Droogste juni sinds 1962 laat neerslagtekort in delen Nederland oplopen

In het westen, midden en zuiden van Nederland noteert de maand juni een recorddroogte. Het landelijk neerslagtekort is inmiddels opgelopen naar circa 125 mm...

Stichtse Rijnlanden past regelgeving aan vooruitlopend op Omgevingswet

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe regelgeving gepubliceerd die inwoners, bedrijven en andere overheden meer mogelijkheden biedt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor...

Havenbedrijf en Rijkswaterstaat maken samen plan van aanpak voor olievervuiling

Het incident met de Noorse olietanker op zaterdag 23 juni in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied heeft geleid tot een ernstige waterverontreiniging. Er...

Prijs speelt geen rol bij Zwolse dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta koos een bijzondere aanpak voor het versterken van de stadsdijken in Zwolle. Een etiket valt er op de bedachte contractvorm...

Gemeenten en provincies negeren watertoets van waterschappen

Provincies en gemeenten betrekken de waterschappen minder vaak bij het maken van ruimtelijke plannen. En hun adviezen worden nogal eens genegeerd, is te lezen...

UvW wil belastingstelsel met ruimte voor maatwerk

De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer worden verdeeld over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Omdat Nederland grote regionale verschillen...

IJsselmeer krijgt ‘s zomers flexibel waterpeil tegen droogte

Het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer krijgt een natuurlijker verloop. Dat betekent een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan...

Aftrap beregeningsverbod in Limburg

Vanaf maandag 18 juni is het in Noord- en Midden-Limburg verboden om water uit beken en rivieren te halen om akkers en weilanden te...

Waterbeheerders leggen minder vispassages aan

Waterbeheerders leggen de laatste jaren minder vispassages aan dan in de periode 2008-2014. Dat blijkt uit het rapport De Staat van Ons Water van...

Aannemer Barth Drainage start met aanleg onderwaterdrainage in polder Lange Weide

Aannemer Barth Drainage is 22 mei in polder Lange Weide nabij Driebruggen gestart met de aanleg van het grootste onderwaterdrainageproject van Nederland. In totaal...

Molen Oudegein wordt weer maalvaardig gemaakt

De gemeente Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een convenant gesloten voor Park Oudegein in Nieuwegein. Onderdeel daarvan is...

Noord-Brabant subsidieert klimaatstresstesten voor gemeenten

De provincie Noord-Brabant verstrekt met ingang van 1 mei subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. Daarmee...