Tweede Kamer verwerpt verplichte pilot DyVAR-ontzoutingstechnologie bij NAM

De motie van Van Tongeren en Mulder dat de regering geen onomkeerbare beslissingen over de afvalwaterinjectie in lege gasvelden mag nemen, is dinsdag wel aangenomen. Besluiten worden uitgesteld tot na de verkiezingen en overgelaten aan het nieuwe kabinet. De stemmingen volgden op een Kamerdebat met minister Kamp van Economische Zaken over de effecten van de gaswinning in Groningen, maar de Tweede Kamer betrok daarin ook de onrust over de injectie van het afvalwater in lege Twentse gasvelden

Onvoldoende capaciteit
Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Agens Mulder (CDA) toonden tijdens het debat hun ongenoegen over het voornemen van minister Kamp om via de nieuwe NAM-vergunning de afvalwaterinjectie in Twente gewoon door te laten gaan. Beide Kamerleden pleitten ervoor de NAM – als voorwaarde voor de mijnbouwactiviteit in Schoonebeek – te verplichten tot een pilot voor het zuiveren van het afvalwater. “Anders komen we echt nooit een steek verder”, zei Mulder, “Nu is het moment om die voorwaarden te stellen.” Volgens Mulder moet er uiteindelijk toch iets gaan veranderen want op termijn is er onvoldoende capaciteit in de Twentse bodem.

Niet milieuvriendelijker
Minister Kamp verdedigde zich door de rapporten aan te halen van RoyalHaskoningDHV en van Deltares. Volgens hem zijn twee zuiveringstechnieken uitgebreid bestudeerd maar het is gebleken dat die niet milieuvriendelijker zijn dan injectie in de Twentse bodem. De minister wees daarbij met name op  het hoge elektriciteitsverbruik.  “Ik mag niet zomaar in een vergunning voor onbepaalde tijd ingrijpen en dingen gaan voorschrijven die ook nog eens slechter zijn voor het milieu”, zo hield Kamp de Kamer voor. Toch zei Kamp dat hij in overleg met de Topsector Water wil bekijken wat er aan verdere uitontwikkeling van de ontzoutingstechniek van het Friese bedrijf Salttech nog mogelijk is.

Starten met pilot
Kamp toonde zich niet enthousiast over de eis van de Tweede Kamer voor een pilot op een korte termijn. Volgens hem is de ontzoutingstechniek daarvoor nog onvoldoende uitontwikkeld. Bovendien, zo zei Kamp, blijft het feit van het hoge elektriciteitsverbruik. Mulder bleef op haar standpunt dat NAM moet starten met een kleinschalige pilot te starten. “Als we dat doen, hebben we ervaring met afvalwaterzuivering wanneer de vergunning straks moet worden herzien en kunnen we afvalwaterzuivering als een reële mogelijkheid meenemen”, zo hield ze Kamp voor.