wateroverlast
Foto: HHNK

In het weekend van 19 en 20 juni kreeg Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te maken met clusterbuien. Op sommige plaatsen lieten die buien wel 200 millimeter neerslag achter. De impact van die buien was enorm. In stedelijk gebied liepen huizen en kelders onder water en de oogsten van agrariërs werden vernietigd. In een extra vergadering kwam het algemeen bestuur op dinsdag 23 juni bij elkaar om ervaringen te delen.

Tijdens de online vergadering die ruim 2,5 uur duurde, kwamen alle bestuursleden aan het woord. Het gros van hen was duidelijk aangeslagen door de extreme weersomstandigheden en de impact van de schade. Dijkgraaf Luc Kohsiek kondigde direct aan dat er een uitgebreide evaluatie volgt, maar dat de extra ingelaste vergadering bedoeld was om de eerste ervaringen te delen. “Lang niet alles is goed gegaan”, stelde de dijkgraaf.

Overvallen

Het dagelijks bestuur gaf een toelichting op de aanpak van de wateroverlast. Het bestuur benadrukte nogmaals dat de weersvoorspellingen geen aanleiding gaven tot bemalen voordat de buien vielen. Overigens zou in het watersysteem ook heel weinig ruimte zijn geweest voor dit soort extreme hoeveelheden water. “Er zijn plekken waar meer dan 150 millimeter in 24 uur is gevallen, terwijl het systeem is berekend op 15 millimeter per etmaal”, vertelde hoogheemraad Siem Jan Schenk. “Op dit soort hoeveelheden kun je het watersysteem niet inrichten”, voegde hoogheemraad Klazien Hartog toe.

Knelpunten

Dit soort clusterbuien vallen eens in de duizend jaar. Volgens het dagelijks bestuur is schade bij een 1:1000 gebeurtenis onvermijdelijk. In de evaluatie wordt onderzocht of er mogelijk knelpunten kunnen worden aangepakt om de schade te verminderen. Vooral rond Zijpe en Egmondermeer waar de overlast het grootst was, worden de afvoermogelijkheden onder de loep genomen.

Waterbergingen

HHNK beschikt over 28 bergingen, waarvan er 14 automatisch in werking traden. Tien bergingen zijn handmatig opengezet. Uit een eerste evaluatie blijken er vier niet of gedeeltelijk niet werkten. Nader onderzoek volgt. De bestuurders vroegen zich af of de afvoer naar de bergingen niet sneller kan. Boeren hadden kritiek op de trage vulling van de bergingen. Dijkgraaf Kohsiek lichtte toe dat de snelheid wordt bepaald door de afstand tot de berging en door de capaciteit van sloten en duikers. Ook dat gaat onderzocht worden.

Communicatie

Vanuit de fracties was er vooral veel kritiek op de communicatie en de bereikbaarheid van het waterschap. Het hoogheemraadschap was in het bewuste weekend moeilijk bereikbaar. De mensen die aan het werk waren, waren druk in het veld. Het hoofdkantoor werkte met een externe telefoondienst die bellers niet inhoudelijk te woord konden staan. De fracties vonden ook dat de dijkgraaf als woordvoerder had moeten optreden. Kohsiek zei dit mee te nemen in de evaluatie. Hij gaf ook aan dat hij heeft gehandeld volgens het draaiboek dat in fase 1 de communicatie overlaat aan woordvoerders.

U leest nu een PREMIUM artikel op WaterForum. Benieuwd wat dat verder inhoudt? U vindt hier onze uitleg: Uitleg WaterForum online PREMIUM artikelen.