dinsdag, mei 30, 2023

Scheldestromen en Aa en Maas zetten gezuiverd rioolwater in tegen droogte

Twee waterschappen zetten nu gezuiverd rwzi-effluent in om de gevolgen van de droogte te bestrijden. Zo laat waterschap Aa en Maas gezuiverd rioolwater naar...

Versnelling klimaatverandering vraagt om vernieuwing aanpak rivierdelta’s

De dreigende versnelling van de klimaatverandering zet extra druk op de herinrichting van kwetsbare rivierdelta’s. De bestuurlijke processen gaan langzaam en zijn gericht op...

‘Altijd met passie voor Rijkswaterstaat aan water gewerkt’

Half juni zwaait Theo van de Gazelle bij Rijkswaterstaat officieel af als hoofdingenieur-directeur Zee en Delta. Een 42-jarige carrière loopt ten einde. Van de...
Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen

Nieuwe cursus ‘Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen’ positief ontvangen

De nieuwe cursus ‘Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen’ van opleidingsinstituut Wateropleidingen is door de cursisten zeer goed ontvangen. De interactieve vierdaagse cursus op hbo-niveau krijgt...
nationaal_water_programma

Impuls aangescherpte watertoets met Nationaal Water Programma

0
Het Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027, vastgesteld door de Rijksoverheid op 18 maart 2022, beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering...

Van Aalst: Prioriteit voor klimaatadaptatie die meerdere risico’s indammen

0
Het nieuwste IPCC-rapport concluderen wetenschappers dat de schadelijke effecten van opwarming van de aarde zich sneller zullen aandienen en de risico’s complexer worden. “We...

HydroLogic en Arcadis zetten HydroNET verder in de markt

Arcadis en HydroLogic hebben Water Platform Company opgericht voor het verder ontwikkelen van HydroNET, het door HydroLogic ontwikkelde beslissingsondersteunend systeem voor water managers. HydroLogic...
waterverdeling

Afspraken over waterverdeling IJsselmeergebied bij langdurige droogte

0
Het gebruik van zoetwater uit het IJsselmeer en Markermeer in tijden van langdurige droogte kan niet onbeperkt zijn, stellen de zestien betrokken overheden uit...
schade

UvW: potentieel meer dan 150 miljard schade door weersextremen

De Unie van Waterschappen roept in aanloop van het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op tot een versnelde aanpak voor klimaatadaptatie en structurele...
kennisprogramma grensoverschrijdende rivierafvoeren

Deltacommissaris wil kennisprogramma grensoverschrijdende rivierafvoeren

0
Deltacommissaris Peter Glas en demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Barbara Visser pleiten in hun aanbiedingsbrieven van het Deltaprogramma 2022 voor een kennisprogramma...
klimaatbestendig bouwen

Deltacommissaris: overal klimaatbestendig bouwen

De ministeries van BZK en IenW moeten ervoor zorgen dat bij beoogde en nieuwe grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd. De gevolgen van de...
Bestuurskundigen signaleren lacune in waterbeleid

Bestuurskundigen signaleren lacune in waterbeleid

Bestuurskundigen pleiten in een brief aan de Limburgse Commissaris voor de Koning Johan Remkes voor een Deltacommissaris voor de Maas. Zij schreven de brief...