zaterdag, april 10, 2021

NIEUWS

PERSBERICHTEN

Onderhandelaarsakkoord cao Werken voor waterschappen 2021

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. De onderhandelaars van de Vwvw en de...

Telers krijgen inzicht in eigen waterhuishouding. Voorspellen waterbeschikbaarheid met Grow with the Flow.

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s door de klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), twee waterschappen en private samenwerkingspartners...

Blauwe compressoren van BOGE dragen in samenwerking met DMT bij Waternet hun groene steentje bij

In (regio) Amsterdam krijgt Waternet een groengasinstallatie. Deze installatie waardeert biogas op tot groengas. Het waterschap draagt op deze manier bij aan de transitie...

Duurzaam, modulair en circulair gemalen en stuwen renoveren

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt samen met verschillende aannemers aan het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen bij de renovatie...

Datum 15e editie vakbeurs infratech 2023 bekend

De 15e editie van InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. Vakbeurs InfraTech, het kennisplatform waar de opdrachtgevers,...

WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digital

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. Royal HaskoningDHV Digital adviseert het waterschap bij deze digitale...

PERSONALIA

Benoeming nieuwe directeuren bij REMONDIS Nederland

Pieter-Balth Linders is toegetreden tot het directieteam van REMONDIS Smart Infra. Zijn positie als regiodirecteur Zuid-West voor afvalinzameling en recycling wordt per 1 april...

Maureen Lub financieel directeur bij Mourik

Technisch dienstverlener Mourik heeft Maureen Lub benoemd tot financieel directeur van de divisie Mourik Industry in Rotterdam. Lub heeft veel ervaring in financiële functies...

Henk Kielenstijn nieuwe secretaris-directeur bij Waterschap De Dommel

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft Henk Kielenstijn benoemd als secretaris-directeur. Hij start 1 juni 2021. Kielenstijn (50) is nu hoofd van...

Hugo Gastkemper vertrekt bij Stichting RIONED

Per 1 februari 2022 vertrekt Hugo Gastkemper als directeur van Stichting RIONED. Hij begon er in 1999, met als belangrijkste opdracht riolering in het...

Hans Bolscher voorzitter van Geothermie Nederland

Met ingang van 1 april is Hans Bolscher voorzitter van het bestuur van Geothermie Nederland. De leden van de nog piepjonge brancheorganisatie stemden unaniem...

Walter van der Meer nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance

Walter van der Meer is per 1 februari 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Water Alliance geworden. Hij volgt daarmee...