Waterschap Noorderzijlvest: diepwortelende gewassen planten om verdroging Dwarsdiep tegen te gaan

De toepassing van diepwortelende gewassen, minder frequent en minder kort maaien en het aanleggen van bufferstroken in gebieden met keileem kan de beschikbaarheid van...

Vissen overbruggen 5 meter hoogte in nieuwe vispassage Doesburg

De grootste vispassage van Nederland is 30 september in Doesburg geopend. Vissen, zoals rivierprikken, meervallen, windes en palingen, kunnen nu onbelemmerd langs de stuw...

Dringende behoefte aan beleid voor aquathermie

Het Arnhemse adviesbureau IF Technology, gespecialiseerd in geothermie, bodemenergie en aquathermie, doet een beroep op de verantwoordelijke overheden om beleid te formuleren voor het...

Droogtemonitor: geen herstel grondwaterstanden zandgronden

In het oosten en zuiden van Nederland en in delen van Zeeland, is er ondanks de regen, geen herstel van de grondwaterstanden. In een...

Waterschap Scheldestromen sluit tijdelijk zoetwater inlaten om verspreiding blauwalg te voorkomen

Waterschap Scheldestromen sluit vanaf vrijdagmiddag 30 augustus om 12.00 de zoetwater inlaten op Tholen, Sint-Philipsland en bij de Reigersbergsche Polder (Rilland). De reden hiervoor...

Drenthe: Dankzij regen herstelt de grondwaterstand licht

De regen van de afgelopen week heeft voor verlichting gezorgd in de droogtesituatie bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap maakte woensdag 21...

LCW verwacht daling van landelijk neerslagtekort

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) verwacht dat het landelijke neerslagtekort de komende weken zal dalen, zij het licht. In haar negende Droogtemonitor van 2019...

Regen van afgelopen weken biedt vooral in Randstad soelaas

Deze zomer zal niet in de recordboeken gaan als een extreem droge zomer, maar toch is het neerslagtekort in delen van het land zo...

Droogte: Vlaanderen schaalt op naar code oranje

Voor het derde jaar op rij schaalt de Vlaamse Droogtecommissie in verband met de droogte op naar code oranje. Er wordt geadviseerd aan alle...

Droogtemaatregelen: peilopzet IJsselmeer vanaf nu maximaal benut

Rijkswaterstaat laat in overleg met de waterschappen het gemiddeld waterpeil in het IJsselmeergebied stijgen tot 10 centimeter onder NAP. Dit is de bovengrens uit...

Onstuimig weer veroorzaakt hausse aan omgevallen bomen

In het centrum van Amsterdam zijn vorige week door het noodweer ruim 150 bomen omgewaaid, in Rheden in Gelderland gingen er 100 bomen om....

Groningen: aardbeving veroorzaakt schade aan gemalen

De aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter die op 22 mei in Westerwijtwerd plaatsvond, veroorzaakte lichte scheurvormingen in de muren van drie...