“Fundamentele herschikking watersysteem nodig om droogte Achterhoek te bestrijden”

De Achterhoek wordt droger en droger door de gevolgen van de klimaatverandering. Waterschap Rijn en IJssel heeft volgens dijkgraaf Hein Pieper de afgelopen winter...

Podcasts Hoogwaterbeschermingsprogramma

De podcastreeks 'Dijkwerkers Werken Door' van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil hulp en inspiratie bieden in tijden van corona. In de podcasts die in april...

Overheid voegt medewerkers waterschappen toe aan lijst cruciale beroepsgroepen

De overheid heeft de medewerkers van de waterschappen 23 maart toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepsgroepen. Kinderen van waterschapsmedewerkers kunnen zo terecht in...

Rijnministersconferentie: een sponsrivier die in 2040 schoner en veiliger is

De oeverstaten van de Rijn – Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland – maakten in Amsterdam op de 16e Rijnministersconferentie afspraken voor 2040 over...

Eerste Kamer stemt voor Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 11 februari met een grote meerderheid voor de Invoeringswet Omgevingswet. Tijdens de hoofdelijke stemming steunden 53 leden het wetsvoorstel...

UvW benadrukt belang ‘early warning’-systemen na aftrap klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s

Eind januari vond bij het KNMI in De Bilt de startbijeenkomst plaats van de Klankbordgroep KNMI-Klimaatscenario's. Gebruikers gaven aan welke informatie ze nodig hebben...

Herdenkingsweek hoogwater en evacuaties 1995

In de week van 25 januari is het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge...

Twintig miljoen voor oplossingen bodemdaling Groene Hart

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart is 21 november tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling van start gegaan. De komende jaren investeren de betrokken partijen...

Regio Utrecht tekent bestuursovereenkomst klimaatadaptatie

Vijf wethouders uit de regio Utrecht reisden 23 september af naar Groningen om daar met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst...

Deltaprogramma 2020: grote inspanning nodig om water vast te houden

‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn.’ Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het eerste Deltaprogramma dat onder zijn...

Nieuwe strategienota Stowa doet beroep op samenwerking buiten de sector

Op 17 juni is de Stowa strategienota 2019-2023 door Stowa-voorzitter Luc Kohsiek overhandigd aan voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen....

Koning op werkbezoek in kader van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen 28 mei samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht aan Arnhem, in het kader...