Refresco Benelux in Maarheeze produceert frisdranken, sappen, water en bier. (foto: Richard Sinon, Refresco).

Frisdrankproducent Refresco krijgt geen vergunning om water op te pompen uit diepere grondlagen. Regulier monitoringsonderzoek voor de Kaderrichtlijn Water toonde onlangs aan dat het grondwaterlichaam Centrale Slenk in ‘slechte toestand’ verkeert. Er komt minder water bij dan er uitstroomt, licht een woordvoerder van de Provincie Brabant toe.

“Als grondwaterbeheerder heeft de provincie de taak om de grondwatertoestand te beschermen, te verbeteren en zo nodig te herstellen en te zorgen voor evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van de grondwatervoorraad. Wij moeten ons daarbij houden aan de normen die de Kaderrichtlijn Water stelt. Wij hebben geconcludeerd dat deze nieuwe informatie het noodzakelijk maakt om pas op de plaats te maken en geen onomkeerbare beslissingen te nemen. In dat licht heeft de provincie de door Refresco aangevraagde vergunning geweigerd”, verklaart de provincie-woordvoerder.

Bezwaar
De Brabantse Milieufederatie (BMF) maakte bezwaar tegen de concept-vergunning en is blij met het besluit van de provincie om geen watervergunning te verlenen. “Brabant heeft te maken met verdroging. Daarnaast zijn de ondiepe waterpakketten steeds vaker vervuild met mest en bestrijdingsmiddelen, waardoor ze steeds minder geschikt zijn voor de drinkwatervoorziening. De provincie is nu dan ook terecht voorzichtig met de diepe grondwaterpakketten door deze niet weg te geven aan een commercieel bedrijf”, schrijft de Brabantse Milieufederatie in een persbericht.

Verontreiniging
Refresco wil meer en dieper grondwater oppompen omdat het ondiepe water steeds meer verontreinigd raakt. De vergunning zou het voor Refresco mogelijk hebben gemaakt om twee keer zoveel grondwater op te pompen tot 175 meter. Volgens de milieufederatie zou het grootste deel van dit water uit het grondwaterpakket komen waaruit ook drinkwater gewonnen wordt. De BMF vindt het echter een verkeerde ontwikkeling om commerciële bedrijven meer ruimte geven om water op te pompen uit een laag die bestemd is voor ons drinkwater.

Geen precedent scheppen
In de zomer van 2016 kondigde de provincie aan dat de provincie en Refresco Benelux wilden gaan samenwerken in een zogenaamd ‘living lab’. Die samenwerking zou de bouwstenen opleveren voor een nieuw provinciaal beleid voor grondwatergebruik. De Brabantse Milieufederatie vreesde toen dat het ondoordacht verlenen van een vergunning aan een commercieel bedrijf een precedent voor andere commerciële bedrijven zou scheppen’, zei de milieufederatie destijds tegen Waterforum.

Win-win
Destijds werd het win-win-karakter van een samenwerking tussen Refresco en de provincie benadruk. ‘Refresco is bereid zich nog nadrukkelijker te profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Daarbij gaat het onder meer om verbetering van de natuur rond Cranendonck, prestaties op het gebied van waterbesparing, aantrekken van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, circulair werken, gebruik van biobased verpakkingen en samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio’, aldus het voormalige persbericht van de provincie.