Foto: Pixabay

Ondanks dat de definitieve tarieven pas komende weken worden vastgesteld, is nu al duidelijk dat de waterschapsbelasting in 2023 sterker stijgt dan de afgelopen jaren. Ook de waterschappen kregen in 2022 te maken met grotere prijsstijgingen. Niet alleen door de gestegen energiekosten, maar ook door de uitdagingen waar waterschappen steeds meer voor staan.

De waterschappen ontvangen in 2023 in totaal ongeveer 3,5 miljard euro aan belastingen om hun taak goed uit te kunnen voeren. Een deel hiervan wordt gebruikt voor het klimaatbestendiger maken van Nederland. Door stijgende prijzen in 2022 en de gedane investeringen is een verhoging van de waterschapsbelasting in 2023 echter onontkomelijk. Gezinnen met een koophuis gaan gemiddeld 30 euro meer en een alleenstaande huurder 12 euro meer betalen per jaar.

Hoge energiekosten

“De sterk gestegen energiekosten hakken er bij veel waterschappen behoorlijk in. Bij sommige waterschappen zijn de belastingontvangsten dit jaar onvoldoende om alle kosten te dekken”, zegt Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Het energiecontract met lage vaste prijzen loopt soms nog door. Andere waterschappen moesten onlangs een nieuw contract met veel hogere tarieven afsluiten. “Er zijn waterschappen die twee en soms wel bijna drie keer zoveel gaan betalen voor de energie die ze inkopen. Het werk van de waterschappen wordt ook steeds ingewikkelder door bijvoorbeeld extremer weer, de hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater.”

Verschil per gebied

Lokin plaatst de kanttekening dat het bedrag van de waterschapsbelastingen verschilt van waterschap tot waterschap. “Dit komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen. Een hoge of lage ligging, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken bepalen de eisen aan het waterbeheer en daarmee de hoogte van de uitgaven.” Behalve de gebiedskenmerken spelen ook de keuzes van de algemene waterschapsbesturen een rol.

Tariefvoorstellen onder voorbehoud

De tariefvoorstellen zijn eind oktober in de besturen van de 21 waterschappen besproken. De waterschappen nemen in de komende weken een definitief besluit over de belastingtarieven voor volgend jaar. Rond 1 maart 2023 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd. Kort daarna, op 15 maart, zijn de waterschapsverkiezingen.