Voorlopig geen zandsuppletie Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat stelt het besluit over zandsuppletie op Schiermonnikoog een jaar uit. Komend jaar gaat Rijkswaterstaat eerst samen met het eiland en experts kijken naar...

Dijkversterking Mook officieel ‘gedoopt’

Het dijkversterkingsproject langs de Maas bij het Limburgse Mook is nagenoeg afgerond. Door te nieuwe keermuur bij het dorp op 3 juli te ‘dopen’...

RIVM adviseert maatregelen tegen legionella bij 81 waterzuiveringen

Het RIVM adviseert bij waterzuiveringsinstallaties met een verhoogd legionellarisico alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen. Het instituut heeft vastgesteld dat in Nederland bij twaalf rioolwaterzuiveringen...

Rapport: basisveiligheid in grensregio Rijn niet overal haalbaar in 2050

Ondanks voorgenomen veiligheidsmaatregelen in Nederland en Duitsland zal de basisveiligheid aan de Nederrijn in de dijkringen 42 en 48 in de grensregio in 2050...

Koeltoren meest waarschijnlijke besmettingsbron legionella-uitbraak Gent

Het Belgische nationaal referentiecentrum heeft een genetische overeenkomst gevonden tussen een legionellamonster uit één van de 17 onderzochte bedrijven in Gent en vijf besmette...

Kabinet maakt extra miljoenen vrij voor verruiming sluizen Afsluitdijk

Het kabinet maakt 40 miljoen euro vrij als extra bijdrage aan de verruiming van de Lorentzsluizen in de Afsluitdijk. Dat meldt het Algemeen Dagblad op...

Delta21: revolutionair plan voor waterveiligheid, energie en natuur

Plan Delta21 propageert een eiland voor de Zuid-Hollandse kust. Bij de monding van het Haringvliet ontstaat dan een meer dat kan worden gebruikt voor...

Hoogheemraadschap van Delfland herstelt drie dijken voor nieuw droogteseizoen

Het Hoogheemraadschap van Delfland herstelt momenteel drie dijken in het beheergebied. Na de langdurige droogte van vorig jaar bleek de schade aan de grasmat...

KWR gaat nieuwe sensor testen die olie in water meet

KWR start eind 2019 met een veldtest in rivierwater van een sensor die olie in water meet. De test maakt deel uit van het...

Deltares test innovatieve bekledingen voor de Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren voorzien van een nieuwe bekleding aan de Waddenzeezijde. Momenteel worden de innovatieve betonblokken getest in de Deltagoot van...

Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgebreid met ‘alliantieprincipes’

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ‘alliantieprincipes’ opgesteld voor de samenwerking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze richtlijnen zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag....

Bestuurders samen aan de slag om Randstad te beschermen tegen overstromingen

Bij een watercrisis staan bestuurders samen aan het roer. Daarom is het noodzakelijk om te starten met voorbereidingen op mogelijk overstromingen. Bijvoorbeeld door het...