dinsdag, juni 28, 2022

Onttrekkingsverbod West-Brabant ondanks tweede waterkraan Roode Vaart

Waterschap Brabantse Delta heeft de waterinlaat Roode Vaart bij Moerdijk officieel in gebruik genomen. De inlaat vormt een ’ tweede kraan’ voor het lage...

Nieuwbouwplan Arnhemse uiterwaarden opnieuw bij Raad van State

In een extra zitting heeft de Raad van State partijen nog eens specifiek aangehoord over de waterveiligheidsaspecten van een nieuwbouwplan van de gemeente Arnhem...
vooroevers

Zuiderzeeland kiest voor versterking IJsselmeerdijk met vooroevers

Waterschap Zuiderzeeland wil de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug versterken met de aanleg van vooroevers. De optie met verspringende langsdammen kwam als beste...

Plan dijkversterking Lob van Gennep van start

Eind maart besliste Minister Mark Harbers van IenW dat in het gebied aan de Maas tussen Mook en Gennep, ofwel de Lob van Gennep,...
Partners voor Water

Vijfde programma Partners voor Water van start gegaan

De 5e editie van Partners voor Water (PvW) is op 28 april 2022 van start gegaan. De ministeries van IenW, Buza, EZK en LNV...
innovatieprijs-hedwige-polder

Studententeam wint innovatieprijs Levee challenge Hedwige-Prosperpolder

Op 26 april 2022 won het studententeam Bruges4Dike de innovatieprijs van de tweede Levee Challenge, een educatief event voor studenten. De opdracht was om...

Geen extra zandsuppleties nodig voor basiskustlijn Zeeland

0
Rijkswaterstaat is deze week begonnen met het aanbrengen van zandsuppleties op de stranden bij Breezand (Walcheren) en De Banjaard (Noord-Beveland). Het gaat om al...
hwbp-programma-projectenkaart

Stabiliteit HWBP-programma in het geding door vertragingen

0
Door vertraging in de planning van veel dijkversterkingsprojecten komt de stabiliteit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het geding, constateren directeuren Eric Wagener en Eric...

‘Haal de rivier­verruimings­plannen uit de kast’

Extreme dijkverhoging langs de Maas discutabel Op tal van plekken langs de Maas worden de dijken extreem verhoogd. De eerdere doorwrochte plannen om de rivier...
alternatieven voor zandzakken

Waterschap Limburg test alternatieven voor zandzakken

Woensdag 6 april test Waterschap Limburg vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkeringen. Gekeken wordt of die alternatieven qua functionaliteit en betrouwbaarheid toepasbaar zijn...
waterbom

Stel er valt een waterbom op Schiphol

Hoe 'waterrobuust' is onze nationale luchthaven? Vliegvelden liggen doorgaans laag, zijn vlak en sterk versteend. Bij heftige buien lopen ze dus risico op overstroming. Vliegveld...

PREMIUM: Klimaatrisico’s stapelen zich, minder tijd voor adaptatie

De wetenschappers van Werkgroep 2 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben een akkoord bereikt over de eindversie van het rapport Climate...