Landelijke Commissie Waterverdeling schaalt op naar ‘dreigend watertekort’

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds maandag 25 mei opgeschaald naar niveau 1. Dat is de fase waarin er sprake is van een...

Proef met plastic damwand om ‘piping’ te voorkomen

Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie De Betuwse Waard is deze week in Andelst gestart met het aanbrengen van plastic damwanden in de Waaldijk. Op de...

Watergraaf De Ridder: ‘Verhandelbare waterrechten nog niet aan de orde’

Waterschap De Dommel heeft in februari en maart hemelwater nog meer en beter vastgehouden, gebufferd en vertraagd afgevoerd. Dat is echter niet voldoende geweest...

Rapport: bomen het meest efficiënt bij reductie hittestress in steden

Steden hebben voldoende water nodig voor de aanleg van meer bomen. Die zijn essentieel voor de hittebestendigheid van steden. Bomen zorgen met hun schaduw...

‘Helofytensloot met stuw voor beter agrarisch waterbeheer’

Boeren moeten meer mogelijkheden krijgen om het waterbeheer op hun bedrijf te regelen, vindt Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer van de Aeres...

IenW stopt met proefproject om plastic in de IJssel af te vangen

Het ministerie van IenW stopt met het proefproject om plastic af te vangen in de IJssel bij Kampen. De proef met het bellenscherm en...

Envaqua: er zijn wél alternatieven voor Vortex-technologie

Rijkswaterstaat stelt in een rapport dat de Vortex-technologie het enige alternatief is voor de toepassing van chemicaliën in koelwatersystemen van grotere industrieën. De organisatie...

Discussie over neerslagtekort in Limburg

Vanaf vrijdag 22 mei geldt in Limburg een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten. Daarmee wil Waterschap Limburg acute schade...

De Oude Maasarm kan weer meestromen

Op 18 mei heeft de Limburgse gedeputeerde Carla Brugman het eerste gat gemaakt in de oude dijk in Ooijen. De dijk sloot de Oude...

Extra aandacht voor legionellapreventie bij niet-prioritaire instellingen

Ook bedrijven en instellingen die niet onder het specifieke toezicht vallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zoals scholen, winkels en vakantiewoningen, moeten...

Rijkswaterstaat neemt eerste multifunctionele schip in gebruik

Op 15 mei is het eerste Multi Purpose Vessel van Rijkswaterstaat, de MPV-30 Merwestroom, opgeleverd. Op de werf bij Bijlsma Wartena is het schip...

Naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden moet beter

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden hebben een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvangen, waarin de geldende regels...

AWP Delfland wil snel een beverprotocol

Het knaagwerk van een bever in Almere haalde het NOS-journaal, maar er zijn meer plaatsen in Nederland waar de bever oprukt. De Algemene Waterschapspartij...

Organisator Aqua Nederland past inrichting aan voor 1,5-metersamenleving

Beursorganisator Easyfairs Nederland, die onder meer de jaarlijkse Aqua Nederland vakbeurs organiseert, gaat zijn evenementen volgens de anderhalvemetersamenleving inrichten. Daarmee hoopt Easyfairs evenementen vanaf...