Fysisch-chemisch proces goed alternatief voor biologische rioolwaterzuivering

Een set fysisch-chemische scheidingstechnieken blijkt een goed alternatief voor het zuiveren van rioolwater zonder gebruik te maken van actief slib. Een pilot met het...

Deltaprogramma 2021: Water als randvoorwaarde voor al het beleid

Het nieuwe Deltaprogramma windt er geen doekjes om. Alleen door klimaatadaptatie onderdeel te maken van alle fysieke ingrepen in het land blijft Nederland op...

Na stijging positieve testen volgt stijging covid-sporen in rioolwater

Op steeds meer rioolwaterzuiveringen in Nederland zijn de afgelopen week Covid-sporen aangetroffen. Ook het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners blijft gestaag...

Drinkwaterbedrijf Dunea gaat monitoren op acrylamide

Drinkwaterbedrijf Dunea gaat monitoren op de zeer zorgwekkende stof acrylamide. Deze stof is een overblijfsel van het chemische bindmiddel polyacrylamide dat wordt gebruikt bij...

Deltares ontsluit mondiale waterdata via BlueEarth Data platform

Deltares lanceerde dinsdag 8 september het BlueEarth Data platform dat wereldwijde data op van oceanen, kusten en rivieren bevat. Deze data kunnen gratis worden...

Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter Veluws grondwater onttrekken

Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter grondwater onttrekken uit het diepe derde watervoerende pakket onder Ede. Dat heeft de provincie Gelderland onlangs besloten....

Defensie slaat extra blusput in Drents natuurgebied

Militairen van de genie uit We zep hebben dinsdag in opdracht van de Veiligheidsregio Drenthe een waterput in het Bargerveen in het Drents natuurgebied...

Onderzoek naar piping Waddenzeekust voor rekenmodel dijken op getijdenzand

Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek moet leiden tot...

Meanderende Maas: dijken tussen Ravenstein en Lith gaan flink op de schop

De dijken langs de Maas tussen Ravenstein en Lith gaan vanaf 2023 flink op de schop. Door de combinatie van het versterken van de...

EU-wetsvoorstel kan waterverontreiniging met microplastics verergeren

Het EU-wetsvoorstel om microplastics in onder meer cosmetica en verf te verbieden, kan de waterverontreiniging juist verergeren. Dat schrijft de Europese milieuorganisatie EBB op...

Watersector doet beroep op Brussel om hergebruik reststoffen beter te faciliteren

De watersector heeft grote moeite om reststoffen uit riool- en drinkwater te vermarkten. Ze voeren veel pilots uit, maar kunnen er als publieke organisatie...

Hollands Noorderkwartier test Duitse ozondoseringstechnologie op rwzi Wervershoof

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier startte eind augustus met het testen van een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor...

RIWA adviseert meldingen grote dagelijkse lozingen bij Internationale Rijncommissie

RIWA-Rijn stelt voor dat vergunningverleners lozingen van meer dan 300 kilo per dag melden bij de Internationale Rijncommissie. Lidstaten en de aangesloten NGO's kunnen...

Kamervragen na ernstige rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas 'Over de Maas'...