vrijdag, juli 23, 2021

Baanbrekend arrest: Brabantse Delta niet verantwoordelijk voor herstel beschoeiing

Het waterschap Brabantse Delta is niet gehouden om beschoeiing zo te onderhouden dat er geen gronduitspoeling plaatsvindt op aan het water gelegen percelen. Dit...

Rotterdam zet Phoslock in bij blauwalgbestrijding Kralingse Plas

De Kralingse Plas in Rotterdam wordt al jaren geteisterd door blauwalg. Bij langdurige warmte groeit de alg en wordt het water schadelijk voor mens...
Gennep Maas

Ontwikkelingen Maasvallei begrensd door waterbergende functie

In Thorn-Wessem en de Lob van Gennep vervalt de status van rivierbed en is begrensde ruimte voor ontwikkelingen vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat er...

‘Digitale transformatie komt langzaam van de grond bij waterschappen’

De digitale transformatie biedt grote kansen voor waterschappen om continuïteit in een snel veranderende wereld te realiseren. Toch gaat de omslag langzaam. “Waterschappen maken...
vissen deurbel

Vissen in Utrechtse grachten krijgen een deurbel

Een ‘visdeurbel’ bij de Weerdsluis in Utrecht moet voorkomen dat vissen weken of zelfs maanden voor een dichte sluis moeten wachten. Er is wel...
Aa en Maas

Provincie en Brabantse waterschappen tekenen groenblauwe overeenkomst

De provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse waterschappen – Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland – hebben op 3 maart de...

Verbreding Ettenlandsch kanaal goed voor waterhuishouding én biodiversiteit

0
De verbreding van het Ettenlandsch kanaal zorgt ervoor dat de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig kan worden benut en zorgt tegelijkertijd voor een versterking...

Waterschappen zetten gemalen stil om ijsgroei te bevorderen

0
Verschillende waterschappen beperken de afvoer van water om de ijsgroei te bevorderen. Ze stellen gemalen en stuwen zo af dat er zo min mogelijk...

Piekafvoer op de Maas veroorzaakt geen problemen

0
Zaterdagochtend bereikte de afvoer van het Maaswater een piek van 1775 m3/s bij St. Pieter. Inmiddels is het water weer aan het dalen. Het...

Brabantse waterschappen willen provinciale adviescommissie Droogte

0
De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel pleiten voor een onafhankelijke adviescommissie Droogte die in opdracht van Gedeputeerde Staten van de...

Rli: vernatting veenweiden met behoud van veeteelt

0
In een briefing aan de Tweede Kamer bevestigde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nogmaals dat de huidige bodemdaling in de landelijke...

Scheldestromen gaat baggeren bij ‘explosief’ Cadzand

0
Waterschap Scheldestromen is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot vlakbij Waterlandkerkje. De grote schoonmaakbeurt...