Voorjaarsdroogte aanslag op watervoorraad

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de...

Ministerraad stemt in met noodwet digitale besluitvorming

De ministerraad heeft 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel digitale besluitvorming. Doel van dit wetsvoorstel is dat gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid...

Waterschap subsidieert verbeteren waterkwaliteit en verminderen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor water en bodem' open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het...

Unie van Waterschappen pleit voor digitale besluitvorming in waterschapsbesturen door coronacrisis

De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over de continuïteit van de besluitvorming in de algemene besturen van de waterschappen door de coronacrisis. Daarom...

Waterschap Vallei en Veluwe laat Wageningse Bovenpolder leeglopen voor balans watersysteem

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Wageningse Bovenpolder in maart laten leeglopen om de groei van grassen en gewassen te bevorderen en de balans...

Rijkswaterstaat zet werk ondanks coronacrisis voort

Rijkswaterstaat wil projecten en werkzaamheden door laten gaan, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd. Ook geplande en lopende aanbestedingen gaan door. Dat...

Aa en Maas zet meeste stuwen weer op normale hoogte

In vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas zijn de grondwaterstanden hersteld, dankzij de regenval van de afgelopen maanden. Daarom besloot het...

Wateropvanggebieden en bypass voorkomen wateroverlast in Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost-Gelre sloegen na flinke waterlast in 2010 de handen ineen om een oplossing te bedenken. Zo zijn...

Waterschap Noorderzijlvest legt geen moeras in Paterswoldemeer aan

Waterschap Noorderzijlvest gaat geen moeras in het Paterswoldemeer aanleggen. “Het heeft geen enkele zin om door te gaan met iets waarvoor geen enkel draagvlak...

Historisch Woudagemaal opnieuw onder stoom

Wetterskip Fryslân heeft maandag 24 februari het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese...

Westlandse tuinder neemt 25ste Rainlevelr waterbassin in gebruik

Een Westlandse tuinder sloot 17 februari als 25ste deelnemer zijn hemelwaterbassin aan op Rainlevelr. Samen met de andere tuinders zet hij bij piekbuien het...

Omstreden rietproef Lauwersmeer uitgesteld vanwege regenval

Waterschap Noorderzijlvest heeft de rietproef in het Lauwersmeer voorlopig uitgesteld. Door de regenval van de afgelopen dagen en de weersverwachting voor de komende dagen,...