vrijdag, februari 3, 2023

Nieuws watersector op WaterForum

Proefvakken voor dijkversterking Marken

0
Deze maand start Rijkswaterstaat met de aanleg van twee proefvakken op Marken (Zuidkade en Westkade). Daarmee wil de dienst zien of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen.

Oer-Hollandse waterbouw biedt Limburgse beekdalen weinig soelaas

0
Overstromingen in Limburgse beekdalen zijn nooit helemaal te voorkomen, blijkt uit een watersysteemanalyse door Deltares. Het rapport schetst vijf manieren om nieuwe overstromingen zoals in juli 2021 te voorkomen, waaronder klassieke Nederlandse waterbouwkundige oplossingen, zoals kades, tunnels en rivierverruiming.

Klimaatbestendig bouwen en gevolgen voor verdichting verschillen per regio

0
Als rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, is veel grond in de polders niet geschikt voor woningbouw. Dan moet er meer binnenstedelijk worden gebouwd, maar ook daar valt veel bouwgrond af.

Opnieuw vergoeding agrariërs Zuid-Limburg om meer water vast te houden

0
In 2023 wil Waterschap Limburg opnieuw agrariërs financieel compenseren voor maatregelen die meer water vasthouden. Het initiatief past binnen de aanpak tegen wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

Toekomstbestendig watersysteem in polders Nijeveen Kolderveen

0
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem ontwikkeld met het project Nijeveen Kolderveen. De hoofdwatergangen en waterpeilen zijn aangepast, en het nieuwe gemaal Leenders is sinds vorig jaar in gebruik.

Waar zit de angst voor gebruik regenwater en grijswaterrecycling?

0
Veiligheid voorop! Hij zit met een bouwopgave van 900.000 woningen die een beroep gaan doen op de schaarser wordende zoetwatervoorraad. Maar hergebruik van water en/of...

Boodschap Europese Commissie: neem KRW-maatregelen nu eens serieus

0
Landbouwminister Piet Adema moet van Brussel per direct een regeling maken die boeren met akkers langs waterlopen verplicht een strook vrij te houden waar ze geen mest mogen uitrijden.

Nijhuis Saur Industries voert onderzoek uit voor pilotinstallatie circulair watersysteem papierfabrieken

0
Gedurende zes maanden zullen verschillende zuiveringstechnieken onderzocht worden voor het beoogde circulaire watersysteem van de papierfabrieken uit Eerbeek en Loenen.

Van Hattum en Blankevoort verwijdert zandzakken bij Prinses Margriettunnel

0
Aannemer Van Hattum en Blankevoort startte maandag 23 januari met het verplaatsen van de 10.000 zandzakken op de tunnelelementen van de Prinses Margriettunel. Die...

Onderzoek: kwaliteit zuiveringsslib essentieel voor toepassing in landbouw

0
Hergebruik van bewerkt zuiveringsslib vormt mogelijk een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van een gezond bodemleven. De kwaliteit van het gebruikte zuiveringsslib en de...

Versterkt Water Alliance richt aandacht in 2023 vooral op waterbeschikbaarheid

0
Brancheorganisaties Water Alliance en Envaqua zijn samengegaan. Het komend jaar zetten ze vooral in op waterhergebruik en de versterking van de export van watertechnologie...

Cursus om verbinding jonge en ervaren medewerkers watersector te verbeteren

0
De instroom van jongeren bij de waterschappen nam de afgelopen jaren gestaag toe, blijkt uit onderzoek van het A&O-fonds Waterschappen. Tegelijkertijd verlaten veel van...

Nog meer nieuws uit de watersector lezen? Lees onze persberichten of personalia’s. Of bekijk onze social media kanalen met nog meer nieuws! LinkedInTwitter.

Geïnteresseerd in infra nieuws lezen? Dat kan op OTAR.
Geïnteresseerd in industrie nieuws lezen? Dat kan op Process Control.