Molen Oudegein wordt weer maalvaardig gemaakt

De gemeente Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een convenant gesloten voor Park Oudegein in Nieuwegein. Onderdeel daarvan is...

Noord-Brabant subsidieert klimaatstresstesten voor gemeenten

De provincie Noord-Brabant verstrekt met ingang van 1 mei subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. Daarmee...

Wereldvismigratiedag vestigt nieuw record

Op meer dan vijfhonderd locaties over de gehele wereld is op zaterdag 21 april World Fish Migration Day gevierd. Van Alaska tot Nieuw-Zeeland werden...

Provincie weigert Refresco vergunning voor winning dieper grondwater

Frisdrankproducent Refresco krijgt geen vergunning om water op te pompen uit diepere grondlagen. Regulier monitoringsonderzoek voor de Kaderrichtlijn Water toonde onlangs aan dat het...

Friese landbouworganisaties gekant tegen versnelde peilverhoging in veenweiden

Zeven Friese landbouworganisaties keren zich tegen het plan dat leeft binnen Provinciale Staten om het waterpeil in de Friese veenweidegebieden versneld te verhogen. Als...

Bluelabel: Digitale risicoscan voor overlast regenwater

Een digitale scan die de kwetsbaarheid voor regenwater per vierkante meter in kaart brengt. Met Blue Label kunnen overheden en bedrijven wateroverlast voorkomen. De...

Proefdijk in Eemdijk opnieuw klaar om te bezwijken

De Eemdijkproef is toe aan de laatste testfase. De zestig meter lange en 5,5 m hoge proefdijk is voorzien van een damwand en langzaam...

Nieuw inlaatpunt Spijkenisse moet levering zoetwater garanderen

Het Brielse Meer krijgt zoetwater via het inlaatpunt Bernisse. Dit inlaatpunt is kwetsbaar voor zoutindringing en door klimaatverandering neemt de verzilting toe. Het Havenbedrijf...

Waterschappen nemen maatregelen om ijsaangroei te bevorderen

Waterschappen nemen diverse maatregelen zodat schaatsers deze week kunnen genieten van het ijs. Zo heeft Wetterskip Fryslân 23 februari ongeveer tweehonderd poldergemalen uitgezet om...

Rijkswaterstaat gaat kribben en oevers verlagen in Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat gaat 38 kribben en vijf oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ging onlangs akkoord met een...

Boeren protesteren tegen vernatten veenweide

In de raadszaal in het gemeentehuis van Landsmeer liep de publieke tribune op 16 februari vol met protesterende agrariërs, van wie een tiental zijn...

Rijkswaterstaat viert 200 jaar NAP

Op 18 februari 2018 vierde Rijkswaterstaat de tweehonderdste verjaardag van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De invoering van het NAP op 18 februari 1818...