afvalwaterinjectie
Injecteren van productiewater in lege gasvelden in Twente (foto: NAM).

Het kristallisatieproces MaxH2O kan op termijn voor de NAM een goedkopere optie zijn voor het verwerken van het olie-en zouthoudende proceswater van Schoonebeek dat nu nog in lege gasvelden in Twente wordt geïnjecteerd. Dit schrijft Royal HaskoningDHV in een adviesrapport voor NAM.

Als advies- en ingenieursbureau kijkt RoyalHaskoningDHV voor de NAM iedere zes jaar naar de beste verwerkingsmethode. In het meest recente rapport dat eind december verscheen, concludeert het adviesbureau dat de injectie nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is. Op termijn schetst het rapport een goedkopere mogelijkheid voor de NAM om het proceswater te zuiveren als het kristallisatieproces MaxH2O verder is ontwikkeld.

Nieuwe Weme reageert ontstemd
Het MaxH2O-proces is door het Israëlische bedrijf IDE ontwikkeld maar vorig jaar tekende Royal HaskoningDHV  een samenwerkingsovereenkomst met de onderneming. Het Twentse productiebedrijf op het gebied van watertechnologie Nieuwe Weme, dat onder andere al geruime tijd de alternatieve ontzoutingstechnologie bouwt voor Salttech uit Sneek, reageert enigszins ontstemd over het naar voren schuiven van het Israëlische proces. Directeur (én Twentenaar) Ben Nieuwe Weme: “Royal HaskoningDHV stroopt met de kristallisatietechnologie al vijftien jaar tevergeefs de markt af. In IDE hebben ze nu een leverancier van membraantechnologie gevonden en daar nu een samenwerkingsverband mee gesloten. NAM betaalt het rapport. Wanneer je dan nog als een onafhankelijk adviesbureau wil doorgaan? Typisch een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt.”

Debat in de Tweede Kamer
Salttech en Royal HaskoningDHV kwamen eerder in het nieuws over de afvalwaterinjectie in de lege gasvelden. Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA) toonden in februari 2017 tijdens het debat hun ongenoegen over het voornemen van minister Kamp om via de nieuwe NAM-vergunning de afvalwaterinjectie in Twente gewoon door te laten gaan.Beide Kamerleden pleitten ervoor de NAM – als voorwaarde voor de mijnbouwactiviteit in Schoonebeek – te verplichten tot een pilot voor het zuiveren van het afvalwater. “Anders komen we echt nooit een steek verder”, zei Mulder, “Nu is het moment om die voorwaarden te stellen.” Volgens Mulder moet er uiteindelijk toch iets gaan veranderen want op termijn is er onvoldoende capaciteit in de Twentse bodem.

Niet milieuvriendelijker
Minister Kamp verdedigde zich door de rapporten aan te halen van RoyalHaskoningDHV en van Deltares. Volgens hem zijn alternatieve zuiveringstechnieken uitgebreid bestudeerd maar het is gebleken dat die niet milieuvriendelijker zijn dan injectie in de Twentse bodem. De minister wees daarbij met name op het hoge elektriciteitsverbruik. In het meest recente rapport beargumenteert RHDHV dat injectie nog steeds de meest geschikte techniek is. Echter, de MAX H2O wordt volgens het bureau een steeds interessanter alternatief. Op de uitlating van Ben Nieuwe Weme dat het adviesbureau hiermee zijn eigen vlees keurt, wil het bureau niet ingaan.

Nagekomen reactie van Royal HaskoningDHV (6 februari 2019)
RoyalHaskoningDHV plaatste op de eigen website een reactie naar aanleiding van het bovenstaande nieuwsbericht. Hierin geeft het adviesbureau aan dat het zich niet herkent in de kop dat het ‘de eigen MaxH2O-technologie aanprijst’.

RoyalHaskoningDHV meldt in de reactie dat het geen enkel belang heeft bij de uitkomsten van haar onderzoek naar de beste verwerkingsmethode van het proceswater Schoonebeek. Verschillende opties zijn opnieuw bekeken waaronder DyVaR, CMF-ED en het MaxH2O-proces van IDE. Dit proces is nu pas in de demonstratiefase en zou op termijn van belang kunnen zijn om het productiewater van Schoonebeek te kunnen zuiveren. Dat zal dan verder moeten worden onderzocht, aldus RHDHV.

Over de relatie met het Israëlische bedrijf IDE meldt het bureau dat de samenwerkingsovereenkomst met IDE het gebruik betreft van  Crystalactor-technologie door IDE, onder andere als een van de processtappen in IDE’s MaxH2O technologie.

Lees de hele reactie op de website van RoyalHaskoningDHV