‘Meters maken’ centraal op Dijkwerkersdag 2019

Donderdag 11 april organiseert het Hoogwaterbeschermingprogramma (HWBP) voor dijkenprofessionals de jaarlijkse Dijkwerkersdag in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit jaar staat deze dag...

Natura 2000 wetgeving zit grootschalige toepassing begroeide voorlanden in de weg

Begroeide voorlanden zorgen voor een sterke afname van golfhoogtes waardoor dijken beter beschermd zijn tegen de gevolgen van stormen. Dat stelt civiel ingenieur Vincent...

Algemene Rekenkamer: cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Rijkswaterstaat kan tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen nog beter beveiligen tegen cyberaanvallen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een rapport van de Algemene Rekenkamer....

Koning opent hoogwatergeul Reevediep bij Kampen

Koning Willem-Alexander opende donderdag 14 maart de sluisdeuren van de Scheeresluis in de hoogwatergeul Reevediep bij Kampen. Met die handeling verklaarde hij de nieuwe...

Aannemer voert onder water technisch hoogstandje uit bij onderhoud scharnieren Volkeraksluizen

Aannemer Hollestelle Kranentechniek in Goes start 11 maart met onderhoud aan de scharnieren van de sluizen in het Volkeraksluizencomplex. Opdrachtgever Rijkswaterstaat spreekt van een...

Golfoverslagbak zorgt voor beter inzicht in golfgedrag langs Eems-Dollarddijken

Golfbakken in de Waddenzeedijk gaan 12 jaar lang de golven meten die op de dijken beuken in het Eems-Dollard gebied. De meetgegevens moeten een...

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt niet

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) gestegen en de stijging...

Project Stadsdijken Zwolle kan van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Dijkzone Alliantie Zwolle hebben op 26 februari hun handtekening gezet onder het contract voor de voorbereiding en uitvoering...

Zeewater vormt nu nieuwe slikken en schorren in het Zwin

De laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin is ingezet. Het laatste stukje Internationale Dijk dat de zee tegenhield, werd op maandag 4...

Duitse beverratten steeds vaker in Nederland gevangen

Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverrat-populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar...

Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen klimaatadaptatie

Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om...

Brabantse partijen leggen maatregelen vast voor veilige uitvoering geothermieprojecten

De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV en Brabant Water, hebben 31 januari een richtlijn ondertekend om geothermie veilig...