vrijdag, januari 15, 2021

Advies: stop ontwatering veenweidegebied om bodemdaling te voorkomen

0
De ontwatering van Nederlands veenweidegebied moet stoppen. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan de ministers Ollongren van...

31 Noodpompen vangen de klappen op bij gemaal IJmuiden

0
Bij gemaal IJmuiden, waarmee onder meer het waterpeil in het Noordzeekanaal wordt gestuurd, zijn 31 noodpompen geplaatst ter vervanging van twee superpompen die momenteel...

Dijkgraaf Pieper: leg meer op grens Duitsland aan voor droogtebestrijding Achterhoek

0
Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel opperde onlangs in het AD het idee om een meer aan te leggen op de grens...

Einde zomer start ‘Praktijkproef Droogte’ in Volkerak-Zoommeer

Rijkswaterstaat en drie waterschappen voeren eind deze zomer de ‘Praktijkproef Droogte’ uit in het Volkerak-Zoommeer. Doel is om in de praktijk na te gaan...

Grensoverschrijdende samenwerking bij aanpak beekdal

Dertien Nederlandse en Belgische partijen gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep klimaatbestendiger te maken. Gemeentes, provincies en waterbeheerders uit het hele stroomgebied van deze...

Droogte: Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af

De Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af van een dreigend watertekort (niveau 1) naar  normaalwaterbeheer (niveau 0). Dankzij de regen van de afgelopen weken is...

Geul en putten rond Marker Wadden effectieve opvangplek voor overtollig slib

Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat...

Dijkgraaf Klip-Martin wil ook voor Veluwe ‘functie volgt peil’

0
In het Radio 1 Journaal heeft dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe gepleit voor ‘functie volgt waterpeil’ op de Veluwe. Het lage...

Gelderse natuurorganisaties willen herijking waterbeleid

Zeven natuurorganisaties in Gelderland dringen aan op herijking van het waterbeleid en -beheer in de provincie. De provinciale overheid en de drie Gelderse waterschappen...

Tegen de droogte: rijplaten in sloten op hoge Brabantse zandgronden

0
Op hoge zandgronden doen waterschapen er alles aan om het spaarzame regenwater zo lang mogelijk vast te houden. Na de skippybal en de big...

KLIMAP-project: naar een regionale uitrol klimaatadaptieve maatregelen voor hooggelegen zandgronden

De afgelopen jaren is veel kennis en praktijkervaring opgedaan om het water- en bodemsysteem op de hooggelegen Nederlandse zandgronden aan te passen om de...

WDODelta zet waterpeilen op tot boven maximum

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Zo wordt extra water vastgehouden...