woensdag, mei 31, 2023
woolderink

BBB Vechtstromen wil stoppen met inhuren adviesbureaus

De BBB-fractie van het waterschap Vechtstromen wil per direct stoppen met het inhuren van externe adviesbureaus. Dit opmerkelijke standpunt bracht fractielid Rolf Woolderink naar...

Zuiveringsproces kan robuuster en goedkoper

Ook industriële afvalwaterzuivering wordt zelfsturend Steeds meer industriële afvalwaterzuiveringen werken met een 'automatische piloot'. Die bespaart kosten, verduurzaamt het proces en ontzorgt operators. “Er is...
rli

RLI veegt vloer aan met uitvoering Kaderrichtlijn Water

Een gebrek aan urgentiebesef, te grote vrijblijvendheid en gebrekkige invulling van taken en verantwoordelijkheden. Drie redenen die de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aangeeft waarom Nederland de Kaderrichtlijn Water in 2027 niet gaat halen.
maakbaarheid

Techno-fixing versus vraagreductie

0
Er zijn in essentie twee soorten antwoorden op milieuvraagstukken. Techno-fixes: innovaties om menselijke behoeftes te bevredigen met minder negatieve milieueffecten (elektrisch rijden), en vraagreductie: berusten in niet vervulde behoeftes, en dus helemaal geen negatieve milieueffecten (minder rijden). Inzetten op vraagreductie is moreel verheven, maar praktisch problematisch. In de waterwereld dreigt schijnpolitiek.

Politiek hoog spel bij invoering beginsel water-bodem-sturend

Ministers Harbers van IenW en Adema van Landbouw proberen uit te stralen dat ze het samen helemaal eens zijn over het nieuwe waterbeleid met het beginsel water-bodem-sturend als uitgangspunt. In een brief aan de Tweede Kamer weerlegt Harbers dat er sprake is van een tegemoetkoming aan de landbouwlobby door af te zien van een algeheel verbod op grondwateronttrekkingen nabij natuurgebieden. Meer ruimte voor maatwerk biedt volgens de ministers een uitweg. Toch laat Harbers weten dat extensivering van de landbouw in bepaalde gebieden onvermijdelijk is als het beginsel water-bodem-sturend wordt toegepast.
overstromingsrisico's verzekerd

Alle overstromingsrisico’s straks verzekerd?

Verzekeraars mikken op publiek-private oplossing Overstromingsschade door het falen van een rivier- of zeedijk is nog altijd onverzekerbaar. Met de hoogwaterramp in Zuid-Limburg neemt de...
fage

MOB maakt bezwaar tegen Drentse yoghurtfabriek op basis van de KRW

De Griekse yoghurtproducent Fage wil een 'hypermoderne en duurzame zuivelfabriek' bouwen op een bedrijventerrein bij het Drentse Hoogeveen. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment tekent echter bezwaar aan, omdat volgens hen de KRW-doelstellingen in het geding zijn.
Krimpenerwaard

Krimpenerwaard en Alblasserwaard minder geschikt voor nieuwbouw

In de polders van de Krimpenerwaard en Alblasserwaard kan beter niet meer gebouwd worden. Ook de Rijnenburgpolder, waar de stad Utrecht graag wil uitbreiden, is eigenlijk een 'no-go'. De waterpartners in Zuid-Holland en Utrecht maakten geschiktheidskaarten voor toekomstbestendige nieuwbouwlocaties.

Formateurs kunnen onenigheid over KRW en peilbeheer moeilijk wegmasseren

0
Uit de rapportages van de verkenners van coalities in de waterschapsbesturen valt op te maken dat het halen van KRW-doelen en het water-bodem-sturend-beginsel nog steeds hete hangijzers zijn. BBB trekt, als grootste partij, de regierol steeds verder naar zich toe.
producentenverantwoordelijkheid

Hoe uitgebreid is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Brussel wil farmacie en cosmetica laten meebetalen aan vierde zuiveringstrap Door Adriaan van Hooijdonk De Europese Commissie wil dat de farmaceutische en cosmetica-industrie gaan meebetalen aan...
verzet

CDA-oproep voor collectief verzet tegen verdere aanscherping KRW

0
Het CDA initieerde een motie die de regering oproept om in Brussel verzet te organiseren tegen een verdere aanscherping van de waterkwaliteitsdoelen uit de KRW. De waterschappen distantiëren zich van de motie.
Hollandsche IJssel

Hogere dijk langs de Hollandsche IJssel, maar niet té hoog

0
Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard Het ontwerpplan voor de dijkversterking langs de Hollandsche IJssel is goedgekeurd door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De nieuwe...