Koningspaar opent nieuwe proefinstallatie voor afvalwaterzuivering in New Delhi

Koning Willem Alexander en Koningin Màxima openden 14 oktober in New Delhi een nieuwe kleinschalige verticale afvalwaterzuivering. Hiermee kunnen de Indiërs zo'n 250 liter...

Nieuwe STOWA-neerslagstatistieken: nu de complete set

Waterbeheerders beschikken nu over een compleet pakket aan neerslagproducten. De nieuwe neerslagstatistieken van de Stichting Toegepast Waterbeheer (STOWA) werden 10 oktober in Utrecht gepresenteerd...

Waterschap Noorderzijlvest: diepwortelende gewassen planten om verdroging Dwarsdiep tegen te gaan

De toepassing van diepwortelende gewassen, minder frequent en minder kort maaien en het aanleggen van bufferstroken in gebieden met keileem kan de beschikbaarheid van...

WDODelta zet dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst in de markt

Waterschap Drents Overijsselse Delta is 9 oktober gestart met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het...

Genomineerden Aquatech Innovation Award 2019 bekend

Verstedelijking en online sensoren zijn de belangrijkste trends onder de genomineerden voor de Aquatech Innovation Award 2019. Een jury van deskundigen heeft twaalf innovatieve...

Nereda zuivering in Utrecht geopend: nabezinkers passé

Op 7 oktober opende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Nereda zuivering in Utrecht. Met de officiële ingebruikname zet de rwzi de...

Grondwaterwinning nadelig voor ecosysteem van rivier en beek

Bijna 20 procent van de stroomgebieden waar grondwater wordt gewonnen, kampt met te lage afvoeren van rivieren en beken om hun zoetwaterecosysteem gezond te...

Minister ‘opende’ verdiepte Nieuwe Waterweg

Op 3 oktober opende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) samen met Ronald Paul, chief operating officer van havenbedrijf Rotterdam, de verdiepte Nieuwe...

Eerste Kaumera-fabriek klaar voor verwerking Nereda surplus zuiveringsslib

Het is een wereldprimeur als straks de eerste partij van het Kaumera polymeer door Chaincraft wordt afgehaald bij de fabriek in Zutphen. Daar wordt...

Pharmafilter en Zaans Medisch Centrum met elkaar in gesprek

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) en Pharmafilter hebben dinsdag 1 oktober met elkaar om de tafel gezeten. Het is niet duidelijk of het conflict...

Conflict over vergunning afvalwater Chemelot

Het waterschap Limburg is woedend op Sitech Services omdat het bedrijf later dan afgesproken een nieuwe watervergunning heeft aangevraagd. De geloofwaardigheid van het bedrijf...

Arcadis sleept opdracht binnen voor hoogwaterbescherming New York

Een team van achttien adviesbureaus zal onder leiding van ingenieursbureau Arcadis een masterplan ontwikkelen dat de kustlijn van Lower Manhattan uitbreidt naar de East...

De Ocean Cleanup plasticvanger werkt naar behoren

The Ocean Cleanup maakte op 2 oktober bekend dat Systeem 001/B met succes plastic afval verzamelt in de Grote Oceaan. “Na een jaar testen...

Vissen overbruggen 5 meter hoogte in nieuwe vispassage Doesburg

De grootste vispassage van Nederland is 30 september in Doesburg geopend. Vissen, zoals rivierprikken, meervallen, windes en palingen, kunnen nu onbelemmerd langs de stuw...