Gelderse natuurorganisaties willen herijking waterbeleid

Zeven natuurorganisaties in Gelderland dringen aan op herijking van het waterbeleid en -beheer in de provincie. De provinciale overheid en de drie Gelderse waterschappen...

Tegen de droogte: rijplaten in sloten op hoge Brabantse zandgronden

Op hoge zandgronden doen waterschapen er alles aan om het spaarzame regenwater zo lang mogelijk vast te houden. Na de skippybal en de big...

KLIMAP-project: naar een regionale uitrol klimaatadaptieve maatregelen voor hooggelegen zandgronden

De afgelopen jaren is veel kennis en praktijkervaring opgedaan om het water- en bodemsysteem op de hooggelegen Nederlandse zandgronden aan te passen om de...

WDODelta zet waterpeilen op tot boven maximum

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Zo wordt extra water vastgehouden...

Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt op naar ‘dreigend watertekort’

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds maandag 25 mei opgeschaald naar niveau 1. Dat is de fase waarin er sprake is van een...

Discussie over neerslagtekort in Limburg

Vanaf vrijdag 22 mei geldt in Limburg een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten. Daarmee wil Waterschap Limburg acute schade...

De Oude Maasarm kan weer meestromen

Op 18 mei heeft de Limburgse gedeputeerde Carla Brugman het eerste gat gemaakt in de oude dijk in Ooijen. De dijk sloot de Oude...

AWP Delfland wil snel een beverprotocol

Het knaagwerk van een bever in Almere haalde het NOS-journaal, maar er zijn meer plaatsen in Nederland waar de bever oprukt. De Algemene Waterschapspartij...

Waterschappen vrezen voor tekort aan mondkapjes rwzi-medewerkers

Waterschappen komen door de coronacrisis lastig aan mondkapjes om rwzi-medewerkers tegen bacteriën, virussen en ziektekiemen te beschermen. Bij sommige waterschappen dreigt een tekort. Bovendien...

Voorjaarsdroogte aanslag op watervoorraad

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de...

Ministerraad stemt in met noodwet digitale besluitvorming

De ministerraad heeft 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel digitale besluitvorming. Doel van dit wetsvoorstel is dat gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid...

Waterschap subsidieert verbeteren waterkwaliteit en verminderen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor water en bodem' open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het...