Wetsus
Wetenschappelijk directeur Cees Buisman gaf op het Wetsuscongres een update van de ontwikkelingen van het afgelopen twee jaar (foto: Jac van Tuijn).

Onderzoeksinstituut Wetsus gaat snel aan de slag met het zoeken naar watertechnologische onderzoekers met talent voor ondernemerschap. Het instituut deed dat al, maar nu is er geld om veel structureler op zoek te gaan naar jong talent, ook buiten het eigen instituut. De details over het werk van het consortium Enabling Water Technology, (NEW) zijn op 4 oktober gepresenteerd op het Wetsuscongres in Leeuwarden. Het was de eerste live ontmoeting van het Wetsus netwerk na de coronalockdown.

Wetsus heeft de unieke combinatie van onderzoekers die samen met bedrijven werken aan nieuwe watertechnologieën en stimuleert onderzoekers een eigen bedrijf te beginnen. “We hebben altijd behoefte aan nieuwe start-ups”, zei wetenschappelijk directeur Cees Buisman tijdens zijn jaarlijkse update over de laatste ontwikkelingen bij het instituut. “Daarom zijn we blij met onze deelname aan het Netherlands Enabling Watertechnology TTT consortium, waarmee we structureel op zoek kunnen gaan naar dit type onderzoekers. We doen dit samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Deltares, waardoor we alles grootschaliger kunnen oppakken.”

Trainingen en ondersteuning
Eenmaal gescout, kunnen de ondernemende onderzoekers trainingen krijgen en ondersteuning bij het vastleggen van patenten en het schrijven van hun businessplan. Binnen hetzelfde consortium kunnen de startende ondernemers aankloppen bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij: mogelijk komen ze in aanmerking voor financiering uit een speciaal investeringsfonds.

Europese erkenning als netwerk
Met trots kondigde Buisman aan dat Wetsus ook gaat deelnemen aan het nieuwe Europese onderzoeksprogramma Water for All, dat deel gaat uitmaken van het grote Horizon Europe-programma, dat beoogt Europese samenwerkingen te stimuleren voor de uitvoering van het Green Dealbeleid. Voorheen kon Wetsus niet aan dergelijke EU-programma’s deelnemen, omdat het exclusief was voorbehouden aan de lidstaten. Nu is subsidie voor partnershipprogramma’s ook opengesteld voor netwerken als Wetsus en de Watercampus. “De EU-subsidie is maar een klein deel van ons hele onderzoeksbudget, maar de nieuwe optie is vooral belangrijk voor onze deelnemende bedrijven. Die kunnen we veel makkelijker in deze Europese partnerschappen meenemen”, aldus Buisman.

Eerlijke en coherente watertechnologie
Buisman maakte ook bekend dat het instituut zijn eigen programma heeft aangescherpt waar het gaat om duurzaamheid. “Vaak gaat het bij duurzame technologie over CO2-neutraal, maar wij willen daarin verder gaan en ons richten op watertechnologie die ook eerlijk is en dichter bij de natuur staat. Technologieën die geen nieuwe problemen met zich meebrengen Dat noemen we coherent.” Als voorbeeld geeft hij het gebruik van acrylamide polymeren voor het ontwateren van zuiveringsslib. “Het is heel goed mogelijk gebleken om natuurlijke polymeren te ontwikkelen die dat ook kunnen. We hebben er al de eerste testen mee gedaan.”

‘Oneerlijke technologie’
Volgens Buisman worden er veel problemen afgewenteld op de watersector, zoals de lozing van PFAS. “De watersector moet dan op zoek naar innovaties om andermans problemen op te lossen. Dat noem ik oneerlijke technologie en als Wetsus willen we ons meer gaan bezighouden met de ontwikkeling van eerlijke technologie.” De huidige biologische zuivering van afvalwater past daar volgens Buisman ook in. Deze is gebaseerd op een natuurlijk proces van beluchting zoals dat ook in rivieren voorkomt. “Maar we belasten onze zuivering met heel veel chemische stoffen die steeds moeilijker te verwijderen zijn.” In plaats van het oplossen van problemen die door anderen zijn veroorzaakt, ziet Buisman meer in het scheiden van afvalwater aan de bron. Wetsus is daarvoor gestart met een nieuw onderzoeksthema: Source Seperation Sanitation. Daarbij worden verschillende afvalwaterstromen, zoals urine, fecaliën, grijs afvalwater en ziekenhuisafvalwater, bij de bron apart gehouden.
Tekst loopt door onder de foto

Wetsus
Uitreiking van de Marcel Mulder Award 2021 aan onderzoeker Emad al-Dhubhani door voorzitter Ed Nijpels van de Raad van Toezicht van Wetsus (foto: Wetsus/Jaap Schaaf).

Marcel Mulder Award
Zoals ieder jaar werd tijdens het Wetsuscongres ook weer de Marcel Mulderprijs uitgereikt aan een talentvolle onderzoeker. Dit keer ging de prijs naar Emad al-Dhubhani voor zijn betrokken bij de ontwikkeling van een watersplitsmembraan voor batterijen op waterbasis. De techniek van Al-Dhubhani maakt het mogelijk om water te splitsen in zure en basische componenten, met onderdelen die in de handel verkrijgbaar zijn. Voor zijn prestatie ontving de jonge onderzoeker een bedrag van 5000 euro. De winnaar van vorig jaar, Ettore Virga, vertelde op het congres dat hij intussen cum laude is gepromoveerd op zijn onderzoek naar een nieuw polymeer om membranen minder gevoelig te maken voor vervuiling.

Volgend jaar zal het Wetsuscongres weer onderdeel zijn van de European Water Tech Week in Leeuwarden, die zal plaatsvinden van 19 tot 22 september.