In Zeeland zijn de afgelopen jaren verschillende technieken getest om de voorraad zoetwater in periodes van droogte op peil te houden. (beeld: Deltares).

In Zeeland zijn de afgelopen jaren verschillende proeven uitgevoerd om de voorraad zoetwater in periodes van droogte op peil te houden. In het EU-project ‘Samenwerken voor Zoet Water’ dat donderdag 4 juni is gestart, gaan Deltares, de Gemeente Schouwen-Duiveland, Agrarisch Schouwen-Duiveland, boeren, de ZLTO, KWR Water en Acacia Water aan de slag om bewezen technieken grootschalig toe te passen op het eiland Schouwen-Duiveland.

Verschillende technieken zijn in het GO-FRESH project getest. Bij de ‘Freshmaker’ is zoetwater in de bodem geïnfiltreerd dat nu in de zomer al door één boer op zijn akker kan worden gebruikt. Met het Kreekrug Infiltratiesysteem (KIS) is regenwater in een ondiepe laag in de bodem opgeslagen om een zoetwaterlens te laten groeien. Dat water wordt vervolgens in de zomer met een diepdrain horizontaal uit de bodem onttrokken en gebruikt voor irrigatie. Op het eiland is op kleigrond ervaring opgedaan met peilgestuurde drainage. In het project ‘Samenwerken voor Zoet Water’ gaan alle partijen met deze technieken aan de slag.

Praktische toepassing

“Nu is veel kennis nog vooral beschikbaar bij experts, maar het is de bedoeling is dat we aan het eind van het project een praktische handleiding voor de verschillende technieken opleveren. Het is daarom van groot belang om in deze fase de boeren, adviseurs en de leveranciers van bijvoorbeeld drainagetechnologie bij het project te betrekken”, stelt Deltares-onderzoeker grond- en oppervlaktewater Vince Kaandorp.

Maatwerk

“Agrariërs krijgen de komende periode maatwerk adviezen rondom het gebruik van slimme drainage technieken en de opslag van zoet water in de ondergrond. We hebben hier veel kennis ontwikkeld rondom verzilting en waterberging in de ondergrond. De komende twee jaar gaan we met alle partners in de water-voedsel keten aan de slag om de beproefde oplossingen verder toe te passen en op te schalen. Zeer relevant gezien de recente droogte. Door infiltratie en slimme drainage kan zoet water worden vastgehouden en droogte- en zoutschade worden voorkomen.”

Living Lab Schouwen-Duiveland

Het project is onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland en heeft als doel de zoetwatervoorraad in de ondergrond te vergroten en beschikbaar te stellen. De landbouwsector is zo minder kwetsbaar voor droogte. Meer informatie volgt via www.livinglabschouwen-duiveland.nl.