Twintig miljoen voor oplossingen bodemdaling Groene Hart

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart is 21 november tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling van start gegaan. De komende jaren investeren de betrokken partijen...

Regio Utrecht tekent bestuursovereenkomst klimaatadaptatie

Vijf wethouders uit de regio Utrecht reisden 23 september af naar Groningen om daar met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst...

Deltaprogramma 2020: grote inspanning nodig om water vast te houden

‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn.’ Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het eerste Deltaprogramma dat onder zijn...

Nieuwe strategienota Stowa doet beroep op samenwerking buiten de sector

Op 17 juni is de Stowa strategienota 2019-2023 door Stowa-voorzitter Luc Kohsiek overhandigd aan voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen....

Koning op werkbezoek in kader van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen 28 mei samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht aan Arnhem, in het kader...

Watergraaf en hoogleraar Stefan Kuks pleit voor meer water en groen in steden

Groene daken, gevelbegroeiing en stadsparken met vijvers moeten meer ruimte krijgen in steden. Deze zogeheten groene en blauwe structuren zijn hard nodig om de...

Dijkgraaf Ingrid de Bondt stapt per direct op bij Hollandse Delta

Ingrid de Bondt, dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta, heeft aangegeven haar functie neer te leggen, anderhalf jaar nadat zij bij het waterschap aan de...

Meer aandacht voor cybersecurity in Bestuursakkoord Water

De samenwerking tussen Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, die is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water, wordt verder geïntensiveerd. Met name zal er bij...

‘Deltacommunity’ neemt afscheid van deltacommissaris Wim Kuijken

Met een staande ovatie namen de ruim 2000 bezoekers van het Deltacongres op 1 november in Zwolle afscheid van de eerste deltacommissaris. Wim Kuijken...

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast

Op 17 oktober start de nationale Week van Ons Water. Deze keer staat die in het teken van extreem weer en wateroverlast. Een actueel...

Extreme droogte is vuurproef voor nationale zoetwaterstrategie

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit...

Alkmaar wil in vijftien jaar klimaatbestendig worden

De gemeenteraad van Alkmaar wil de stad binnen vijftien jaar klimaatbestendig maken. De landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, maar...