dinsdag, november 29, 2022
PFAS in drinkwater

Harbers: niet duidelijk waarop 1,5 miljard euro voor Zeeuwse dijkversterking is gebaseerd

Het is het ministerie van IenW niet bekend waarop het bedrag van 1,5 miljard euro om de afgekeurde Zeeuwse dijken te versterken is gebaseerd....

Noorderzijlvest: ‘Geen noemenswaardige schade na aardbeving’

Na de aardbeving bij het Groningse Wirdum heeft Waterschap Noorderzijlvest inspecties uitgevoerd in een gebied van 10 kilometer rond het epicentrum. Daarbij is ‘geen...

Wie weet welke watersnood dit was?

Deze oktobermaand van de geschiedenis staat in het teken van rampen. Daarom doet rivierjournalist Wim Eikelboom een oproep om meer te weten te komen...
stadsblokken-nederrijn

Laatste pleidooi bij Raad van State tegen bouwplan Arnhemse uiterwaarden

0
‘Het is geen herhaling van vorige zittingen’, zei de voorzitter van de Raad van State bij de aftrap van een extra ingelaste zitting over...
dijkversterking

Limburgse dijkversterking van 120 kilometer aan dijken kost 1,3 miljard euro extra

0
Waterschap Limburg maakte op 29 september bekend dat het meer dijkversterking moet plannen langs de Maas dan oorspronkelijk gepland. Om te voldoen aan de...
waterveiligheid

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar integrale aanpak waterveiligheid IenW

0
De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart om te kijken in hoeverre minister Harbers van IenW in zijn beleid voor het versterken van primaire...
Deltaprogramma 2023

Deltacommissaris: Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering

0
Deltaprogramma 2023 - Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal...
afgekeurde dijk

Scheldestromen keurt kwart Zeeuwse dijken af

0
Waterschap Scheldestromen heeft ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen afgekeurd. Ze voldoen niet aan de ondergrens van de huidige wettelijke veiligheidsnorm. Het...
groene dijk

Vervolgonderzoek nodig voor definitief ontwerp Groningse zeedijk met klei van slib

Bouw- en kennisconsortium EcoShape heeft voor waterschap Hunze en Aa’s 750 meter zeedijk in het noordoosten van Groningen versterkt met klei die is gemaakt...

Dijkafschuiving Reeuwijk gevolg van eerdere ophoging

0
De afschuiving van de veendijk in Reeuwijk in juli 2021 kwam door een weggevallen tegendruk in de diepe ondergrond. Hierdoor ontstond instabiliteit. Op de...
Woningen in kwetsbaar gebied

Woningen in kwetsbaar gebied met ruim een kwart gestegen

0
De opgaven en doelen van de huidige Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2020 schieten tekort op een samenhangend beleid, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)...

“Er is genoeg zoet water voor Zeeland”

Zeeland is zouter dan ooit. De verzilting van het grondwater heeft het kritieke punt bereikt. De provincie snakt naar zoet water. “De verzoeting van...