vrijdag, augustus 12, 2022

Nieuws watersector op WaterForum

Wet- en regelgeving staat gebruik gezuiverd regenwater als drinkwater in de...

0
Het krijgen van een certificering en een vergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport om gezuiverd regenwater toe te passen als drinkwater blijft een...

“Er is genoeg zoet water voor Zeeland”

0
Zeeland is zouter dan ooit. De verzilting van het grondwater heeft het kritieke punt bereikt. De provincie snakt naar zoet water. “De verzoeting van...

TotalEnergies gaat gezuiverd afvalwater Antwerpse huishoudens gebruiken als proceswater

0
TotalEnergies in Antwerpen gaat voor haar processen gezuiverd afvalwater van Antwerpse huishoudens gebruiken als proceswater. Het bedrijf sloot hiervoor een langetermijnovereenkomst met het Belgische...

Bentonietmatten vervangen hoogwaardige kleibekleding bij dijkversterking Beesel

0
Waterschap Limburg is deze week begonnen met het aanbrengen van bentonietmatten in een aantal dijkvakken binnen het dijkversterkingsproject Beesel. Het gaat om een pilotproject...

Nieuw pleidooi voor koppeling zuiveringsheffing aan drinkwatergebruik

0
Gemotiveerd door de (dreigende) tekorten aan drinkwater waarvoor veel drinkwaterbedrijven de laatste tijd waarschuwen, pleit de Algemene Waterschapspartij (AWP) er opnieuw voor om de...

Voorbereiding dijkversterking Zwolle bewust in vakantieperiode

0
Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is 18 juli alvast begonnen met werkzaamheden op het terrein van Scania. De werkzaamheden duren...

‘Gaswinning in Kaatsheuvel moet veiliger voor drinkwatergebied’

0
De provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk willen geen verlenging van de aardgaswinning van Vermilion in Kaatsheuvel...

Circulariteit is vooral een kwestie van doen

0
Voortrekkersrol overheid cruciaal bij circulair waterbeheer Circulair stedelijk waterbeheer krijgt in prille vorm gestalte. De essentie is er maar gewoon mee aan de slag te...

Overal maatregelen tegen de droogte

0
In het gehele land worden maatregelen getroffen om de effecten van de droogte te minimaliseren. Het neerslagtekort loopt mede door de extreem hoge temperaturen...

Hydraloop blijft internationale prijzen winnen

0
De World Intellectual Property Organization (WIPO), een agentschap van de Verenigde Naties, heeft waterrecyclesysteem Hydraloop als winnaar verkozen van het WIPO Global Awards Program....

Professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer verboden

0
Het gebruiksverbod van gewasbeschermingsmiddelen voor professionals buiten de land- en tuinbouw is met onmiddellijke ingang weer van kracht. Op 8 juli heeft de Hoge...

Drinkwaterbedrijven bezorgd over mysterieuze verontreiniging Maaswater

0
Behalve over het zeer lage waterpeil maken de drinkwaterbedrijven die Maaswater innemen zich zorgen over een verontreiniging met een onbekende stof die vorige week...

Nog meer nieuws uit de watersector lezen? Lees onze persberichten of personalia’s. Of bekijk onze social media kanalen met nog meer nieuws! LinkedInTwitter.

Geïnteresseerd in infra nieuws lezen? Dat kan op OTAR.
Geïnteresseerd in industrie nieuws lezen? Dat kan op Process Control.