Algenverwijderaar met Israëlische en Nederlandse technologie wint aanmoedigingsprijs UVW

Jorrit Timmers van het Hoogheemraadschap Rijnland heeft 12 december de aanmoedigingsprijs De Dromenvanger van de Unie van Waterschappen ontvangen. Hij kreeg de prijs voor...

Water-link breidt demi-waterproductie Antwerpse haven uit naar 48 miljoen liter per dag

Het Antwerpse waterleidingbedrijf Water-link nam eind november de vierde productielijn in gebruik van haar demi-waterfabriek Induss I in de Antwerpse haven. De fabriek is...

RIVM: oppervlaktewater belangrijke bron verspreiding resistente bacteriën

Oppervlaktewater is een belangrijke bron voor de verspreiding van resistente bacteriën. De beestjes komen er op twee manieren in: via afvalwater van mensen en...

Vereniging Eigen Huis wil wijziging belastingstelsel waterschappen

Aan de vooravond van de vergadering van de Unie van Waterschappen over de herziening van het belastingstelsel, heeft de Vereniging Eigen Huis een brief...

Rivierenland gaat aantal visliften fors uitbreiden

Waterschap Rivierenland en Vislift bv gaan elf zelfdenkende vispassages plaatsen op het riviertje de Linge. In 2018 plaatste het waterschap al een eerste vislift...

Burgeronderzoek Natuur & Milieu: waterkwaliteit kleine wateren zorgelijk

Net als bij de grotere wateren, is in Nederland ook de kwaliteit van kleine wateren zorgelijk te noemen. Dat blijkt uit een burgeronderzoek van...

Verruiming PFAS-norm geeft lucht aan bouwers en baggeraars

De norm voor de zeer zorgwekkende PFAS-stoffen gaat per direct van 0,1 microgram per kilo grond naar 0,8 microgram. Dat maakte minister Stientje van...

Nieuw type bodemonderzoek gaat dijksterkte nauwkeuriger vastleggen

Rijkswaterstaat en het HoogwaterbeschermingsProgramma (HWBP) zijn op twee dijklocaties bezig met bodemonderzoek naar de sterkte van dijken in de onverzadigde ondergrond. Op de Maasdijk...

Waterinnovatieprijs: nu stemmen op genomineerden voor Publieksprijs

Tot en met 9 december kan er gestemd worden voor de Publieksprijs van de Waterinnovatieprijs. Op 12 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het...

IenW zoekt ontwikkelaars waterzuiveringsinstallaties pleziervaartuigen

Een compacte zuiveringsinstallatie waarmee toiletwater aan boord zo kan worden gezuiverd dat het aan de lozingseisen voldoet. Dat is de uitdaging waarvoor de overheid...

Nationale Klimaat Adaptatie Challenge zoekt deelnemers

Om klimaatadaptatie te versnellen, start in januari 2020 een Nationale Klimaat Adaptatie Challenge voor jong en oud. Gedurende vier maanden werken studenten, young professionals...

Minister staakt zoeken naar lading MSC Zoe

Wat er nu van de verloren lading van de MSC Zoe nog in zee ligt, ligt zo verspreid dat het zoeken naar de lading...

‘Ruimte voor Levende Rivieren’ schetst integraal toekomstbeeld Nederlandse rivieren

De natuur in het rivierenlandschap nog mooier en robuuster maken. Dat is het doel van het plan ‘Ruimte voor levende Rivieren’ dat natuurorganisaties en...

Onderzoek Deltagoot naar sterkte dijkbekleding losse Noorse stenen

Deltares onderzoekt in de Deltagoot of de losse Noorse stenen waarmee in Noord-Nederland nog kilometers dijk zijn bekleed, voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. In...