De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. (beeld: Aan de Slag met de Omgevingswet).

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dat meldde demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26 mei in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het uitstel is nodig om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkend en stabiel te krijgen. De waterschappen zijn zo goed als klaar voor de invoering, maar bij veel gemeenten moet er nog een hoop werk worden verzet.

In februari 2021 gaf bijna de helft van de wethouders aan dat zij hun twijfels hadden bij de invoering van de Omgevingswet. Ongeveer 37% was toen voor uitstel van de Omgevingswet en 11%  van de wethouders wilde dat de Omgevingswet helemaal wordt afgeblazen. Vooral bestuurders de van kleinere gemeenten waren kritisch. Dat bleek uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de Wethoudersvereniging.

Eerste Kamer

In januari 2021 liet de Eerste Kamer al weten dat zij vreest dat het project mislukt omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet op orde is en de kosten uit de hand lopen. De Eerste Kamer toonde zich ook niet bereid om op korte termijn in te stemmen met invoering in januari 2021. Na een bestuurlijk overleg op 26 mei is besloten om de invoeringsdatum opnieuw uit te stellen.

Waterschappen

In november 2020 hielden de waterschappen pleiten nog een pleidooi voor de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022, maar nu denken zij ook dat uitstel noodzakelijk is. Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen geeft in een reactie op de website van de Unie aan dat de waterschappen al klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. “We begrijpen dat het van essentieel belang is dat alle overheden genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding. Daar voorziet het verschuiven van de inwerkingtredingsdatum in.”

Onvoorziene kosten

Hij voegt daar wel aan toe dat uitstel niet gratis is. Rogier van der Sande: “Hoewel we de grote meerwaarde van de Omgevingswet zien, moeten de waterschappen er niet financieel op achteruit gaan door een onvoorziene langere implementatieperiode en overige onvoorziene kosten. We zijn daarom blij dat er in 2022 een financiële evaluatie volgt.”

Evaluatie

Tijdens een financiële evaluatie wordt gekeken welke extra kosten de nieuwe inwerkingtredingsdatum met zich heeft meegebracht voor overheden. Het uitgangspunt is dat de Omgevingswet budgetneutraal kan worden ingevoerd in een periode van 10 jaar. Het rijk en de medeoverheden hebben afgesproken dat zij in interbestuurlijk verband zullen zoeken naar oplossingen voor financiële knelpunten.