donderdag, maart 4, 2021

Aannemers plaatsen glaspanelen in Limburgse dijk

Van den Herik en Strukton Civiel brachten 24 en 25 november een glazen kering aan bij de dijk in het Limburgse Neer. Hierdoor zijn...

336 Miljoen dollar kostende versterking kustlijn New York begonnen

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio en gouverneur Andrew Cuomo hebben het officiële startsein gegeven voor de bouw van het Rockaways-Atlantic Shorefront Project....

HKV doet voorstel verbetering rekenregels voor faalkans dijken

0
Adviesbureau HKV lijn in water heeft op vijf onderdelen voor het berekenen van het faalgedrag van primaire dijken, voorstellen gedaan voor een realistischere inschatting...

Minister stemt in met plannen Rivierklimaatpark IJsselpoort

Minister Van Nieuwenhuizen van IenW stemt in met de plannen op hoofdlijnen voor de toekomstige inrichting van het gebied tussen Arnhem en Giesbeek als...

Bewoners Waaldijk vinden rivierafvoer van 18.000 m3 p/s onzin

Bewoners van zo’n 15 kilometer Waaldijk vinden een ophoging van de dijk met zo’n 30 centimeter onzinnig. Volgens hen is de dijk nu bestand...

BASF lozing van 300 kilo imidazol geen gevolgen voor Nederlandse drinkwatervoorziening

BASF sloot 9 oktober tijdelijk een fabriek in Ludwigshafen nadat ruim 300 kilo imidazol in de Rijn was geloosd. Rijkswaterstaat is meteen geïnformeerd door...

Rijkswaterstaat: ‘Nederland klaar voor stormseizoen’

Volgens Rijkswaterstaat is Nederland klaar voor het stormseizoen 2020-2021, dat loopt van 1 oktober tot en met 15 april. Alle zes Nederlandse stormvloedkeringen zijn...

Deltares: getijdenzand beter bestand tegen piping dan rivierzand

0
Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten...

Lob van Gennep: Omstreden schuif in de dijk lijkt van de baan

De onderzoeken naar drie alternatieven voor waterberging van water uit de Maas in de Lob van Gennep zijn nog niet afgerond, maar de het...

Venetië: Stormvloedkering MOSE doorstaat vuurproef

Vol spanning werd er uitgekeken naar het moment waarop de stormvloedkering MOSE tijdens een storm zijn werk zou doen. Zou het omstreden systeem dat...

Proefsluiting Maeslantkering geslaagd

0
Rijkswaterstaat test het sluiten van de Maeslantkering en de Hartelkering elk jaar voor het stormseizoen. De zogenoemde functioneringssluiting vond zondag 20 september vroeg in...

Herijkt Deltaprogramma focust op versnellen uitvoering

0
De urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie neemt toe. Aanscherpingen zijn met name nodig in de deltabeslissing zoetwater. ‘We hebben...