dinsdag, september 28, 2021

Nieuws watersector op WaterForum

Strategische Milieukamer: Circulaire economie bedreiging voor het milieu

0
‘Het wegvallen van regelgeving voor afvalstoffen maakt het aantrekkelijk om allerlei stoffen tot ‘product’ te verklaren, waarna er bijna geen toezicht meer op is.’...

Wateropleidingen lanceert cursussen fysisch-chemische zuiveringstechnieken

0
Wateropleidingen biedt vanaf november nieuwe cursussen voor managers, technologen en operators aan. De cursussen richten zich op zuiveringstechnologieën op basis van fysisch-chemische processen. Drinkwaterbedrijven...

Deltacommissaris wil kennisprogramma grensoverschrijdende rivierafvoeren

0
Deltacommissaris Peter Glas en demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Barbara Visser pleiten in hun aanbiedingsbrieven van het Deltaprogramma 2022 voor een kennisprogramma...

IenW reserveert extra geld voor onderhoud en klimaatverandering

0
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil volgend jaar 3,6 miljard euro investeren in onderhoud, vervanging en renovatie van wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en...

Peilverlaging veenweide mag van Raad van State  

0
Wetterskip Fryslân mag het waterpeil in een veenweidegebied bij Drachten gewoon verlagen. De Raad van State verwierp woensdag 15 september bezwaren van Milieudefensie tegen...

Royal HaskoningDHV: afgraven vervuilde dijk Perkpolder ‘geen kansrijke optie’

0
Het afgraven van de met thermisch gereinigde grond aangelegde zeedijk in Perkpolder is volgens Royal HaskoningDHV ‘geen kansrijke optie’. Er moet ruim 500.000 ton...

Wedstrijd waterbesparende innovaties voor ondernemers

0
Ondernemers met een innovatie voor waterbesparing in huis kunnen meedoen met de 50-literhuis challenge, een wedstrijd voor waterbesparende innovaties. De ambitie is een huis...

Van Nieuwenhuizen krijgt twee jaar contactverbod Infrastructuur en Waterstaat

0
Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) krijgt contactverbod en mag de komende twee jaar geen contact hebben met ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en...

VEH: voorstel eerlijker waterschapslasten niet blokkeren maar snel invoeren

0
Vereniging Eigen Huis roept minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat op om het voorstel van de Unie van Waterschappen voor gedifferentieerde tarieven ongewijzigd over...

Onderzoek: Brabant voldoet niet aan Europese regels bij aanpak droogte

0
Het Brabantse grondwaterbeleid voldoet niet aan de Europese regels om verdroging te voorkomen en natuur te herstellen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University...

RIVM stelt veilige concentratie bromaat in oppervlaktewater vast

0
Het RIVM heeft ecologische risicogrenzen bepaald voor bromaat in zoet oppervlaktewater: 50 microgram per liter. Het instituut stelt op innamepunten van drinkwater een strengere...

D66 en GroenLinks: vergroot ruimtelijke kwaliteit bij waterprojecten

0
Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) willen dat overheden bij waterprojecten de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk vergroten. Daarom pleiten ze...

Nog meer nieuws uit de watersector lezen? Lees onze persberichten of personalia’s. Of bekijk onze social media kanalen met nog meer nieuws! LinkedInTwitter.

Geïnteresseerd in infra nieuws lezen? Dat kan op OTAR.
Geïnteresseerd in industrie nieuws lezen? Dat kan op Process Control.