“Wat is belangrijk voor jou als het om water gaat?”

Waterschap houdt online enquête over de toekomst van het waterbeheer Werken aan het water in Midden- en West-Brabant gaat gewoon door in deze periode. Het...

Kennis en inzichten uit onderzoek op groenblauwe daken

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering,...

Daling grondwaterstand zet door ondanks regen

2018 was het droogste jaar sinds decennia. Het is nu mei 2020 en de grondwaterstanden gaan al richting het laagste niveau van 2018. De...

Arcadis en Antea Group verbeteren riviernatuur in Oost-Nederland

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water werken de komende vier jaar aan plannen voor verbetering van de...

GMB Services B.V. en Acquaint B.V. bundelen krachten

LEEUWARDEN, 7 mei 2020 - Vandaag hebben GMB Services B.V. en Acquaint B.V. een partnerovereenkomst ondertekend. Een samenwerking die zorg draagt voor meer capaciteit...

Waterprofessionals zien perspectief in het delen van data en modellen in de Watercloud

Amersfoort, 7 mei 2020 - Door gebruik te maken van elkaars data en modellen kunnen Waterprofessionals in Nederland nog beter hun werk doen en...

KWR wint prestigieuze #EUvsVirus Hackathon met bewakingstechniek voor rioolwater in strijd tegen pandemieën

In de #EUvsVirus Hackathon werkten onderzoekers van KWR samen met collega’s uit Spanje (EURECAT – Technology Centre of Catalonia), Griekenland (Universiteit van Thessalië, Nationale...

Wolk met inhoud: Nieuwe radarniveaumeting FWR30, IIoT voorraadbeheer zonder kopzorgen

Van niveaudata (meetwaarde) naar internetveilig (cyber secure) gevalideerd voorraadbeheer. Beheer uw voorraden op afstand zonder problemen. Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft Endress+Hauser...

OPTIBAR PM 3050: nieuwe compacte druktransmitter voor druk- en niveautoepassingen

2-draads 4 ... 20 mA met HART protocol voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, water- en afvalwater, energieopwekking, OEM en andere procesindustrieën ...

Inventarisatie oevers en dijk noordzijde Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

In april, mei en juni 2020 inventariseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de oevers en de dijk aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel...

Nieuwe balenpers: van afval tot meststof

Waterschap Aa en Maas stimuleert sinds dit jaar het gebruik van de balenpers voor de verwerking van slootmaaisel. De machine perst het natte maaisel...

Dien voor 10 mei uw nieuwe YEP voorstel in!

De eerstkomende deadline voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen voor Young Expert posities is 10 mei. Vanwege het coronavirus kan het trainingsprogramma worden aangepast,...