Waterbeheerders nemen extra maatregelen om verzilting tegen te gaan

Waterbeheerders nemen extra maatregelen om de toenemende verzilting tegen te gaan. Zo besloot het managementteam watertekorten 9 augustus om de Prinses Irenesluizen bij Wijk...

Voorlopig wint Nederland de strijd tegen het zoute water

“Op dit moment kunnen we het zoute water met onze maatregelen goed tegendruk bieden, maar het is natuurlijk de vraag hoe lang deze situatie...

Aanvoer grote rivieren bijna geheel nodig om zout water te keren

De Rijnafvoer daalt de komende week naar verwachting tot 915 kuub per seconde en de Maasafvoer schommelt tussen 30 en 35 kuub per seconde....

Extreme droogte is vuurproef voor nationale zoetwaterstrategie

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit...

Gevolgen langdurige droogte steeds meer merkbaar

Huishoudens in Friesland, Overijssel en de Noordoostpolder kampen met een lagere waterdruk, waterschappen moeten dijken nathouden, boeren vrezen voor hun oogsten, waterbeheerders houden rekening...

Plannen voor miljarden kostende stormvloedkering in New York stuiten op weerstand

Het Corps of Engineers van het Amerikaanse leger presenteerde onlangs vijf opties die de waterkant van New York City moeten beschermen tegen hevige stormen,...

Plan wetlands tussen Amsterdam en Alkmaar als groene achtertuin voor steden

Samenwerkende natuur- en recreatieorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland) gaan een polder- en moerasgebied aanleggen tussen Alkmaar en Amsterdam: Amsterdam Wetlands. Dit...

Tweede Kamer maakt financiering klimaatmaatregelen uit Deltafonds mogelijk

De Tweede Kamer heeft in de week voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, die de Waterwet zodanig wil aanpassen...

Stowa en Rioned stelden handreiking op voor waterevenementen

In de zomer worden in Nederland vaak evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te...

Waterschap haalt bakzeil na protest burgers tegen te hoge dijk

De dijken rond het Noord-Limburgse dorpje Aijen worden toch niet hoger dan oorspronkelijk afgesproken. Die toezegging deed bestuurder Rein Dupont van het Waterschap Limburg...
vismigratierivier

Aanbesteding Vismigratierivier Afsluitdijk start in september

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Gedeputeerde Staten hebben op 10 juli groen licht...

Mogelijk ruimte voor herstart project Wilhelminasluis Zaandam

Nu de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een eindvonnis heeft geveld in het geschil tussen bouwbedrijf Heijmans en de provincie Noord-Holland over...

Pilotproject ‘Bezien vergunning’ gestart bij VEMW

Circa veertig bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat hebben op 10 juli tijdens een door de VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst de aftrap...

Watertekort: België kijkt met schuin oog naar Nederland

Waarom Nederland wel genoeg water heeft en wij niet? Zo luidt de kop van een recent artikel in De Standaard. In het artikel wordt...