers stemmen in met cao-akkoord waterschappen

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) op 24 oktober hebben de 35 leden unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat vorige...

Waterschapspartijen willen ook partijfinanciering van de overheid

De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken opnieuw aandacht gevraagd voor partijfinanciering voor de waterschapspartijen. Partijen als Water Natuurlijk en...

Unie van Waterschappen telt zegeningen van Prinsjesdag

In een reactie op de Troonrede, de Miljoenennota en het nieuwe Deltaprogramma spreekt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, zijn...

UvW: ‘Te weinig draagvlak voor aanpassing waterheffingen’

De grootschalige aanpassing van de waterheffingen, zoals voorgesteld door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel, gaat voorlopig niet door. Volgens de Unie van Waterschappen is hier...

Tweede Kamer verdeeld over aanstelling Veencommissaris

Tweede Kamer leden en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verschillen van inzicht over de aanstelling van een Veencommissaris. Dat bleek 1 juli...

Ook Amstel, Gooi en Vecht heeft nu een nieuw bestuur

Als laatste van de Nederlandse waterschappen heeft ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw bestuursakkoord en dagelijks bestuur. De VVD, PvdA, Water Natuurlijk...

Tweede Kamer akkoord met directe lozingsvergunning Chemours

Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met minister Van Nieuwenhuizen om het chemiebedrijf Chemours een vergunning te verlenen voor het lozen...