Waterschap gaat grasmatten op zanddijken ‘doorzaaien’

Zanddijken zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken want het water zakt in zand sneller weg dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag van...

Spuien van verzilt IJsselmeerwater blijft voorlopig nodig

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is het IJsselmeerwater nog veel te zout. Het zout hoopt zich op achter de sluizen bij...

Droogte belemmert aanleg netwerk onderwaterdrainage

In de Zuid-Hollandse polder Lange Weide in Driebruggen werd donderdag 30 augustus door hoogwaardigheidsbekleders zogenaamd de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van 450...

Natuureigenaren vrezen nieuwe waterheffingen

Natuureigenaren zijn het niet eens met de nieuwe opzet van de waterschapsbelastingen. Tot nu toe betaalden natuurorganisaties nauwelijks voor het schone water in de...

Rijn bij Lobith bereikt historisch lage waterstand

De Rijn bij Lobith heeft zondag 26 augustus een historisch lage waterstand bereikt. Rijkswaterstaat heeft daar rond vijf uur een waterstand gemeten van 6,82...

Droogte veroorzaakt kritische conditie begroeiing dijken

De langdurige droogte heeft op een aantal plekken in de regio van waterschap Hollandse Delta gezorgd voor een kritische conditie van de dijkbegroeiing. Volgens...

Natuurmonumenten pleit voor verhoging grondwaterpeil

Om droogteproblemen zoals in deze zomer te voorkomen, is een gezondere waterhuishouding nodig. Dat begint met het verhogen van de grondwaterstand en met meer...

Van Heck installeert noodpompen in Muiden om natuurschade te voorkomen

Van Heck heeft afgelopen week drie elektrisch gedreven VP800 pompen geplaatst in de Groote Zeesluis in Muiden. Het bedrijf deed dit in opdracht van...

Peilverhoging Brielse Meer voorkomt zoetwatertekort Rotterdamse industrie

Waterschap Hollandse Delta heeft vanaf 17 juli het waterpeil in het Brielse Meer verhoogd door meer zoet water in te laten uit het Spui....

Waterbeheerders nemen extra maatregelen om verzilting tegen te gaan

Waterbeheerders nemen extra maatregelen om de toenemende verzilting tegen te gaan. Zo besloot het managementteam watertekorten 9 augustus om de Prinses Irenesluizen bij Wijk...

Voorlopig wint Nederland de strijd tegen het zoute water

“Op dit moment kunnen we het zoute water met onze maatregelen goed tegendruk bieden, maar het is natuurlijk de vraag hoe lang deze situatie...

Drents Overijsselse Delta tevreden over naleving onttrekkings- en beweidingsverbod

Waterschap Drents Overijsselse Delta is tevreden over hoe de onttrekkingsverboden voor water uit sloten en kanalen worden opgevolgd. Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden...