Brabantse waterschappen staan beregenen met grondwater onder voorwaarden toe

De Brabantse waterschappen hebben besloten dat agrariërs en grondeigenaren vanaf 1 april hun grasland, onder voorwaarden, mogen beregenen met grondwater. De grondwaterstanden zijn volgens...

Verspreiding coronavirus monitoren via rwzi

In het afvalwater in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in Loon op Zand, Tilburg en Amsterdam is genetisch materiaal van het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek...

Ministerraad stemt in met noodwet digitale besluitvorming

De ministerraad heeft 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel digitale besluitvorming. Doel van dit wetsvoorstel is dat gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid...

Veldonderzoek met zeoliet om nitraatuitspoeling te verminderen

Op een perceel op de grens van Noord-Brabant en Limburg en een perceel in de Achterhoek wordt gedurende twee groeiseizoenen 400 kilo zeoliet per...

Waterschap subsidieert verbeteren waterkwaliteit en verminderen bodemdaling

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor water en bodem' open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het...

Unie van Waterschappen pleit voor digitale besluitvorming in waterschapsbesturen door coronacrisis

De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over de continuïteit van de besluitvorming in de algemene besturen van de waterschappen door de coronacrisis. Daarom...

Waterschap Vallei en Veluwe laat Wageningse Bovenpolder leeglopen voor balans watersysteem

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Wageningse Bovenpolder in maart laten leeglopen om de groei van grassen en gewassen te bevorderen en de balans...

Overheid voegt medewerkers waterschappen toe aan lijst cruciale beroepsgroepen

De overheid heeft de medewerkers van de waterschappen 23 maart toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepsgroepen. Kinderen van waterschapsmedewerkers kunnen zo terecht in...

Landbouw zorgt voor piek in watergebruik in 2018

De landbouw gebruikte in 2018 150 procent meer water dan in 2017. De veehouderij was in 2018 goed voor ruim de helft van het...

Wereldprimeur: eerste order Kaumera verlaat fabriek voor veldproef landbouwbedrijf

De eerste vrachtwagen met 20.000 liter van het biopolymeer Kaumera heeft op 12 maart de fabriek in Zutphen verlaten naar biotechnologiebedrijf Chaincraft. Koppert Biological...

Waterschappen geven ondernemers uitstel van betaling

De waterschappen leveren met een uitgebreid pakket aan maatregelen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen...

Rijkswaterstaat zet werk ondanks coronacrisis voort

Rijkswaterstaat wil projecten en werkzaamheden door laten gaan, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd. Ook geplande en lopende aanbestedingen gaan door. Dat...

Koolstoffilters puurwaterfabriek Emmen verwijderen na tien jaar nog medicijnresten

De biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) van de puurwaterfabriek NieuWater op de rwzi Emmen verwijdert zelfs na tien jaar nog medicijnresten. Directeur Gerrit...

Drinkwaterbedrijven sluiten geen klanten af gedurende coronapandemie

Nederlandse drinkwaterbedrijven zullen gedurende de coronapandemie geen gebruikers afsluiten van het water. Dat zegt branchevereniging Vewin naar aanleiding van berichten over Amerikaanse nutsbedrijven die...