zondag, maart 26, 2023
Pannerdensch Kanaal

Verlagen kribben Pannerdensch Kanaal gaat in het voorjaar verder

0
De werkzaamheden in het Pannerdensch Kanaal, waar 35 kribben vanwege hoogwaterveiligheid worden verlaagd, hebben last van de verwachte hoge waterstanden. In het voorjaar, wanneer de waterstanden lager zullen zijn, wordt het werk hervat.

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen regenwaterbuffers Meerssen

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen de regenwaterbuffers aan de Visweg en Aan de Pletsmolen in Meerssen. De verkregen informatie helpt het waterschap om de afvoer van de Watervalderbeek beter te kunnen sturen bij een hoogwatersituatie.

Zeven kilometer Delflandsedijk afgekeurd door kwetsbaarheid voor zettingsvloeiing

Zeven kilometer van de Delflandsedijk tussen Hoek van Holland en Schiedam voldoet niet aan de nieuwe veiligheidsnormen. Hier bevindt zich een diepe en steile...
stormvloedkeringen

Eerste stormvloedkeringen gesloten in dit stormseizoen

Op 15 januari heeft Rijkswaterstaat voor het eerst in het huidige stormseizoen enkele stormvloedkeringen moeten sluiten. De Hollandsche IJsselkering (de ‘grendel van Holland’) ging...
vismigratierivier

Innovatieve waterkerende schuiven voor de Afsluitdijk ontwikkeld

De Afsluitdijk krijgt later dit jaar twee innovatieve waterkerende schuiven die het hoogwater tegen moeten houden in het ontstane ‘gat’ voor de vismigratie. De...
big bags langs de Maas bij Wessem

Hoogwateraanpak Limburg gaat zich richten op verminderen van overstromingsschade

0
Bij langdurige extreme regenval is het onmogelijk om overstromingen in de Limburgse beekdalen te voorkomen. Daarom zullen beschermende maatregelen in de toekomst steeds vaker...

Rivierenland: resultaten 342 km afgekeurd dijktraject niet samen te vatten

Waterschap Rivierenland heeft alle primaire waterkeringen getoetst onder de landelijke veiligheidsnorm uit 2017. Uit de beoordeling blijkt dat 342 kilometer dijktraject hier niet aan...

Regels voor klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft, samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, regels omschreven voor klimaatadaptief bouwen. Het zogenoemde ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ beschrijft...
dijkverschuiving

Gebiedsgerichte aanpak bij regionale dijkversterking is aan te bevelen

0
Waterschappen zouden een meer gebiedsgerichte aanpak kunnen toepassen bij regionale dijkversterking. Door breder naar de omgeving te kijken, kan worden gekeken naar meekoppelkansen en...
beekdalen

Medewerkers Prolander en provincie Drenthe volgen op maat gemaakte cursus ‘Klimaatrobuuste inrichting van beekdalen’

Wateropleidingen verzorgde onlangs voor medewerkers van Prolander en de provincie Drenthe de cursus ‘Klimaatrobuuste inrichting van beekdalen’. De cursus is op maat gemaakt om...
drie consortia

Drie consortia maken beschermplannen tegen zeespiegelstijging

0
Er worden drie consortia opgericht die oplossingsrichtingen gaan uitwerken voor een duurzame klimaatadaptatie van de Nederlandse delta. Dat werd bekendgemaakt aan het slot van...
hoogwater-limburg

Deltares raadt grensoverschrijdend beheerplan de Geul Valkenburg aan

Om extreme overstromingen in de toekomst van de rivier de Geul in Valkenburg te voorkomen, is water langer vasthouden bovenstrooms een van de voorgestelde...