dinsdag, juni 28, 2022
Dialoogtafels

Dialoogtafels: hoe kunnen we een drinkwatercrisis voorkomen?

De kopzorgen in de drinkwatersector nemen toe: waterbedrijven waarschuwen dat de leveringszekerheid op termijn gevaar loopt. Vewin organiseerde drie dialoogtafels die duidelijk maakten dat...
Eerste Kamer

Bedrijfsleven wil via Eerste Kamer de geborgde zetels terug

Drie belangenorganisaties van het bedrijfsleven hebben hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer heeft besloten geborgde zetels in waterschapsbesturen af...
toekomstige drinkwaterwinning

Gelderland wijst elf gebieden aan voor toekomstige drinkwaterwinning

De provincie Gelderland heeft elf gebieden aangewezen die Vitens in de toekomst kan inrichten voor drinkwaterwinning. Onder de meeste gebieden ligt een kleilaag, zodat...
zuivering

Experimenteerfaciliteit voor zuivering echt rioolwater voorziet in behoefte

Het Water Test Network faciliteert op rwzi Apeldoorn MKB-bedrijven die daar naar harte lust kunnen experimenteren met de behandeling van echt afvalwater. Vijf bedrijven...
Refresco wint hoger beroep

Refresco wint hoger beroep voor meer grondwateronttrekking

Frisdrankbedrijf Refresco in Maarheeze mag van de Raad van State jaarlijks tot 750.000 m3 grondwater onttrekken uit diepe en ondiepe bronnen. Dat is 250.000...
hoogwater-maas

Weinig goeds te verwachten van dijken en tunnels langs Geul

Hogere dijken en een hoogwatertunnel in Valkenburg zijn beiden opties om een extreem hoge afvoer op de Geul op te kunnen vangen, maar het...
Laatste generatie MID MIX installatie

CE Delft: MID MIX-slibverwerking met aanvullende CO2 mineralisatie milieukundig hoogwaardiger dan slibverbranding

Eén van de vier routes van de MID MIX slibverwerkingstechnologie van VSGM is milieukundig hoogwaardiger dan slibverbranding. Dat stelt CE Delft in een recent...

Onttrekkingsverbod West-Brabant ondanks tweede waterkraan Roode Vaart

Waterschap Brabantse Delta heeft de waterinlaat Roode Vaart bij Moerdijk officieel in gebruik genomen. De inlaat vormt een ’ tweede kraan’ voor het lage...
blauwalgenrisico

Blauwalgenrisico voorspellen met een ‘meerbericht’

0
  Een zogenoemd 'meerbericht' moet bestaande weer-, water- en blauwalgmodellen gaan combineren tot een verwachting voor blauwalgenoverlast. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), kennisinstituut Deltares...
koelwatersystemen

Schot in de zaak van herziening Europese regels koelwatersystemen

0
    Voor industriële koelprocessen komt er nieuwe Europese regelgeving. En dat werd tijd, aldus branchevereniging Envaqua. De huidige BREF (Best Avalaible Techniques REference document Industrial...

Europese Commissie houdt vast aan KRW-deadline in 2027

Brussel is niet van plan de deadline voor het behalen van de KRW-doelen uit te stellen. “De Kaderrichtlijn Water voldoet aan de doelstellingen en...
geborgde zetels

CU zoekt middenweg in Kamerdebat over afschaffen geborgde zetels

0
De Tweede Kamer is eindelijk het debat begonnen over de initiatiefwet van Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) die het afschaffen...