dinsdag, april 13, 2021

Hoogheemraadschap Rijnland internationaal gecertificeerd voor cybersecurity

0
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft als eerste waterschap in Nederland een aantal operationele systemen gecertificeerd volgens de internationale standaard IEC 62443 voor cybersecurity. Het...
ILT stelt Waternet onder verscherpt toezicht

Follow the money: Digitale beveiliging Waternet zo ‘lek als een mandje’

0
De cybersecurity van Waternet is zo lek als een mandje. De leiding negeert waarschuwingen over de onveiligheid van de digitale omgeving en volgens interne...

Onderzoeksgebieden bekend voor planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland

0
Rijkswaterstaat heeft meerdere uiterwaarden op het oog langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel die goede kansen bieden om de riviernatuur te verbeteren. De...

Vlaamse regering lanceert plan om droogte en wateroverlast te bestrijden

De Vlaamse regering lanceerde eind juli een plan met zeventig maatregelen om droogte en wateroverlast in Vlaanderen op een structurele manier aan te pakken....

Schouwen-Duiveland start met grootschalige toepassing zoetwateroplossingen

In Zeeland zijn de afgelopen jaren verschillende proeven uitgevoerd om de voorraad zoetwater in periodes van droogte op peil te houden. In het EU-project...

Vitens luidt noodklok: watergebruik stijgt explosief

Drinkwaterbedrijf Vitens verzocht inwoners van Gelderland en Overijssel dit weekend dringend om zuinig aan te doen met drinkwater in verband met een watertekort. Op...

Watergraaf De Ridder: ‘Verhandelbare waterrechten nog niet aan de orde’

Waterschap De Dommel heeft in februari en maart hemelwater nog meer en beter vastgehouden, gebufferd en vertraagd afgevoerd. Dat is echter niet voldoende geweest...

Zeldzame zeeprik aangetroffen in Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es was enorm verrast toen hij deze week een gigantische vis in ondiep water in de Biesbosch aantrof. Hij deed...

Droogtemonitor: neerslagtekort loopt verder op

Na ruim zes weken zonder noemenswaardige neerslag viel vanaf eind april in heel Nederland regen. Daardoor namen het neerslagtekort en de watervraag voor korte...

“Fundamentele herschikking watersysteem nodig om droogte Achterhoek te bestrijden”

De Achterhoek wordt droger en droger door de gevolgen van de klimaatverandering. Waterschap Rijn en IJssel heeft volgens dijkgraaf Hein Pieper de afgelopen winter...

Podcasts Hoogwaterbeschermingsprogramma

0
De podcastreeks 'Dijkwerkers Werken Door' van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil hulp en inspiratie bieden in tijden van corona. In de podcasts die in april...

Overheid voegt medewerkers waterschappen toe aan lijst cruciale beroepsgroepen

De overheid heeft de medewerkers van de waterschappen 23 maart toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepsgroepen. Kinderen van waterschapsmedewerkers kunnen zo terecht in...