Consortium Grensmaas repareert beschadigde oevers van grindeiland in de Maas

Het Consortium Grensmaas is vanaf dinsdag 22 mei bezig om Maaskeien te storten op de beschadigde oevers van het grindeiland in de bedding van...

Officiële toestemming voor WLN gebruik snelle E.coli controle op drinkwater

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Waterlaboratorium Noord (WLN) goedkeuring verleend de RT-PCR methode toegepast voor een eerste controle van een drinkwatermonster...

Zes alternatieven voor Meanderende Maas

Bij het dijkversterkings- en rivierverruimingsproject Meanderende Maas liggen nu zes mogelijke alternatieven op tafel. Ze variëren van een gewone dijkversterking tot de inrichting als...

Meetframes voor kustonderzoek op Diepe Vooroever bij Noordwijk

Op de Diepe Vooroever bij Noordwijk plaatste Rijkwaterstaat op 4 april drie meetframes. De frames staan op een afstand van 2 tot 13 km...

Evaluatie ‘Deining en Doorbraak’ onderstreept belang improvisatie

De belangrijkste les van de grootschalige oefening ‘Deining en Doorbraak’ is dat je nooit 100 procent klaar bent voor een specifiek crisisscenario. Het loopt...

Waterschap start met certificeren van vrijwillige dijkwachten

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat alle vrijwillige dijkwachten opnieuw opleiden. De nieuwe opleiding moet ervoor zorgen dat alle dijkwachten over dezelfde kennis en praktijkervaring...

HKV lanceert nieuwe app: ‘Water op straat’

HKV lanceerde 21 februari een nieuwe gratis app: Water op straat. Hiermee kunnen burgers en bedrijven mogelijke wateroverlast door zware regenbuien inzichtelijk maken. Ook...

Aanleg nevengeul: Inwoners Varik-Heesselt adviseren minister via ludiek protest

‘De geul is misser van de eeuw’, ‘Dorpsbewoners kwellen weg’ en ‘Geul is einde van de fruitteelt’. Het zijn slechts enkele leuzen waarmee ruim...

RIVM publiceert lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen

Het RIVM heeft 2 februari in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) op...

Veiligheid dorpsbewoners blijft omstreden punt bij hoogwatergeul Varik-Heesselt

“Twee onleefbare dorpen blijven over”, zo kenschetste het VVD-raadslid Sten Nouwens van de gemeente Neerijnen de situatie indien Rijkswaterstaat de geplande hoogwatergeul langs de...

Storm veroorzaakt schade aan dijken en duinen

Donderdag 18 januari raasde er een zeldzaam zware storm over Nederland. Windstoten tot windkracht elf zorgden voor chaos op de weg en op...

BAM Nuttal en Mott Macdonald gaan Hull beschermen tegen hoogwater

BAM Nuttal gaat in een joint venture met Mott Macdonald een plan ontwerpen om de kustlijn van het Britse Hull beter te beschermen tegen...