Frisdrankenproducent Refresco in Maarheeze (foto: Richard Sinon, Refresco)

De rechtbank schrapt de vergunning om extra grondwater te onttrekken die de provincie Noord-Brabant verleende aan Refresco. In 2019 werd de bestaande vergunning van de frisdrankproducent verruimd van 500.000 naar 750.000 kubieke meter per jaar. De rechter is van mening dat de provincie deze aanvraag had moeten beoordelen aan de hand van de aangescherpte regels voor het vergunnen van grondwater die vanaf september 2018 gelden.

Het bezwaar tegen de verleende grondwatervergunning was ingediend door de Brabantse Milieufederatie (BMF), omwonenden, de Dorpsraad Maarheeze en de Vereniging Duurzaam en Groen. Zij stelden dat bij het verlenen van de vergunning de belangen van omwonenden en de natuur in de regio onvoldoende is meegewogen. Het oppompen van grotere hoeveelheden water in de omgeving van de fabriek zou tot een lagere waterstand kunnen leiden. En dat zou weer kunnen leiden tot scheuren in woningen in de buurt van de fabriek en ten koste gaan van de natuur in de omgeving.

Verlenen vergunning

De rechter vernietigde de vergunning niet op basis van deze argumenten, maar kwam tot de conclusie dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld omdat zij ondanks aangescherpte regels voor het verlengen van vergunningen de verruiming toestond. In een tussenuitspraak in april gaf de rechter de provincie zes weken de tijd om de fouten in de vergunningverlening te herstellen. Nu oordeelt de rechter dat de provincie daar niet in is geslaagd.

Op zoek naar water

Frisdrankproducent Refresco is al jaren op zoek naar extra water voor de productie van frisdrank. Refresco onttrekt op dit moment jaarlijks 500.000 kuub grondwater, grotendeels op een diepte van ongeveer vijftig meter. Een verzoek om extra grondwater uit diepere grondlagen te onttrekken werd in 2018 door de provincie afgewezen omdat grondwaterlichaam De Slenk zich in een slechte toestand bevindt. Een jaar later vraagt frisdrankproducent Refresco alsnog een verruiming van de bestaande vergunning aan. En die vergunning wordt in april 2019 door GS wel toegewezen.

Schaarste

Opmerkelijk omdat de provincie sinds september 2018 al haar vergunningen voor het onttrekken van grondwater tegen het licht houdt.  Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met onder meer Brabant Water en Ardo. Sinds de extreme droogte in 2018 is het gebrek aan grondwater op de hoge zandgronden alleen maar toegenomen. Onlangs bleek uit een onderzoek van Deltares dat de Noord-Brabantse natuur jaarlijks 60 miljoen kuub grondwater nodig heeft om te overleven. Er is zo’n 350 miljoen m3 extra grondwater nodig om de grondwaterstanden structureel omhoog te krijgen.

Uitbreiding fabriek

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat met deze uitspraak de uitbreiding van de fabriek van Refresco op het spel staat. Een woordvoerster van Refresco zegt tegen de krant dat nog niet bekend is of er hoger beroep wordt aangetekend. Ook de provincie beraadt zich nog of er beroep wordt ingesteld.