Kennisprogramma COASTAR mikt op vier grootschalige ondergrondse zoetwateropslag- en brakwaterwinning praktijkproeven

Onderzoekers van het kennisprogramma COASTAR gaan in 2020 de kosten, baten en effecten doorrekenen van vier beoogde praktijktesten in Zuid-Holland voor grootschalige zoetwatervoorziening in...

‘Zalm die door Haringvlietsluizen komt, wordt meteen weggevist’

Duitse, Zwitserse en Franse natuurorganisaties roepen dat de miljoenen zalmen die zij uitzetten in de Rijn om de visstanden te herstellen, bij de Haringvlietsluizen...

Gevolgen van droogte in de Rijn tot twee maanden vooruit te voorspellen

De gevolgen van droogte in het bovenstroomse gedeelte van de Rijn zijn tot twee maanden vooruit te voorspellen. Dat blijkt uit onderzoek van hydroloog...

Scheldestromen blijft voorlopig het water vasthouden

Om de water- en grondwatervoorraden weer op peil te brengen, gebruikt waterschap Scheldestromen ook dit jaar het watersysteem van sloten en vijvers om water...

Onenigheid tussen boeren en Zuid-Westelijke Delta over verzilting Volkerak-Zoommeer

Het actiecomité Zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer vindt het ronduit onbeschoft dat Rik Grashoff de voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuid-Westelijke Delta (een samenwerkingsverband van provincies, waterschappen en...

Nieuwe STOWA-neerslagstatistieken: nu de complete set

Waterbeheerders beschikken nu over een compleet pakket aan neerslagproducten. De nieuwe neerslagstatistieken van de Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA) werden 10 oktober in Utrecht gepresenteerd...

Van alles te doen tijdens Week van Ons Water

De waterbeheerders van Nederland organiseren 16 tot en met 27 oktober excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van Ons Water....

Waterschap Noorderzijlvest: diepwortelende gewassen planten om verdroging Dwarsdiep tegen te gaan

De toepassing van diepwortelende gewassen, minder frequent en minder kort maaien en het aanleggen van bufferstroken in gebieden met keileem kan de beschikbaarheid van...

Vissen overbruggen 5 meter hoogte in nieuwe vispassage Doesburg

De grootste vispassage van Nederland is 30 september in Doesburg geopend. Vissen, zoals rivierprikken, meervallen, windes en palingen, kunnen nu onbelemmerd langs de stuw...

Dringende behoefte aan beleid voor aquathermie

Het Arnhemse adviesbureau IF Technology, gespecialiseerd in geothermie, bodemenergie en aquathermie, doet een beroep op de verantwoordelijke overheden om beleid te formuleren voor het...

Droogtemonitor: geen herstel grondwaterstanden zandgronden

In het oosten en zuiden van Nederland en in delen van Zeeland, is er ondanks de regen, geen herstel van de grondwaterstanden. In een...

Waterschap Scheldestromen sluit tijdelijk zoetwater inlaten om verspreiding blauwalg te voorkomen

Waterschap Scheldestromen sluit vanaf vrijdagmiddag 30 augustus om 12.00 de zoetwater inlaten op Tholen, Sint-Philipsland en bij de Reigersbergsche Polder (Rilland). De reden hiervoor...