woensdag, mei 31, 2023

HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid

HKV is een door kennis en innovatie gedreven advies- en onderzoeksbureau gespecialiseerd in de bescherming tegen overstromingen, rivierbeheer, watermanagement, data science en datamanagement en operationeel waterbeheer. We voeren ons werk onder meer uit in opdracht van waterschappen, Rijkswaterstaat, Deltares, provincies en buitenlandse opdrachtgevers.

Sinds de oprichting in 1995 is het bureau gegroeid tot een huidige omvang van meer dan 80 medewerkers, verspreid over vestigingen in Lelystad en Delft. De medewerkers zijn hooggekwalificeerde en erkende deskundigen, vaak met een lange ervaring op hun vakgebied en uitgebreide kennis van de complexe wereld van hun werkveld.

HKV richt zich op kennisintensieve onderwerpen in het waterbeheer en op het gebied van veiligheid, zowel op het technische- als het procesmatige vlak. Het beleid is erop gericht door middel van onderzoek en ontwikkeling het kennisniveau op een hoog peil te houden. Circa 10% van de middelen wordt gereserveerd voor onderzoek en ontwikkeling, als onderdeel waarvan onder andere doorlopend medewerkers ‘in huis’ hun promotiewerk verrichten.

Voor meer informatie; klik op de link naar de bedrijfspagina.

Specialisme

Kennisondernemer

Water

Veiligheid

Adres Botter 11-29, 8232 JN Lelystad
Telefoon 0320-294241
Email info@hkv.nl
Website https://www.hkv.nl
Social media kanalen LinkedIn | Twitter