KWR-onderzoekers ontwikkelen methode om aardmetalen in waterstromen te bepalen

Onderzoekers van KWR Watercycle Research Institute ontwikkelden een methode om lage concentraties van 66 elementen, met name (schaarse) zware metalen en aardmetalen in waterstromen...

Lanxess boekt goede resultaten met omgekeerde osmose bij verwijdering micro’s

Omgekeerde osmose blijkt microverontreinigingen, zoals diclofenac en ibuprofen, beter uit afvalwater te verwijderen dan andere technologieën, zoals ozon. Dat blijkt uit de eerste resultaten...

Dijkstabilisatoren voor het eerst toegepast in pilotproject Watergraafsmeer

JLD Contracting is deze week in opdracht van Waternet gestart met de versterking van de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. In totaal plaatst...

Brabantse Delta zoekt naar bron zwart water bij gemaal Heerjansland

Op 8 oktober kreeg waterschap Brabantse Delta een melding van zwart stinkend water rond het gemaal Heerjansland bij Stampersgat. De dagen daarna zijn door...

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast

Op 17 oktober start de nationale Week van Ons Water. Deze keer staat die in het teken van extreem weer en wateroverlast. Een actueel...

Aa en Maas start pilot met online meten waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas is samen met enkele boeren, kennisinstituten en technologiebedrijven op 3 oktober de pilot Sensorgestuurd Boeren gestart, waarin nieuwe technologie wordt...

Biomakerij op abdij Koningshoeven eindelijk geopend

Op 15 oktober mocht Abt Dom Bernardus van trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg, de eerste Biomakerij van Nederland inzegenen. Eindelijk. Er ging een...

Strafrechtelijk onderzoek naar NAM-lekkage giftig aardgascondensaat

Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij de lekkage van giftig aardgascondensaat in het Afwateringskanaal in...

Boyan Slat zakt achttien plaatsen in Duurzame 100

In de Duurzame 100, de ranglijst van groenste denkers en doeners in Nederland die dagblad Trouw dit jaar voor de tiende keer samenstelde, is...

Dunea wil drinkwater in omgevingsvisies laten opnemen

Drinkwaterbedrijf Dunea zoekt samenwerking met gemeenten en provincies in haar win- en leveringsgebied met als doel ervoor te zorgen dat het thema drinkwater wordt...

Extreem lage Rijnafvoer voedt pleidooi voor Permanente Oostelijke Aanvoer

Doordat in het stroomgebied van de Rijn de afgelopen weken nauwelijks neerslag is gevallen, stevent de afvoer af op een nieuw laagterecord. De kans...

Slibvergisting rwzi Echten wordt eind dit jaar stilgelegd

Het vergisten van slib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten wordt eind dit jaar stilgelegd. Het huidige monitoringssysteem (met sensoren) biedt onvoldoende zekerheid over...

AWP wil waterschapsbelasting natuurterreinen afschaffen

De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Volgens de Algemene Waterschapspartij (AWP) komt het voorstel gemiddeld neer op 600...

Wetenschappelijk directeur Deltares noemt smeltend ijs Antarctica een ‘game changer’

De zeespiegelstijging stond centraal bij de viering van het 10-jarig bestaan van Deltares, het nationale kennisinstituut voor water en ondergrond. Daarbij bracht wetenschappelijk directeur...