Overstromingswaarschuwingen
De overstromingen in Sydney (foto: Royal HaskoningDHV).

Het Verbond van Verzekeraars wil dat iedereen zich vanaf 1 januari 2025 kan verzekeren tegen waterschade na een grote overstroming. De verzekeraars willen voortaan de aangewezen partij zijn na een overstroming. Op 1 februari 2023 zette het Verbond daartoe een bestaande samenwerking om tot een partnership met Royal HaskoningDHV.

Na de overstromingen in Limburg in 2021 is het aantal dekkingen van verzekeraars flink uitgebreid en het aanbod groeit nog steeds. De meeste burgers en mkb’ers hebben een opstalverzekering voor secundaire keringen, die bescherming biedt tegen neerslag en lokale overstromingen. Maar deze biedt geen dekking voor schade ontstaan door de primaire keringen. Daar wil het Verbond van Verzekeraars verandering in brengen, in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Een ander doel is het adviseren van verzekeraars en hun klanten aan de hand van inzichten, preventie- en aanpassingsoplossingen voor bestaande verzekeringen, gericht op overstromingsrisico’s.

Waterschade

Na de overstroming in Limburg ontstond veel onduidelijkheid onder de slachtoffers van waterschade. Wat was wel verzekerd, en wat niet? Ook was onduidelijk waarvoor ze naar de overheid moesten stappen en waarvoor naar de verzekeraar. Waterschade veroorzaakt door secundaire keringen, dus door een incident bij een kanaal, beekje of rivier of door lokale neerslag, kan verzekerd worden. Maar schade veroorzaakt door water afkomstig van de zee of een grote rivier, is niet verzekerd. Sinds de watersnoodramp van 1953 wordt de overheid geacht bij grote rampen met een schadevergoeding te komen. Zoals de compensatieregeling die in het leven werd geroepen na het hoogwater in 2021. Dat was wel een uitzonderlijke situatie, want de ramp werd niet veroorzaakt door een primaire kering maar door een beek, De Geul.

Overstromingsverzekering

Geeke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars, wil af van de onzekerheid rondom de tweedeling in primaire en secundaire keringen. De verzekeraars stellen nu het volgende voor: vanaf 1 januari 2025 moeten Nederlanders zich kunnen verzekeren tegen elke overstroming, wat de oorzaak ook is. Maar dat zo’n overstromingsverzekering ook gevolgen heeft voor de verzekeringspremie, is onvermijdelijk. Om het bedrag op individueel niveau zoveel mogelijk te drukken, moet worden samengewerkt tussen verzekeraars en risico’s moeten internationaal worden afgedekt. De verzekeraars willen in dit kader een vehikel opzetten waar ook de overheid aan meedoet.

Partnership met Royal HaskoningDHV

Het Verbond van Verzekeraars wil in de nieuwe samenwerking met Royal HaskoningDHV kennis over overstromingsrisico’s goed benutten. Feiter zegt daarover op hun website: “Royal HaskoningDHV biedt niet alleen preventie- en adaptatieoplossingen en ondersteuning met technisch advies over overstromingsrisico’s. Zij beschikken over enorm veel kennis op het gebied van data over overstromingen en klimaat”, stelt Feiter. “Deze diepgaande kennis en expertise kunnen wij goed gebruiken om toekomstbestendige verzekeringsoplossingen aan te bieden. Zeker nu de risico’s op overstromingen door extreem weer alleen maar toenemen.”

Volgende generatie verzekeringen

Royal Haskoning is blij met de samenwerking omdat ze een brug willen slaan tussen de verzekeringsmarkt en de wereld van de techniek. “Ons wereldwijde team werkt al jaren samen met publieke en private instellingen. De opgedane kennis en ervaring bieden verzekeraars de unieke kans om de volgende generatie verzekeringen vorm te geven. Samen met het Verbond streven wij ernaar om overstromingsverzekeringen voor iedereen toegankelijk te maken voor de Nederlandse markt.”