donderdag, januari 20, 2022

Dijken tussen Den Oever en Den Helder in delen versterkt

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Witteveen+Bos kiezen ervoor om de dijken tussen Den Oever en Den Helder in delen te versterken. Niet alle dijkdelen zijn...
deltacommissaris

Deltacommissaris zet vraagtekens bij nieuwbouw 820.000 woningen

0
Bij de keuze voor nieuwe woningbouwlocaties wordt veel te weinig rekening gehouden met het bodem- en watersysteem en de langetermijngevolgen van klimaatverandering. Zo’n 820.000...
Deltacongres

Deltacongres: versnelling hoogwatermaatregelen heeft nog veel open eindjes

0
Water als leidend beginsel bij ruimtelijke ordening. Dat was het adagium van het twaalfde Deltacongres, op 11 november in Maastricht. De Limburgse hoogwaterramp deed...
Maasprogramma

Miljardenplan om veiligheid Limburgse Maas te vergroten

0
Op 2 november 2021 overhandigde commissaris Remkes het Watersnood in Limburg actieplan aan minister Barbara Visser van IenW. Bestuurders van het waterschap, de provincie...
Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas wil snel aan de slag met nieuwe plannen waterveiligheid

Het consortium Grensmaas wil samen met het rijk, provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Zuid-Limburgse Maasgemeenten snel aan de slag met nieuwe plannen om...

Waterschap Limburg publiceert video’s met criteria zelfsluitende kering Steyl

Waterschap Limburg publiceerde onlangs een aantal video’s op de website met criteria voor de zelfsluitende waterkering in Steyl. De nieuwe kering is nodig om...

‘Geen land ter wereld zou onder 9 meter NAP bouwen’

Burgemeester Weber van de gemeente Zuidplas en hoogleraar Jan Rotmans zijn het niet met elkaar eens over de bouw van 8000 woningen in de...
dijkverschuiving

Kamervragen over rivierkreeften n.a.v. dijkverschuiving Reeuwijk

0
De VVD heeft de ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Schouten (LNV) vragen gesteld naar aanleiding van de dijkverschuiving bij Reeuwijk op 26 juli. De...

Waarschuwing voor zeldzaam zomerhoogwater

Vanwege forse regenval stijgen de waterstanden in de Rijn, Maas, Vecht, zijrivieren en beken de komende dagen fors. Ook in Duitsland en België is...

Advies deltacommissaris over Limburgse waterkeringen: niet tornen aan de norm

De deltacommissaris houdt onverkort vast aan de overstromingsnormen en daarmee de waterveiligheid voor Limburg, maar adviseert de provincie wel om beter rekening te houden...
waterkering

Arcen: liever zelfsluitende waterkering dan glas

Het Limburgse dorp Arcen (gemeente Venlo) wil liever een zelfsluitende waterkering dan de glazen wand die Waterschap Limburg wil plaatsen in de achtertuinen van...

Waterschappen zetten voor 510 miljoen euro nieuwe dijkversterkingsprojecten op de markt

Waterschappen hebben de afgelopen weken voor 510 miljoen euro nieuwe dijkversterkingsprojecten in de markt gezet. Zo ontving waterschap Rivierenland 350 miljoen euro via het...