dinsdag, april 13, 2021

Piekafvoer op de Maas veroorzaakt geen problemen

0
Zaterdagochtend bereikte de afvoer van het Maaswater een piek van 1775 m3/s bij St. Pieter. Inmiddels is het water weer aan het dalen. Het...

Brabantse waterschappen willen provinciale adviescommissie Droogte

0
De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel pleiten voor een onafhankelijke adviescommissie Droogte die in opdracht van Gedeputeerde Staten van de...

Rli: vernatting veenweiden met behoud van veeteelt

0
In een briefing aan de Tweede Kamer bevestigde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nogmaals dat de huidige bodemdaling in de landelijke...

Scheldestromen gaat baggeren bij ‘explosief’ Cadzand

0
Waterschap Scheldestromen is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot vlakbij Waterlandkerkje. De grote schoonmaakbeurt...

Rijnland realiseert peilscheidingen en gemalen om waterpeil Goudse binnenstad te verlagen

0
Het waterpeil in de laagste delen van de Goudse binnenstad gaat vanaf 2024 in vijf jaar, stap voor stap, met in totaal 25 centimeter...

WDODelta checkt de sloten weer vanuit de ruimte

0
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Sinds vorig jaar controleert...

Advies: stop ontwatering veenweidegebied om bodemdaling te voorkomen

0
De ontwatering van Nederlands veenweidegebied moet stoppen. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan de ministers Ollongren van...

31 Noodpompen vangen de klappen op bij gemaal IJmuiden

0
Bij gemaal IJmuiden, waarmee onder meer het waterpeil in het Noordzeekanaal wordt gestuurd, zijn 31 noodpompen geplaatst ter vervanging van twee superpompen die momenteel...

Dijkgraaf Pieper: leg meer op grens Duitsland aan voor droogtebestrijding Achterhoek

0
Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel opperde onlangs in het AD het idee om een meer aan te leggen op de grens...

Einde zomer start ‘Praktijkproef Droogte’ in Volkerak-Zoommeer

Rijkswaterstaat en drie waterschappen voeren eind deze zomer de ‘Praktijkproef Droogte’ uit in het Volkerak-Zoommeer. Doel is om in de praktijk na te gaan...

Grensoverschrijdende samenwerking bij aanpak beekdal

Dertien Nederlandse en Belgische partijen gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep klimaatbestendiger te maken. Gemeentes, provincies en waterbeheerders uit het hele stroomgebied van deze...
Droogteseizoen start met weinig neerslag

Droogte: Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af

De Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt af van een dreigend watertekort (niveau 1) naar  normaalwaterbeheer (niveau 0). Dankzij de regen van de afgelopen weken is...