Waterschap Drents Overijsselse Delta ontvangt 37 sollicitaties voor functie nieuwe dijkgraaf

Op de vacature voor dijkgraaf bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), vacant gekomen door het overlijden van Herman Dijk in augustus vorig jaar, reageerden...

Expositie REGEN in Het Scheepvaartmuseum

In Het Scheepvaartmuseum is van 18 januari tot en met 1 maart de expositie REGEN te zien. Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door Waterschap...

Zandfabriek op transport naar Lomm

De drijvende zandfabriek Emmy Yvonne van Dekker Groep ligt sinds kort bij het dorpje Lomm aan de Maas. De zandfabriek is in december 2019...

Scheeresluis gaat virtueel met 3D informatiemodel

De provincie Overijssel heeft samen met Tauw en Twinsense360 gewerkt aan een 3D informatiemodel van de nieuwe recreatiesluis in Kampen, waarmee de provincie de...

Snelgroeiende aquacultuur – wat betekent dit voor het watermilieu?

Aquacultuur is de snelst groeiende voedselproducerende sector. Ze levert nu al 50 procent van de vis die wereldwijd wordt gebruikt om ons te voeden....

Nieuwe streefpeilen in de Raamvallei gunstig voor landbouw én natuur

In de Raamvallei wordt door waterschap Aa en Maas samen met inwoners en gebiedspartners hard gewerkt aan een robuust, toekomstbestendig, watersysteem. Dit moet er...

Herziening koepelnorm voor elementen in (water)bodem en (zuiverings)slib ter commentaar

De herziene versie van NEN 6950 ‘Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib’ is beschikbaar tot 1...

Groningse zeedijk officieel ‘dijk veilig’ én aardbevingsbestendig

Vanaf donderdag 19 december is de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), de...

Waterschap Aa en Maas investeert in zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen

De komende jaren legt waterschap Aa en Maas grote zonneweides aan op alle zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Het waterschapsbestuur heeft hiervoor 19 miljoen euro...

Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte

Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de...

Derde klimaattop Vallei en Veluwe: samen doorpakken met uitvoeringsplan

In een volle zaal kwamen bestuurders en ambtenaren uit de hele Vallei en Veluwe regio vanochtend bijeen voor de derde regionale klimaattop in Apeldoorn. ...

Nieuwe compacte niveausensoren voor de water- en afvalwaterbranche

De nieuwe serie VEGAPULS-instrumenten is er zowel als compacte uitvoering met plaats voor de kabelaansluiting als met vaste kabelaansluiting (IP68). De nieuwe serie wordt...