Waterschap haalt bakzeil na protest burgers tegen te hoge dijk

De dijken rond het Noord-Limburgse dorpje Aijen worden toch niet hoger dan oorspronkelijk afgesproken. Die toezegging deed bestuurder Rein Dupont van het Waterschap Limburg...

RIVM: veelgebruikte kankergeneesmiddelen schaden planten en dieren in water niet

De meeste cytostatica (medicatie bij chemokuren) en tumor specifieke immuun- en hormoontherapieën schaden planten en dieren in oppervlaktewater niet. Ze worden voldoende afgebroken door...

Deltares onderzoekt golfremmende werking van wilgen in Deltagoot

Deltares startte 29 juni in de Deltagoot met een twaalfdaags onderzoek naar de golfremmende werking van wilgen. De komende dagen laten onderzoekers golven tot...

Infiltratieproef dijk Nieuwerkerk aan de IJssel

Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel start woensdag 27 juni een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. In het kader van de...

Stuurgroep Varik-Heesselt adviseert definitief om nevengeul te schrappen

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest definitief voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. In dat alternatief hoeft er geen nevengeul te...

Consortium Grensmaas repareert beschadigde oevers van grindeiland in de Maas

Het Consortium Grensmaas is vanaf dinsdag 22 mei bezig om Maaskeien te storten op de beschadigde oevers van het grindeiland in de bedding van...

Officiële toestemming voor WLN gebruik snelle E.coli controle op drinkwater

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Waterlaboratorium Noord (WLN) goedkeuring verleend de RT-PCR methode toegepast voor een eerste controle van een drinkwatermonster...

Zes alternatieven voor Meanderende Maas

Bij het dijkversterkings- en rivierverruimingsproject Meanderende Maas liggen nu zes mogelijke alternatieven op tafel. Ze variëren van een gewone dijkversterking tot de inrichting als...

Meetframes voor kustonderzoek op Diepe Vooroever bij Noordwijk

Op de Diepe Vooroever bij Noordwijk plaatste Rijkwaterstaat op 4 april drie meetframes. De frames staan op een afstand van 2 tot 13 km...

Evaluatie ‘Deining en Doorbraak’ onderstreept belang improvisatie

De belangrijkste les van de grootschalige oefening ‘Deining en Doorbraak’ is dat je nooit 100 procent klaar bent voor een specifiek crisisscenario. Het loopt...

Waterschap start met certificeren van vrijwillige dijkwachten

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat alle vrijwillige dijkwachten opnieuw opleiden. De nieuwe opleiding moet ervoor zorgen dat alle dijkwachten over dezelfde kennis en praktijkervaring...

HKV lanceert nieuwe app: ‘Water op straat’

HKV lanceerde 21 februari een nieuwe gratis app: Water op straat. Hiermee kunnen burgers en bedrijven mogelijke wateroverlast door zware regenbuien inzichtelijk maken. Ook...