donderdag, oktober 21, 2021

Agrariër bedacht subirrigatiesysteem zonder kunststof drainslangen

0
Agrariër Joost Samsom uit Wilnis bedacht een slimme oplossing om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen. Hij brengt gangen in de grond aan...
essay

Essay: maakbaarheid water- en bodemsysteem loopt tegen grenzen op

0
In het essay ‘Op Waterbasis’ houden kennisinstituut Deltares, BoschSlabbers landschapsarchitecten en ingenieursbureau Sweco een pleidooi om het landgebruik meer af te stemmen op de...

Overstromingen vragen om Internationaal Rivier Management

Na de overstromingen in België, Duitsland en Nederland worden de gebeurtenissen door tal van deskundigen geanalyseerd. Want als we dit soort rampen willen voorkomen,...
praktijkproeven

Praktijkproeven water vasthouden Zuid-Limburg succesvol

De resultaten van de praktijkproeven om extra water vast te kunnen houden op landbouwpercelen in het heuvelachtige Zuid-Limburg, zijn positief. Het onderzoeksprogramma van Waterschap...
wateroverlast

HHNK gaat aanpak wateroverlast na clusterbuien evalueren

In het weekend van 19 en 20 juni kreeg Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te maken met clusterbuien. Op sommige plaatsen lieten die buien wel 200...

Deltares en Wereldbank presenteren ‘EPIC Response’ op overstromingen en droogtes

Op 17 juni, internationale Woestijnvorming- en Droogtedag, presenteerden de Wereldbank en Deltares ‘An Epic Response: Innovative Governance for Flood and Drought Risk Management’. Het...
IJssel spreekt als rechtspersoon

IJssel spreekt als rechtspersoon in gemeenteraad Zwolle

0
Bij een debat in de gemeenteraad van Zwolle over plannen voor een woonwijk naast de IJssel, is voor het eerst, namens de rivier, gebruik...
Delfland

AWP Delfland wil 7 miljoen euro teruggeven aan inwoners

De fractie van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het Hoogheemraadschap van Delfland wil bijna 7 miljoen euro aan te veel geïnde waterschapsbelasting terugschenken aan...
lastendruk

Kosten waterbeheer lopen op, maar lastendruk huishoudens daalt

Overheden en drinkwaterbedrijven gaven in 2020 7,7 miljard euro uit om Nederland te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende en schoon (drink)water....
Hollandse Delta vernietigend rapport

Hollandse Delta: waarnemend college in afwachting van interim college

0
De Verenigde Vergadering (VV) van waterschap Hollandse Delta heeft op 19 april vier nieuwe heemraden benoemd. Samen met dijkgraaf Jan Bonjer vormen zij een...

Informatiepunt Leefomgeving live

0
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is sinds 30 maart live. Het IPLO is bedoeld voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de...

De Peel krijgt definitieve status in Nationale Omgevingsvisie

0
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft De Peel een definitieve status toegekend in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het rijk wil samen met de regio’s...