zaterdag, februari 4, 2023
vismigratierivier

Innovatieve waterkerende schuiven voor de Afsluitdijk ontwikkeld

0
De Afsluitdijk krijgt later dit jaar twee innovatieve waterkerende schuiven die het hoogwater tegen moeten houden in het ontstane ‘gat’ voor de vismigratie. De...
droogtestuw

Rijn en IJssel plaatst 200ste ‘droogtestuw’

0
Op 9 december is de 200ste droogtestuw geplaatst in een sloot in de Achterhoek. Het is een van de maatregelen die Waterschap Rijn en...

Regels voor klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland

0
De provincie Zuid-Holland heeft, samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, regels omschreven voor klimaatadaptief bouwen. Het zogenoemde ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ beschrijft...

Herstel Hoeckelingsdam IJmeer voor natuurverbetering

0
Op 29 november 2022 tekenden Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een samenwerkingsovereenkomst om de Hoeckelingsdam te herstellen. Dit herstel is nodig door het inklinken...

Nieuwe vispassage ‘Verlengde Oude Maas’ in gebruik

0
De vispassage ‘Verlengde Oude Maas’ aan de oostzijde van de Molen- en Biltplas bij Stevensweert is in gebruik. Door te weinig stroming in de...
baggerproject

Groot baggerproject Loosdrechtse Plassen officieel begonnen

0
Op 16 november is het baggeren van de Eerste tot en met de Vijfde Loosdrechtse Plas officieel gestart. Het is een van de grootste...
Respijt voor maïsoogst

Na 20 jaar eindelijk een schikking tussen waterschap en agrariërs Noordoostpolder

0
Op 26 oktober heeft waterschap Zuiderzeeland met een groep agrariërs in de Noordoostpolder eindelijk een gezamenlijke schikking getroffen. De rechtszaak gaat over de opgelopen...

Drie stormvloedkeringen zijn ‘betontechnisch in topstaat’, aldus TNO

0
In ieder geval drie van de zes Nederlandse stormvloedkeringen zijn betontechnisch in topstaat, concludeert TNO na grondig onderzoek de afgelopen jaren. Kernen van de...

Bouw rwzi Gaarkeuken vertraagd door conflict tussen Noorderzijlvest en Mobilis

0
Waterschap Noorderzijlvest heeft een conflict met Mobilis over de meerkosten bij de bouw van de nieuwe rwzi bij Gaarkeuken. De aannemer kondigde in de...
droogmakerij

Maak de droogmakerijen natter!

0
Alternatieve inrichting en beheer van polders - Maak de droogmakerijen natter! Met de enorme woningbouwopgave die er ligt, valt eigenlijk niet te ontkomen aan bouwen...
hedwigepolder-innovatieprijs

Hedwigepolder over een week onder water

0
De Hedwigepolder gaat over een week onder water. De Raad van State heeft afgelopen week nog twee laatste bezwaren tegen het onder water zetten...

Europese Commissie publiceert langverwacht document met KRW-handvatten voor sedimentbeheer

0
Het Directoraat Generaal (DG) Milieu van de Europese Commissie publiceerde in september het langverwachte technisch document over sedimentbeheer. Het is bedoeld om een stap...