maandag, december 6, 2021

Nieuws watersector op WaterForum

Waterinnovatieprijs 2021: klimaat, corona en medicijnresten

0
De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 zijn bekend. Twee daarvan zijn gerelateerd aan de klimaatverandering: het roterende duikerschot van Waterschap De Dommel won in...

Drinkwaterbedrijven slaan opnieuw alarm over boringen aardwarmte

0
Ondanks een eerder dit jaar unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie die vroeg om een verbod op geothermieprojecten in drinkwatergebieden, worden door de...

Subsidie voor innovatieve olieskimmer

0
Het bedrijf Foru-Solution uit Harlingen gaat hun innovatieve olieskimmer verder ontwikkelen, uittesten en demonstreren in de Waddenzeehavens. Het is de bedoeling het apparaat in...

Overmatige algengroei aanpakken via fosfaatverwijdering en terugwinning

0
Het Bossche bedrijf Aquacare gaat zijn technologie BiOPhree®, waarmee het fosfaten uit (afval)water verwijdert, op de markt lanceren in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het...

Grootste zeesluis IJmuiden bijna in gebruik en nieuwe sluis Terneuzen

0
Begin 2022 wordt hij opgeleverd: de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden. Sinds 2016 werkt Rijkswaterstaat aan de nieuwe zeesluis, dat de huidige Noordersluis...

CDA en ChristenUnie willen ethisch kader voor datagebruik uit rioolwatermetingen

0
Tweede Kamerleden hebben tijdens het wetgevingsoverleg Water op 22 november meerdere moties ingediend. ChristenUnie en CDA willen dat de regering in samenwerking met de...

Minister Visser vaag over aanvullende maatregelen om KRW-doelen te halen

0
Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. Dat stelde minister Barbara Visser van Infrastructuur en...

Waterschap en DCMR willen samen lozingen afvalwater bedrijven tegengaan

0
Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond gaan kennis delen en samen inspecties uitvoeren bij industriële bedrijven in het Rijnmondgebied. Zo willen de twee...

Provincie Zuid-Holland investeert ruim 3 ton in ondersteuning klimaatadaptief bouwen

0
De Provincie Zuid-Holland trekt in de nieuwe begroting 2022 ongeveer 850.000 euro uit voor het Programma Klimaatadaptatie Weerkrachtig Zuid-Holland. Hiervan is zo’n 310.000 euro...

Europese Commissie investeert 12 miljoen euro in onderzoek om vervuilende stoffen...

0
De Europese Commissie investeert 12 miljoen euro om technologieën te ontwikkelen die vervuilende stoffen uit bodem, sediment, oppervlakte en grondwater verwijderen of houden. In...

DMT levert groengasinstallatie voor rwzi Echten

0
Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een nieuwe slibvergistingsinstallatie voor rwzi...

Friese voetbalclub recyclet water als eerste met Hydraloop

0
Voetbalvereniging ONT uit het Friese Opeinde nam 11 oktober de eerste Hydraloop Cascade opstelling in Nederland in gebruik. De club gebruikte jaarlijks 700.000 liter...

Nog meer nieuws uit de watersector lezen? Lees onze persberichten of personalia’s. Of bekijk onze social media kanalen met nog meer nieuws! LinkedInTwitter.

Geïnteresseerd in infra nieuws lezen? Dat kan op OTAR.
Geïnteresseerd in industrie nieuws lezen? Dat kan op Process Control.