In het verleden door Chemours in Dordrecht ook PFAS op de Merwede geloosd. (foto: Chemours).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) humane risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw berekenen.  De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in voedsel vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit op basis het RIVM-onderzoek of de normen worden aangepast. Welke gevolgen de nieuwe grenswaarde in de praktijk precies heeft, is nu dus nog niet duidelijk.

Het RIVM werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee aan een Europees traject om het gebruik en de productie van PFAS aan banden te leggen, zodat ze minder in onze leefomgeving terecht kunnen komen. Maar omdat de stoffen heel langzaam afbreken, zullen ze nog jarenlang in onze leefomgeving aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat de mogelijke effecten van PFAS zijn en welke blootstelling aan PFAS mogelijk risico’s oplevert voor mens of milieu. Het RIVM gaat daarom extra onderzoek doen naar PFAS.

Schadelijk

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit heeft op basis van de nieuwste inzichten een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor PFAS in voedsel. Daaruit blijkt namelijk dat PFAS mogelijk bij lagere concentraties al gezondheidseffecten op het immuunsysteem van mensen heeft. Hierdoor wordt de kans op ziekten mogelijk vergroot. De gezondheidskundige grenswaarde van EFSA is gebaseerd op andere effecten en is lager dan de waarde die het RIVM tot nu toe heeft gebruikt. Het RIVM gaat de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde van EFSA gebruiken voor risicobeoordeling.