Wetsus
Het gebouw van Wetsus op de watercampus in Leeuwarden (foto: Gouwenaar/Wikimedia Commons).

Wetsus, het onderzoeksinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden, is voor de komende tien jaar verzekerd van geld van het Rijk. Dat hebben minister Adriaansens van EZK en minister Dijkgraaf van OCW aan de Tweede Kamer laten weten. Ze gaan nog wel met Wetsus om tafel om verdere afspraken te maken over de voorwaarden van de toezegging.

In februari sprak de Tweede Kamer haar zorgen uit over het voortbestaan van het onderzoeksinstituut. De ministers zeiden deze zorgen te delen en zegden toe zich in te spannen om het probleem op te lossen. Het instituut heeft een jaaromzet van ongeveer 15 miljoen euro. Ruwweg een kwart van de financiering komt van bedrijven (veelal MKB) een kwart van kennisinstellingen. De andere helft komt van overheden, maar daarbij gaat het vaak om tijdelijke regelingen. De raad van bestuur van Wetsus geeft al jaren aan dat de onzekerheid van de financiering vanuit het Rijk een probleem is en pleit ervoor die structureel vast te leggen. De toezegging die de twee ministers nu hebben gedaan, neemt bij Wetsus in ieder geval de acute financiële zorgen weg.

Groeiplan Watertechnologie

De steun die de ministers hebben toegezegd, bestaat onder meer uit een langjarige financiële ondersteuning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast is in de tweede ronde Nationaal Groeifonds een reservering gemaakt voor het Groeiplan Watertechnologie, waarvan Wetsus deel uitmaakt.

TO2-status

De financiering van Wetsus is al jaren problematisch. De voortdurende onzekerheid over overheidsfinanciering zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om onderzoekstalent en belangrijke partners aan te trekken en te behouden. Dat schreef de Friese commissaris van de Koning Arno Brok in maart nog in een brandbrief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het instituut mikt op een erkenning als TO2-instituut, waarmee het een vaste plek in de Nederlandse kennisinfrastructuur en een structurele basisfinanciering zou kunnen krijgen. TO2 staat voor Toegepast Onderzoek Organisaties en daarvan zijn er momenteel vijf: Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen-Research (voorheen DLO). In maart 2021 adviseerde de Evaluatiecommissie TO2 onder voorzitterschap van professor Wim van Saarloos het kabinet om Wetsus snel deze TO2-status te geven. Het advies werd door toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Meer over financiering Wetsus

Opnieuw pleidooi voor structurele overheidsfinanciering Wetsus
Waterinstituut Wetsus kan voorlopig door dankzij financiële injectie Rijk
NWO geeft Wetsus gunstige evaluatie, maar financieringsmodel mag anders