internationale producent van vriesverse groenten, kruiden en fruit, gaat jaarlijks 500.000 m3 water besparen. (foto: Ardo).

De provincie Brabant heeft afspraken gemaakt met Ardo in Zundert over de hoeveelheid grondwater die het bedrijf in de periode 2020 – 2025 zal onttrekken. Met deze afspraken wordt jaarlijks 500.000 m3 grondwater bespaard. De producent van vriesverse groenten, kruiden en fruit is onderdeel van de internationale Ardo Groep. Gedeputeerde Peter Smit van de provincie Brabant en Ardo-directeur in Nederland Rob Teunissen tekenden onlangs een overeenkomst.

Ardo gaat zich extra inzetten om het waterverbruik te verminderen door het verder optimaliseren van hun productieprocessen. Rob Teunissen van Ardo: “Water is cruciaal in ons productieproces, bijvoorbeeld voor het wassen en blancheren van de groenten, maar is ook van belang bij de teelt van onze groenten.” Bij Ardo staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het bedrijf is actief op zoek naar duurzamere landbouwproductiemethodes waarbij minimale impact en maximale opbrengst centraal staat. Gedeputeerde Smit is blij met de overeenkomst. “De hoeveelheid water die Ardo gaat besparen, is goed voor het jaarlijkse verbruik van 5.000 huishoudens.” Hij verwacht dat meer bedrijven het voorbeeld van waterbesparing gaan volgen.

Onttrekken grondwater terugdringen
De provincie Brabant is al enige tijd bezig om het gebruik van grondwater significant terug te dringen. Juist om de verdroging tegen te gaan. In februari vorig jaar tekende Brabant Water een overeenkomst om de groei van de watervraag te compenseren met besparingsmaatregelen. Het drinkwaterbedrijf verwacht namelijk dat de watervraag de komende vijf jaar met jaarlijks twee procent zal toenemen. De watervergunning van het drinkwaterbedrijf werd echter niet verruimd.

Verkeerde vergunning
In april dit jaar moest de provincie haar vergunningsbeleid overigens nog bij de rechter verdedigen. De provincie verleende een vergunning aan frisdrankproducent Refresco van 750.000m3 voor het onttrekken van grondwater uit minder diepe grondlagen. De Brabantse Milieufederatie ging in beroep tegen dat besluit. De rechter stelde de klagers in het gelijk en gaf de provincie zes weken de tijd om de fouten in de vergunningverlening te herstellen.

Slechte toestand grondwaterlichaam
De provincie Brabant heeft in augustus 2018 het grondwateronttrekkingsbeleid aangepast omdat het grondwaterlichaam in de Centrale Slenk in ‘slechte toestand’ verkeert. Volgens de provincie is er een onbalans tussen het onttrekken van grondwater en de aanvulling ervan in de Centrale Slenk. Daarom mag grondwater voortaan alleen nog maar worden gebruikt voor hoogwaardig gebruik (= menselijke consumptie). Laagwaardig gebruik van grote grondwateronttrekkers in Brabant wordt zoveel als mogelijk teruggedrongen.