woensdag, september 28, 2022
Nieuws watersector waterbranche

NIEUWS

VVD stelt Kamervragen over afgekeurde Zeeuwse dijken

Kamerleden Minhas en Van den Hil van de VVD hebben aan minister Harbers van IenW vragen gesteld over de afgekeurde dijken in Zeeland. Waterschap...

PERSBERICHTEN

Uniek en innovatief onderzoek naar productie waterstof is ‘gamechanger’

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) investeert in een uniek en innovatief onderzoek naar het gebruik van waterstof en zuurstof op de rioolwaterzuivering (rwzi) Hessenpoort...

Drinkwatersector slaat alarm: zonder actie meer knelpunten levering drinkwater

Uit onderzoek van Vewin (vereniging van waterbedrijven in Nederland) blijkt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij drie van de...

PERSONALIA

Philipp Keller treedt terug als dagelijks bestuurder bij Scheldestromen

Philipp Keller treedt per 1 oktober 2022 terug als dagelijks bestuurder bij waterschap Scheldestromen. Het dagelijks bestuur heeft veel waardering voor zijn inspanningen en...

Harm Oterdoom beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Harm Oterdoom 20 september beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Mark Tuit...