Marker Wadden klaar om uit te groeien tot echt moerasland

Vorig jaar september zijn de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden, een haven en een luwtedam opgeleverd. Dit voorjaar kan de natuur zijn...

Droogte 2018 nog steeds merkbaar bij agrariërs in veenweidegebied Stichtse Rijnlanden

De droogte van 2018 is nog steeds merkbaar in verschillende polders in het veenweidegebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo is de bovenste bodemlaag...

Vitens wil meer grip op ongebreidelde groei watervraag

“We zijn als Vitens altijd gericht op de productie van drinkwater. Als de vraag groeit, dan vergroten we onze capaciteit. Dat is technisch geen...

Waterschap Vallei en Veluwe stelt plan biologische waterzuivering vijf jaar uit

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het plan voor een biologisch waterzuiveringssysteem in De Glind voor vijf jaar stilgezet. De biologische zuivering is niet alleen...

WDODelta start proef met aangepast peilbeheer

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start een proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van...

Waterschappen zetten een tandje bij om bloesem te beschermen

De afgelopen week hadden veel fruittelers te maken met nachtvorst en één van de manieren om de bloesem te beschermen, is te beregenen. Daarmee...

Handelsmissie naar Vietnam succesvol voor Nederlandse watersector

De handelsmissie naar Vietnam die premier Rutte, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Snel van Financiën samen met zeventig ondernemers hebben...

Eerste elf partnerschappen Blue Deal van start op drie continenten

Op 8 april zijn in Den Haag, in aanwezigheid van vicevoorzitter Hein Pieper van de Unie van Waterschappen, deltacommissaris Peter Glas en watergezant Henk...

Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgebreid met ‘alliantieprincipes’

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ‘alliantieprincipes’ opgesteld voor de samenwerking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze richtlijnen zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag....

Proef met micro-organismen tegen slib in vijver

Op 17 april starten Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen een proef met bacteriën en schimmels in een gemeentevijver. De bedoeling is de...

‘Crisismanagement onvoldoende ingericht op milieuramp in getijdegebied’

Volgens directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging werkt de systematiek van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) – die vooral is gericht op slachtoffers – niet...

Nereda rwzi Utrecht wint Global Water Award 2019

De in aanbouw zijnde Nereda-installatie op rwzi Utrecht heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De...

Witteveen+Bos optimistisch over 2019

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos sluit het jaar 2018 af met een omzet van 132,9 miljoen euro en een winst van 11,3 miljoen (8,5 procent...

115 jaar Nijhuis: jubileum in teken van validatie afvalwater op wereldschaal

Nijhuis Industries heeft zich de laatste jaren internationaal sterk uitgebreid en daarbij is de focus komen te liggen op het leveren van behandelingsapparatuur voor...