Moody’s: hogere zeespiegel in Nederland geen gevaar voor lagere kredietrating

Nederland loopt waarschijnlijk geen gevaar op een lagere kredietrating van financiële instellingen. De 1 miljard euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan het Deltaprogramma zorgt...

Tien jaar Water Alliance: ‘Kleine bedrijven veroveren de wereld’

“Dit is de tijd dat niet alleen grote bedrijven maar ook kleine startups met lef de wereld veroveren en water is het thema van...

Ministerie I&W steunt opnieuw proefprojecten klimaatadaptatie

Het ministerie van I&W stelt opnieuw bijna vijf miljoen euro beschikbaar voor regionale projecten om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het...

Grote belangstelling bouwstoffenmarkt voor toeslagstof uit Kroatisch slibverwerkingsproces

VSGM introduceerde in 2018 het Kroatische slibverwerkingsproces MID MIX in Nederland. De resultaten uit praktijkproeven met slib van vier waterschappen in de proefinstallatie in...

AWP haalt landelijke pers met protest tegen ‘oneerlijke’ watersysteemheffing

De acties die de Algemene Waterschapspartij al een tijd voert tegen de oneerlijke verdeling van de watersysteemheffing, hebben sinds vorige week de aandacht getrokken...

RIVM heeft meer duidelijkheid over verspreiding Legionella door awzi’s

Het RIVM adviseert afvalwaterzuiveringen met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella, metingen te laten doen en maatregelen te nemen. In juni 2019 telde...

Nederlandse watersector minder optimistisch over exportkansen

Bedrijven in de watersector zijn positief over de ontwikkeling van de buitenlandse omzet in 2019, maar wat minder optimistisch dan een jaar geleden. Per saldo...

‘Vervuilers moeten betalen om drinkwater betaalbaar te houden’

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, vindt dat de EU bestaande regelgeving beter moet implementeren om te voorkomen dat microverontreinigingen in (drink)water...

Provincie en Wetterskip Fryslân werken aan gezamenlijke driesporenaanpak veenweiden

Provinciale Staten van Friesland en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân hebben op 8 januari gezamenlijk vergaderd over de aanpak van het Friese veenweidegebied....

Hydraloop krijgt hoofdprijs op Amerikaanse technologiebeurs CES

Hydraloop, het Nederlandse waterrecyclingsysteem voor huishoudens en bedrijven, viel in de prijzen op de Consumer and Electronics Show (CES) in het Amerikaanse Las Vegas....

Dader olievervuiling IJssel opgespoord

Rijkswaterstaat heeft het schip achterhaald dat op 1 december 2019 verantwoordelijk was voor een oliespoor van 8 kilometer lang op de IJssel. Er is...

WDODelta gaat sterkte gras-op-zand testen op IJsseldijk

Op 13 januari start Waterschap Drents Overijsselse Delta met een aantal proeven om de sterkte van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te testen....

Rotterdam geeft klimaatsubsidie voor ‘afkoppelen’ en opvang regenwater

Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. Inwoners kunnen per aanvraag...

Chemelot mag afvalwater voorlopig zonder nieuwe vergunning lozen

Chemelot mag een jaar langer afvalwater lozen volgens de oude lozingsvergunning die op 31 december verliep. Sitech Services heeft nog geen nieuwe vergunning aangevraagd...