‘Deltacommunity’ neemt afscheid van deltacommissaris Wim Kuijken

Met een staande ovatie namen de ruim 2000 bezoekers van het Deltacongres op 1 november in Zwolle afscheid van de eerste deltacommissaris. Wim Kuijken...

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast

Op 17 oktober start de nationale Week van Ons Water. Deze keer staat die in het teken van extreem weer en wateroverlast. Een actueel...

Extreme droogte is vuurproef voor nationale zoetwaterstrategie

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit...

Alkmaar wil in vijftien jaar klimaatbestendig worden

De gemeenteraad van Alkmaar wil de stad binnen vijftien jaar klimaatbestendig maken. De landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, maar...

Unie van Waterschappen: prestaties waterketen op orde ondanks aanzienlijke besparingen

De regionale samenwerking in de waterketen heeft in 2017 opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Zo bespaarden waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in de afvalwaterketen 450 miljoen...

‘Nog geen universeel toepasbaar systeem voor monitoring klimaatadaptatie’

Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld die de...

Uitvoering klimaatadaptatie richt zich op urgente klimaatrisico’s

Omgaan met hittestress, het aanpassen van de huidige infrastructuur, oplossingen zoeken voor onverzekerde landbouwschade en mogelijk onderzoek naar het verzuren van de zee. Het...

Nieuwe Wereld Water Atlas biedt online instrument voor kennis delen

Watergezant Henk Ovink lanceerde 22 maart een eerste versie van de Wereld Water Atlas in New York tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties....

Nieuwe app ‘Mijn Wateralarm’ ondersteunt waterbeheerders

Mobiel meldingen ontvangen zodra bepaalde waterstanden in een specifiek beheergebied worden overschreden. Met de nieuwe app ‘Mijn Wateralarm’ die door HKV Lijn in Water...

Waterschap wil gemeenten ondersteunen bij klimaatstresstest

Waterschap Rijn en IJssel biedt de gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Uiterlijk in 2019 moeten alle Nederlandse...

Waterpartners blazen Water Footprint Network nieuw leven in

Acacia Water en de ondernemers Johan Oost en Jaap Feil gaan samen met de Universiteit van Twente het Water Footprint Network vernieuwen. Tegelijk worden...

Rode Kruis stuurt water- en sanitatiedeskundige naar Sint-Maarten

Het Rode Kruis heeft op 8 september een ploeg van zes medewerkers met het vliegtuig naar de Nederlandse Antillen gestuurd. Er is al een...