vrijdag, januari 15, 2021

Schouwen-Duiveland start met grootschalige toepassing zoetwateroplossingen

In Zeeland zijn de afgelopen jaren verschillende proeven uitgevoerd om de voorraad zoetwater in periodes van droogte op peil te houden. In het EU-project...

Vitens luidt noodklok: watergebruik stijgt explosief

Drinkwaterbedrijf Vitens verzocht inwoners van Gelderland en Overijssel dit weekend dringend om zuinig aan te doen met drinkwater in verband met een watertekort. Op...

Watergraaf De Ridder: ‘Verhandelbare waterrechten nog niet aan de orde’

Waterschap De Dommel heeft in februari en maart hemelwater nog meer en beter vastgehouden, gebufferd en vertraagd afgevoerd. Dat is echter niet voldoende geweest...

Zeldzame zeeprik aangetroffen in Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es was enorm verrast toen hij deze week een gigantische vis in ondiep water in de Biesbosch aantrof. Hij deed...

Droogtemonitor: neerslagtekort loopt verder op

Na ruim zes weken zonder noemenswaardige neerslag viel vanaf eind april in heel Nederland regen. Daardoor namen het neerslagtekort en de watervraag voor korte...

“Fundamentele herschikking watersysteem nodig om droogte Achterhoek te bestrijden”

De Achterhoek wordt droger en droger door de gevolgen van de klimaatverandering. Waterschap Rijn en IJssel heeft volgens dijkgraaf Hein Pieper de afgelopen winter...

Podcasts Hoogwaterbeschermingsprogramma

0
De podcastreeks 'Dijkwerkers Werken Door' van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil hulp en inspiratie bieden in tijden van corona. In de podcasts die in april...

Overheid voegt medewerkers waterschappen toe aan lijst cruciale beroepsgroepen

De overheid heeft de medewerkers van de waterschappen 23 maart toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepsgroepen. Kinderen van waterschapsmedewerkers kunnen zo terecht in...

Rijnministersconferentie: een sponsrivier die in 2040 schoner en veiliger is

0
De oeverstaten van de Rijn – Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland – maakten in Amsterdam op de 16e Rijnministersconferentie afspraken voor 2040 over...

Eerste Kamer stemt voor Invoeringswet Omgevingswet

0
De Eerste Kamer stemde dinsdag 11 februari met een grote meerderheid voor de Invoeringswet Omgevingswet. Tijdens de hoofdelijke stemming steunden 53 leden het wetsvoorstel...

UvW benadrukt belang ‘early warning’-systemen na aftrap klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s

Eind januari vond bij het KNMI in De Bilt de startbijeenkomst plaats van de Klankbordgroep KNMI-Klimaatscenario's. Gebruikers gaven aan welke informatie ze nodig hebben...

Herdenkingsweek hoogwater en evacuaties 1995

In de week van 25 januari is het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge...