dinsdag, augustus 3, 2021

Deltares test dijk van circulaire klei in Deltagoot

0
In de inmiddels wereldberoemde Deltagoot test kennisinstituut Deltares momenteel een dijk van circulaire klei. Daartoe is in de goot een dwarsdoorsnede van de dijk...

‘Toenemende belangstelling voor een tweede kustlijn’

Wijlen ingenieur Rob van den Haak bedacht in 2003 een integraal plan voor een klimaatbestendig Nederland bij zeespiegelstijging: De Haakse Zeedijk. De basis vormt...

ILT niet bezorgd over cybersecurity Nederlandse waterbedrijven

0
De digitale inbraak in een Amerikaans drinkwaterbedrijf, waarbij hackers het natriumhydroxidegehalte in het drinkwater wisten te verhogen van 100 ppm naar 11.100 ppm, zal...

Stichtse Rijnlanden gebruikt hoogwater om pipingmodellen door te rekenen

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gebruikt het huidige hoogwater in de Rijn en de Lek om de modellen voor piping door te rekenen. De modellen spelen...

Van Oord gebruikt Klimaatadaptatietop voor presentatie ‘kustrisicotool’

Tijdens de internationale Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 introduceerde de maritieme onderneming Van Oord een nieuwe tool die meerdere datalagen met elkaar combineert en...

Hollandse Delta start pipingproef met dijk Hedwigepolder

Waterschap Hollandse Delta start dit jaar een proef in de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Doel is om te onderzoeken of getijdenzand in de dijkvoet de...

Waterschap stelt Vechtdijken met golven op proef

0
Vanaf maandag 14 december onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met onder meer Deltares de sterkte van de grasmat op zanddijken. Dat gebeurt...

Aannemers plaatsen glaspanelen in Limburgse dijk

Van den Herik en Strukton Civiel brachten 24 en 25 november een glazen kering aan bij de dijk in het Limburgse Neer. Hierdoor zijn...

336 Miljoen dollar kostende versterking kustlijn New York begonnen

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio en gouverneur Andrew Cuomo hebben het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Rockaways-Atlantic Shorefront Project....

HKV doet voorstel verbetering rekenregels voor faalkans dijken

0
Adviesbureau HKV lijn in water heeft op vijf onderdelen voor het berekenen van het faalgedrag van primaire dijken, voorstellen gedaan voor een realistischere inschatting...

Minister stemt in met plannen Rivierklimaatpark IJsselpoort

Minister Van Nieuwenhuizen van IenW stemt in met de plannen op hoofdlijnen voor de toekomstige inrichting van het gebied tussen Arnhem en Giesbeek als...

Bewoners Waaldijk vinden rivierafvoer van 18.000 m3 p/s onzin

Bewoners van zo’n 15 kilometer Waaldijk vinden een ophoging van de dijk met zo’n 30 centimeter onzinnig. Volgens hen is de dijk nu bestand...