maandag, oktober 3, 2022

Nieuws watersector op WaterForum

Natuurorganisaties: radicale omslag in grondwaterbeheer nodig

0
Natuurorganisaties roepen provincies en waterschappen op meer ambitie te tonen op water vasthouden, besparen en strenge regels te stellen aan grondwatergebruik, onder regie van...

Aanpassing regelgeving voor toekomstige drinkwatervoorziening is een must

0
‘Er dreigt een drinkwatertekort in Nederland, door de noodzaak om 900.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2030. Drinkwaterbedrijven geven aan dat dit onhaalbaar is’,...

Unie van Waterschappen: maak farmaceutische industrie verantwoordelijk voor medicijnresten

0
De Unie van Waterschappen steunt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) van farmaceutische bedrijven voor medicijnen. Zo’n UPV bestaat in Nederland nog niet. Eind oktober komt...

WUR: groene waterstof op zee goedkoper en duurzamer door membraandestillatie

0
Onderzoekers van Wageningen University & Research WUR) toonden aan dat de kosten voor het fabriceren van groene waterstof via elektrolyse op zee omlaag kunnen....

Jotem bouwt pilot voor medicijnrestenverwijdering uit rioolwater met biologisch actief kool

0
In hoeverre is biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) geschikt om medicijnresten uit rioolwater dat alleen met een trommelzeef is gefilterd te verwijderen? Deze...

Harbers: geen landelijk watertekort meer in Nederland

0
Het landelijk watertekort is voorbij. Er zijn nog regionale tekorten, maar landelijk is de vraag naar zoetwater niet meer groter dan het aanbod. Daarom...

Ferr-Tech wint WIS Award

0
Het watertechnologiebedrijf bedrijf Ferr-Tech heeft de WIS Award 2022 gewonnen. Het bedrijf uit Meppel, lid van Water Alliance, won de prijs met het vernieuwende...

Onderwaterrobot voor de zeebodem

0
Een onderwaterrobot die op rustige dagen zelfstandig een baai of haven scant op afval en dat opruimt. Het kan, denken de onderzoekers van het...

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar integrale aanpak waterveiligheid IenW

0
De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart om te kijken in hoeverre minister Harbers van IenW in zijn beleid voor het versterken van primaire...

Deltacommissaris: Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering

0
Deltaprogramma 2023 - Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal...

Scheldestromen keurt kwart Zeeuwse dijken af

0
Waterschap Scheldestromen heeft ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen afgekeurd. Ze voldoen niet aan de ondergrens van de huidige wettelijke veiligheidsnorm. Het...

EWTW 2022: groeiende rol voor clusters op wereldwijde watermarkt

0
Vertegenwoordigers van clusters uit de hele wereld spraken op de openingsdag van de 2e European Water Technology Week (EWTW) in Leeuwarden over de samenwerking...

Nog meer nieuws uit de watersector lezen? Lees onze persberichten of personalia’s. Of bekijk onze social media kanalen met nog meer nieuws! LinkedInTwitter.

Geïnteresseerd in infra nieuws lezen? Dat kan op OTAR.
Geïnteresseerd in industrie nieuws lezen? Dat kan op Process Control.