vrijdag, december 2, 2022

NIEUWS

Burgeronderzoek resulteert opnieuw in lage waterkwaliteit kleine wateren

Slechts 20% van de kleine Nederlandse wateren krijgt een voldoende voor de waterkwaliteit, blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsmetingen door burgers. De nametingen door NIOO-KNAW...

PERSBERICHTEN

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur Eems-Dollard

Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar...

HoSt neemt biogas af van Evides Industriewater voor groen gasproductie op AWZI bij Vlissingen

Van afvalwater naar groen gas. Dit gebeurt op de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Sloe in het havengebied van Vlissingen dankzij een samenwerking tussen Evides Industriewater...

PERSONALIA

Afke van Rijn nieuwe directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenW

Afke van Rijn is vanaf 1 februari 2023 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met...

Fien Snelting is de nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland

Dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel benoemt de 17-jarige Fien Snelting uit Megchelen 20 december voor een jaar tot de nieuwe jeugddijkgraaf...