Watergraaf en hoogleraar Stefan Kuks pleit voor meer water en groen in steden

Groene daken, gevelbegroeiing en stadsparken met vijvers moeten meer ruimte krijgen in steden. Deze zogeheten groene en blauwe structuren zijn hard nodig om de...

Dijkgraaf Ingrid de Bondt stapt per direct op bij Hollandse Delta

Ingrid de Bondt, dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta, heeft aangegeven haar functie neer te leggen, anderhalf jaar nadat zij bij het waterschap aan de...

Meer aandacht voor cybersecurity in Bestuursakkoord Water

De samenwerking tussen Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven, die is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water, wordt verder geïntensiveerd. Met name zal er bij...

‘Deltacommunity’ neemt afscheid van deltacommissaris Wim Kuijken

Met een staande ovatie namen de ruim 2000 bezoekers van het Deltacongres op 1 november in Zwolle afscheid van de eerste deltacommissaris. Wim Kuijken...

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast

Op 17 oktober start de nationale Week van Ons Water. Deze keer staat die in het teken van extreem weer en wateroverlast. Een actueel...

Extreme droogte is vuurproef voor nationale zoetwaterstrategie

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit...

Alkmaar wil in vijftien jaar klimaatbestendig worden

De gemeenteraad van Alkmaar wil de stad binnen vijftien jaar klimaatbestendig maken. De landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, maar...

Unie van Waterschappen: prestaties waterketen op orde ondanks aanzienlijke besparingen

De regionale samenwerking in de waterketen heeft in 2017 opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Zo bespaarden waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in de afvalwaterketen 450 miljoen...

‘Nog geen universeel toepasbaar systeem voor monitoring klimaatadaptatie’

Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld die de...

Uitvoering klimaatadaptatie richt zich op urgente klimaatrisico’s

Omgaan met hittestress, het aanpassen van de huidige infrastructuur, oplossingen zoeken voor onverzekerde landbouwschade en mogelijk onderzoek naar het verzuren van de zee. Het...

Nieuwe Wereld Water Atlas biedt online instrument voor kennis delen

Watergezant Henk Ovink lanceerde 22 maart een eerste versie van de Wereld Water Atlas in New York tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties....

Nieuwe app ‘Mijn Wateralarm’ ondersteunt waterbeheerders

Mobiel meldingen ontvangen zodra bepaalde waterstanden in een specifiek beheergebied worden overschreden. Met de nieuwe app ‘Mijn Wateralarm’ die door HKV Lijn in Water...