SoDM legt geothermiebedrijf CLG last onder dwangsom op

Staatstoezicht op de Mijnen heeft geothermiebedrijf CLG nabij Venlo een last onder dwangsom opgelegd. CLG heeft volgens SodM afvalwater en verontreinigd slib, dat het...

Meanderende Maas gepresenteerd als win-win-win

De stuurgroep Meanderende Maas heeft ingestemd met het concept-voorkeursalternatief Meanderende Maas, Ravenstein-Lith. Dat werd op 24 oktober in Den Bosch gepresenteerd als een win-win-win-concept....

Waterschap leent 100 miljoen van EIB voor dijkversterking rivieren

Waterschap Rivierenland leent maximaal honderd miljoen euro van de Europese investeringsbank (EIB). Met het geld kan het waterschap dijkversterkingen in het rivierengebied deels financieren....

Nederlands klimaatkenniskantoor breidt uit naar Miami

In de Amerikaanse stad Miami (Florida) komt een kantoor van het Global Center on Adaptation (GCA). Dit wordt een regiokantoor van de vestigingen die...

Prijsramingen per kilometer dijkversterking nog niet omlaag

Bij tien dijkversterkingsprojecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn de geraamde kosten sinds 2015 gestegen van gemiddeld 6,4 miljoen naar 11,3 miljoen euro per kilometer....

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden presenteert drie plannen voor versterking deel Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft 27 augustus drie plannen gepresenteerd om 11 kilometer van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen te versterken....

Proef met zeewater in natuurgebied Waterdunen van start

Volgende week gaan de schuiven van de getijdenduiker bij ’t Killetje in Zeeland voor het eerst open. Het zeewater uit de Westerschelde moet zorgen...

Kabinet stelt oplevering ICT-systeem Maeslantkering opnieuw uit

Het ontwerp van een nieuw Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) voor de Maeslantkering wordt opnieuw opgestart. En de werkwijze en de organisatie van zowel...

Voorlopig geen zandsuppletie Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat stelt het besluit over zandsuppletie op Schiermonnikoog een jaar uit. Komend jaar gaat Rijkswaterstaat eerst samen met het eiland en experts kijken naar...

Dijkversterking Mook officieel ‘gedoopt’

Het dijkversterkingsproject langs de Maas bij het Limburgse Mook is nagenoeg afgerond. Door te nieuwe keermuur bij het dorp op 3 juli te ‘dopen’...

RIVM adviseert maatregelen tegen legionella bij 81 waterzuiveringen

Het RIVM adviseert bij waterzuiveringsinstallaties met een verhoogd legionellarisico alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen. Het instituut heeft vastgesteld dat in Nederland bij twaalf rioolwaterzuiveringen...

Rapport: basisveiligheid in grensregio Rijn niet overal haalbaar in 2050

Ondanks voorgenomen veiligheidsmaatregelen in Nederland en Duitsland zal de basisveiligheid aan de Nederrijn in de dijkringen 42 en 48 in de grensregio in 2050...