De bewoners van Zaanstad betalen opnieuw de hoogste rioolheffing van Nederland: 284 euro per jaar. Tilburgers betalen de laagste rioolheffing: 96 euro per jaar. Dat concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) op basis van onderzoek naar de belastingen van de veertig grootste gemeenten.

Hoe valt het grote verschil te verklaren? Volgens de woordvoerder van de gemeente Zaanstad is er maar één reden voor. “We zijn verreweg de duurste gemeente in Nederland wat betreft rioolheffing. In grote delen van Zaanstad bestaat de ondergrond uit veenlagen, waardoor het maaiveld blijft zakken. Door die ‘slappe bodem’-problematiek moeten riolen sneller worden vervangen dan in andere gemeenten. Daarbij vormen veel dorpen ook nog eens lange lintbebouwingen, wat de rioolkosten extra de pan doen uitrijzen.”

Financiële afschrijvingstermijn rioolstelsel 60 jaar

En Tilburg? Wethouder Oscar Dusschooten (Financiën): ”Wij streven naar zo laag mogelijk woonlasten voor de Tilburgers. De rioolheffing maakt daar onderdeel vanuit. Wij kunnen onze rioolheffing nu verlagen, omdat we de financiële afschrijvingstermijn van ons rioolstelsel naar 60 jaar verlengen, zodat deze dichter bij de technische afschrijvingstermijn komt. Deze financiële aanpassing hebben inmiddels meerdere gemeenten gedaan.”

Waterschapslasten huishoudens sterkst gestegen in Zwolle

Uit het Coelo-rapport blijkt verder dat de waterschapslasten voor huishoudens met een koopwoning met 6,2 procent het sterkst stijgen in Zwolle. De gemeente maakt deel uit van waterschap Drents Overijsselse Delta. In dit waterschap stijgt de zuiveringsheffing dit jaar het sterkt (8,3 procent). Daarnaast stijgt de woz-waarde het sterkst in Zwolle (van alle gemeenten in Drents Overijsselse Delta) waardoor de heffing gebouwd voor huiseigenaren in deze gemeente sterker stijgt dan in andere gemeenten in het waterschap. De grootste daling (0,9 procent) vinden we in Krimpenerwaard in waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.