dinsdag, november 29, 2022

René Vrugt nieuwe directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij IenW

0
René Vrugt start 16 januari 2023 als directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het Directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en...

André Hammer beëdigd als bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

0
Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft André Hammer beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Breun Breunissen op als...

René Hoeijmakers nieuwe directeur wereldwijde afvalwaterdivisie Ramboll

0
René Hoeijmakers is benoemd tot nieuwe divisiedirecteur voor de wereldwijde divisie Water & Wastewater Treatment van Ramboll Water. Ramboll is een wereldwijd architectuur-, ingenieurs-...

Joyce Sylvester beëdigd als dijkgraaf waterschap AGV

0
Op dinsdag 25 oktober is Joyce Sylvester beëdigd als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij is de opvolger van Gerhard...

Eke Folkerts geïnstalleerd als lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

0
Eke Folkerts (36) uit Oudebildtzijl is dinsdag 4 oktober namens de fractie Geborgd Ongebouwd geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân....

Sander Mager herbenoemd als bestuurslid Unie van Waterschappen

0
Sander Mager is door de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 14 oktober herbenoemd als bestuurslid. Hij is ook vicevoorzitter van de vereniging...

Nanda van Zoelen nieuwe hoogheemraad bij Stichtse Rijnlanden

0
Nanda van Zoelen is 5 oktober gestart als nieuwe hoogheemraad bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij volgt Constantijn Jansen op de Haar op, die...

Heike Schmitt benoemd tot hoogleraar ‘Antibioticaresistentie in de waterketen’

0
Heike Schmitt, senior-onderzoeker bij RIVM en wetenschappelijk adviseur bij Wetsus, is benoemd tot hoogleraar ‘Antimicrobiële resistentie in de waterketen’ aan de afdeling Biotechnologie van...

Mourik benoemt twee nieuwe commissarissen

0
De Raad van Commissarissen van Mourik krijgt in november twee nieuwe commissarissen: Rudina de Lange en Jan Goossens. De benoeming van deze twee leden...

Bestuurder Breunissen vertrokken bij WDODelta

0
Breun Breunissen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is donderdagavond 6 oktober geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Raalte. Hiermee is zijn...

Erik Driessen nieuwe CEO Acquaint

0
Erik Driessen is aangenomen als de nieuwe CEO van Acquaint. De oprichters Rudy Dijkstra (voormalig CEO) en Siemen van der Heide (COO) doen een...

Philipp Keller treedt terug als dagelijks bestuurder bij Scheldestromen

0
Philipp Keller treedt per 1 oktober 2022 terug als dagelijks bestuurder bij waterschap Scheldestromen. Het dagelijks bestuur heeft veel waardering voor zijn inspanningen en...