Burgers en bedrijven kunnen na de invoering van de Omgevingswet informatie opvragen bij een digitaal loket (illustratie: I&M)

De helft van de wethouders wil uitstel van de Omgevingswet (37%) of dat de Omgevingswet helemaal wordt afgeblazen (11%). Vooral bestuurders van kleinere gemeenten zijn kritisch. Naast het digitale stelsel (dso) en de financiën wordt de uitvoering lastig door corona. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de Wethoudersvereniging.

Uit een artikel in Binnenlands Bestuur blijkt dat van de 177 wethouders die de vragenlijst invulden, 37 procent vindt dat opnieuw uitstel van de wet noodzakelijk is. Begin januari werd dat er opnieuw uitstel dreigt voor de Omgevingswet. De Eerste Kamer vreest dat het project mislukt omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet op orde is en de kosten uit de hand lopen. Dinsdag 2 maart vergaderen de commissies van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) in de Eerste Kamer over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Een besluit over de invoering van de Omgevingswet zal in het voorjaar, na de verkiezingen, door een nieuw parlement worden genomen.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde eind december 2020 al met invoeren per 1 januari 2022 in. Minister Ollongren en de bestuurlijke partners, waaronder de Unie van Waterschappen, hebben er vertrouwen in dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 op ‘zorgvuldige en verantwoorde wijze’ kan ingaan. Volgens hen is de wet- en regelgeving nagenoeg klaar en kan ook de bouw van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden afgerond.

Gemeenten

Veel wethouders denk en daar dus anders over. Van hen is 35 procent van mening dat hun gemeente er niet klaar voor is om de wet per begin 2022 in te voeren. Gevraagd naar de obstakels noemt driekwart van de wethouders dat het digitale stelsel nog niet klaar is. Gevolgd door gebrek aan budget om de invoering te bekostigen (61 procent) en de gevolgen van corona (39 procent). Het virus maakt tijdige afstemming met burgers en bedrijven lastiger en bemoeilijkt ook de kennissessies voor de eigen ambtenaren. Uit de enquête blijkt ook dat kleinere gemeenten kritischer over de invoeringsdatum zijn dan grotere gemeenten.

Ambitie

De helft van de wethouders wil dus dat de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld (37%) of helemaal wordt afgeblazen (11%). Tegenover de wethouders die uitstel of afstel wensen, vindt 47 procent van de ondervraagde wethouders dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet moet worden gehandhaafd. Nog een keer uitstel leidt tot hogere kosten en haalt de ambitie onderuit’, schrijft een wethouder.