alternatieven voor zandzakken
Tijdens het hoogwater van vorige zomer werden in Limburg nog op grote schaal zandzakken als tijdelijke waterkering toegepast, zoals hier bij het tegengaan van kwel bij Meerssen (foto: Waterschap Limburg).

Woensdag 6 april test Waterschap Limburg vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkeringen. Gekeken wordt of die alternatieven qua functionaliteit en betrouwbaarheid toepasbaar zijn op locaties waar als gevolg van hevige neerslag wateroverlast kan optreden. Een belangrijk aspect is volgens het waterschap ook de snelheid waarmee het water kan worden gekeerd.

De vier alternatieve tijdelijke waterkeringen die worden getest, zijn een kunststof slang, een rubberen slang en kunststof bakken – die allemaal gevuld worden met water voor de stabiliteit – en last but not least een ‘soort metalen driehoek die wordt uitgeklapt’.

Verschillende experts over alternatieven voor zandzakken

De test wordt uitgevoerd bij de groene overlaat in Roermond. De leveranciers bouwen zelf de tijdelijke waterkeringen op, waarna het waterschap ervoor zorgt dat er water tegen stroomt, tot zelfs het moment van overlopen. De keringen worden beoordeeld door verschillende experts van o.a. Veiligheidsregio Zuid-Limburg, TU Delft en Waterschap Limburg.