donderdag, januari 20, 2022
waterschapspartijen

Brede oproep voor financiële ondersteuning lokale en waterschapspartijen

0
Deze week vergadert de Tweede Kamer over de Wet financiering politieke partijen. De Unie van Waterschappen roept, samen met de VNG en het Kennispunt...
nitraatrichtlijn

Meer aandacht kwaliteit oppervlaktewater en stikstofaanpak nodig

0
Op 1 en 2 december 2021 bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van LNV voor 2022. De waterschappen vragen de Kamer...

CDA en ChristenUnie willen ethisch kader voor datagebruik uit rioolwatermetingen

0
Tweede Kamerleden hebben tijdens het wetgevingsoverleg Water op 22 november meerdere moties ingediend. ChristenUnie en CDA willen dat de regering in samenwerking met de...
KRW-doelen

Minister Visser vaag over aanvullende maatregelen om KRW-doelen te halen

0
Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. Dat stelde minister Barbara Visser van Infrastructuur en...
schadevergoedingen

Kamer bezorgd over uitblijven schadevergoedingen overstromingen Limburg

0
De Tweede Kamer is bezorgd over het uitblijven van schadevergoedingen – op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) – aan gedupeerden...

Partijen nemen voorschot op rondetafelgesprek geborgde zetels

0
De meeste sprekers hebben voor het rondetafelgesprek over de geborgde zetels in waterschapsbesturen, op 18 november in de Tweede Kamer, inmiddels een ‘position paper’...

Rondetafelgesprek geborgde zetels uitgesteld

0
Het door CDA en GroenLinks georganiseerde rondetafelgesprek over het initiatiefwetvoorstel voor opheffing van de geborgde zetels in waterschapsbesturen, wordt uitgesteld. Het stond op de...

Zuid-Hollandse waterschappen gaan als laatste van 9 naar 7 geborgde zetels

0
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 13 oktober ingestemd met een voorstel van de PvdA om de geborgde zetels van vijf waterschappen te reduceren...
nitraatrichtlijn

Europese Commissie wil strengere maatregelen naleving nitraatrichtlijn

0
De Europese Commissie wil strengere maatregelen om de naleving van de nitraatrichtlijn af te dwingen. Uit een nieuw rapport blijkt dat nitraatvervuiling in Europese...
drinkwaterbedrijven

Minister wil investeringsruimte drinkwaterbedrijven vergroten

0
Demissionair minister Barbara Visser van IenW wil de vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven verhogen. Ze geeft daarmee gehoor aan een motie van CU-Kamerlid Pieter Grinwis en...

‘Rondetafelgesprek over geborgde zetels mag niet leiden tot grote vertraging’

0
Er komt eerst een rondetafelgesprek over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 om de geborgde zetels van waterschappen af te schaffen. Daarna volgt de...
aquathermie te stimuleren

Meer instrumenten nodig om aquathermie te stimuleren

0
Aquathermie wordt minder gestimuleerd dan andere duurzame energiebronnen. Daardoor blijft de potentie onbenut. En dat terwijl aquathermie tot 40 procent in de warmtebehoefte van...