Westlandse tuinder neemt 25ste Rainlevelr waterbassin in gebruik

Een Westlandse tuinder sloot 17 februari als 25ste deelnemer zijn hemelwaterbassin aan op Rainlevelr. Samen met de andere tuinders zet hij bij piekbuien het...

Omstreden rietproef Lauwersmeer uitgesteld vanwege regenval

Waterschap Noorderzijlvest heeft de rietproef in het Lauwersmeer voorlopig uitgesteld. Door de regenval van de afgelopen dagen en de weersverwachting voor de komende dagen,...

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe schade aan stuw in Linne kan worden hersteld

Maandagochtend botsten twee lege duwbakken tegen de stuw bij Linne. De bakken waren door de storm Ciara losgeraakt in de haven in Maasbracht. De...

In overstroomde Noordwaard blijft zee aan plastic achter

Vanwege storm en springtij stroomde vorige week de ontpolderde Noordwaard  bij Werkendam vol water. De dijken naar het gebied van circa 4450 hectare zijn...

Eerste Kamer stemt voor Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 11 februari met een grote meerderheid voor de Invoeringswet Omgevingswet. Tijdens de hoofdelijke stemming steunden 53 leden het wetsvoorstel...

Containerschip verliest opnieuw containers in Noordzee

Opnieuw heeft een schip containers in de Noordzee boven de Waddeneilanden verloren. Volgens de Kustwacht raakte het Nederlandse schip OOCL Rauma dinsdag 11 februari...

Vijfentwintig WMD-klanten krijgen ieder gratis 50.000 liter water

Vijfentwintig klanten van drinkwaterbedrijf WMD hebben eind januari ieder 50.000 liter gratis drinkwater ter waarde van 125 euro gewonnen. Zij kregen het water omdat...

Ciara leidt nergens tot grote problemen voor waterbeheerders

De combinatie van de zuidwesterstorm Ciara, springtij en hoge rivierafvoeren heeft in Nederland vooralsnog nergens tot grote problemen voor waterbeheerders geleid. Rijkswaterstaat sloot drie...

Nijhuis Industries en NXF Filtration testen eentraps nanofiltratie-installatie voor grondwaterbehandeling Filipijnse stad

Nijhuis Industries en NXF Filtration testen momenteel een ‘plug- en play’ eentraps nanofiltratie-installatie om grondwater te behandelen voor de Filipijnse stad Davao. East Asia...

Hulpdiensten voorkomen grote milieuschade door snel ingrijpen bij megamestlek

Hulpdiensten hebben door snel ingrijpen bij een groot mestlek in Didam grote schade aan het milieu voorkomen. Door de harde wind klapte een mestzak...

Waterdoorlatende en hittestress reducerende trottoirtegel wint RIONEDinnovatieprijs

Deelnemers aan de RIONEDdag op 6 februari hebben de ZOAK® klinker van TileSystems uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van gerecycled...

UvW benadrukt belang ‘early warning’-systemen na aftrap klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s

Eind januari vond bij het KNMI in De Bilt de startbijeenkomst plaats van de Klankbordgroep KNMI-Klimaatscenario's. Gebruikers gaven aan welke informatie ze nodig hebben...

Noorderzijlvest schakelt over op biobrandstof voor aandrijving gemalen, trekkers en kranen

De gemalen De Waterwolf, H.D. Louwes en De Drie Delfzijlen van waterschap Noorderzijlvest draaien sinds begin februari niet meer op diesel, maar op een...

Directeur RIWA-Rijn pleit voor reductiedoelen chemische stoffen in de Rijn

RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg pleit voor concrete reductiedoelen van chemische stoffen die de Rijn vervuilen en de drinkwaterbereiding steeds lastiger maken. Ook wil hij meer...