Nationaal Milieubeleid gericht op ‘safe by design’

Het milieubeleid van de toekomst moet er op gezicht zijn om de lozing van schadelijke stoffen in het milieu te voorkomen. ‘Nederland verdient vernieuwd,...

Deltaprogramma 2021: Water als randvoorwaarde voor al het beleid

Het nieuwe Deltaprogramma windt er geen doekjes om. Alleen door klimaatadaptatie onderdeel te maken van alle fysieke ingrepen in het land blijft Nederland op...

Kamervragen na ernstige rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas 'Over de Maas'...

Digitale consultatie over geborgde waterschapszetels

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met een digitale consultatie over het...

Groen Links wil in oktober wet indienen om geborgde zetels af te schaffen

De internetconsultatie op de initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Laura Bromet van Groen Links om de geborgde zetels bij de waterschappen af te schaffen...

Onderhoud Amsterdamse bruggen en kades abominabel slecht

De staat van bruggen en kades in Amsterdam is nog slechter dan gedacht, blijkt uit recent onderzoek van de gemeente Amsterdam. Sommige bruggen staan...

Afschaffen geborgde zetels waterschappen verdeelt Tweede Kamer

Waterveiligheid kwam er dit keer helemaal niet aan te pas bij het Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer. Het halfjaarlijkse overleg tussen de...

Groenlinks komt met wetsvoorstel afschaffen geborgde zetels

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet dient vandaag een wetsvoorstel in om de geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. Deze geborgde zetels belemmeren volgens GroenLinks in...

Commissie Boelhouwer adviseert afschaffen geborgde zetels

De Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen pleit voor afschaffing van de geborgde bestuurszetels. Het advies is door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 5 juni...

Minister Ollongren pleit voor jaar uitstel invoering Omgevingswet

Als het aan de bestuurlijke koepels en de overheid ligt, treedt de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 in werking, maar wordt de invoering...

Petitie tegen afschaffen kwijtschelding door waterschap Hollandse Delta

De SP in Zuid-Holland is een digitale petitie gestart om afschaffing van het kwijtschelden van waterschapslasten tegen te houden. Waterschap Hollandse Delta overweegt namelijk...

Financiële impuls klimaatadaptatie vanaf 2021 beschikbaar

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. In de begroting van 2021 zal minister Cora van Nieuwenhuizen...