Droogte veroorzaakt kritische conditie begroeiing dijken

De langdurige droogte heeft op een aantal plekken in de regio van waterschap Hollandse Delta gezorgd voor een kritische conditie van de dijkbegroeiing. Volgens...

Natuurmonumenten pleit voor verhoging grondwaterpeil

Om droogteproblemen zoals in deze zomer te voorkomen, is een gezondere waterhuishouding nodig. Dat begint met het verhogen van de grondwaterstand en met meer...

Van Heck installeert noodpompen in Muiden om natuurschade te voorkomen

Van Heck heeft afgelopen week drie elektrisch gedreven VP800 pompen geplaatst in de Groote Zeesluis in Muiden. Het bedrijf deed dit in opdracht van...

Peilverhoging Brielse Meer voorkomt zoetwatertekort Rotterdamse industrie

Waterschap Hollandse Delta heeft vanaf 17 juli het waterpeil in het Brielse Meer verhoogd door meer zoet water in te laten uit het Spui....

Waterbeheerders nemen extra maatregelen om verzilting tegen te gaan

Waterbeheerders nemen extra maatregelen om de toenemende verzilting tegen te gaan. Zo besloot het managementteam watertekorten 9 augustus om de Prinses Irenesluizen bij Wijk...

Voorlopig wint Nederland de strijd tegen het zoute water

“Op dit moment kunnen we het zoute water met onze maatregelen goed tegendruk bieden, maar het is natuurlijk de vraag hoe lang deze situatie...

Drents Overijsselse Delta tevreden over naleving onttrekkings- en beweidingsverbod

Waterschap Drents Overijsselse Delta is tevreden over hoe de onttrekkingsverboden voor water uit sloten en kanalen worden opgevolgd. Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden...

Aanvoer grote rivieren bijna geheel nodig om zout water te keren

De Rijnafvoer daalt de komende week naar verwachting tot 915 kuub per seconde en de Maasafvoer schommelt tussen 30 en 35 kuub per seconde....

Waterschappen redden beschermde vissoorten

Waterschap Vallei en Veluwe is druk bezig om beschermde vissoorten, zoals de elrits, beekprik en de rivierdonderpad te redden. Door de aanhoudende droogte en...

Rijkswaterstaat en waterschappen gestart met aanvoer extra zoet water naar West-Nederland

Rijkswaterstaat en twee waterschappen zijn vanaf 24 juli om 14.00 gestart om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek extra zoet water naar West-Nederland aan...

Gevolgen langdurige droogte steeds meer merkbaar

Huishoudens in Friesland, Overijssel en de Noordoostpolder kampen met een lagere waterdruk, waterschappen moeten dijken nathouden, boeren vrezen voor hun oogsten, waterbeheerders houden rekening...

Plan wetlands tussen Amsterdam en Alkmaar als groene achtertuin voor steden

Samenwerkende natuur- en recreatieorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland) gaan een polder- en moerasgebied aanleggen tussen Alkmaar en Amsterdam: Amsterdam Wetlands. Dit...