zondag, september 19, 2021

NIEUWS

VEH: voorstel eerlijker waterschapslasten niet blokkeren maar snel invoeren

Vereniging Eigen Huis roept minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat op om het voorstel van de Unie van Waterschappen voor gedifferentieerde tarieven ongewijzigd over...

PERSBERICHTEN

Raamcontract RWZI Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis-Croonwolter&dros

Waterschap De Dommel heeft het raamcontract voor diverse aanpassingen aan de Rioolwaterzuivering Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis-Croonwolter&dros (CMC), en haar partners in de...

Veilig water op de Expo 2020 Dubai dankzij innovatief Nederlands systeem

Met een ongetwijfeld grootse opening op 1 oktober 2021 gaat dit jaar de Expo 2020 Dubai van start. Onder het thema ‘Connecting minds, creating...

PERSONALIA

Toine Ramaker benoemd tot nieuwe directeur van VEI en Water for Life

Toine Ramaker start 15 september als nieuwe directeur van VEI en Stichting Water for Life. Hij volgt Marco Schouten op, die werd benoemd tot...

Algemeen bestuurslid (WDODelta) Mark Strolenberg geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de VVD

Algemeen bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta Mark Strolenberg is 7 september geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Strolenberg begon in 2008 als...