Waterpartners blazen Water Footprint Network nieuw leven in

Acacia Water en de ondernemers Johan Oost en Jaap Feil gaan samen met de Universiteit van Twente het Water Footprint Network vernieuwen. Tegelijk worden de werkzaamheden uitgebreid door de oprichting van het nieuwe bedrijf ‘Water Footprint Implementation’. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en vanaf januari 2018 is het volledig in bedrijf.

Dat maken de partners vlak voor de start van de Amsterdam International Water Week (van 30 oktober tot en met 3 november) bekend. Op die AIWW is het vernieuwde concept ook vertegenwoordigd. Het Water Footprint Network werd in 2008 opgericht met het doel om wereldwijd watergebruik bij organisaties en bedrijven terug te dringen. Het concept van de Water Footprint maakt inzichtelijk hoeveel water er nodig is om bijvoorbeeld een kopje koffie of een kilo biefstuk te maken. Afgelopen september werd de stichting failliet verklaard, maar vanwege de doorstart blijft het Network nu bestaan. Initiatiefnemer van het Water Footprint Network, prof. Arjen Hoekstra, is blij met de vernieuwing en blijft betrokken. Hoekstra: “Tot nu toe zaten we vooral in de fase van bewustwording. Dat blijft relevant, maar door de kennis nu ook in de praktijk in te zetten, willen we laten zien dat er daadwerkelijk minder water gebruikt kan worden.”

Netwerk en bedrijf
Er gaat wel het een en ander veranderen. Ten eerste wordt het huidige Water Footprint Network versterkt. De ambitie is om, meer dan nu, mensen bij elkaar te brengen om beter kennis te delen. Verder wordt er binnen het netwerk geïnvesteerd in professionele ontwikkeling en training. Daarnaast start Water Footprint Implementation, een nieuw bedrijf dat zich zal richten op de implementatie van het concept in de praktijk. Er komen adviseurs die voor organisaties, instellingen en bedrijven een QuickScan of hotspotanalyse kunnen maken die duidelijk maakt hoe het watergebruik kan worden teruggebracht.

De samenwerking van de partners biedt volgens hen een mooie kans om het belang van waterbeheer beter onder de aandacht te brengen. Algemeen directeur Arjen de Vries van adviesbureau Acacia Water vindt dat hoognodig: “Aangezien de beschikbaarheid van water steeds meer onder druk komt te staan, moet er echt iets veranderen in het waterbeheer en de omgang met water in organisaties en de maatschappij. De belangrijke vervolgstap die wij nu gaan zetten, is dat niet alleen berekend wordt hoeveel water ergens voor nodig is, maar dat we ook met de uitslag van de Water Footprint aan de slag gaan – zodat we echt resultaten zien.”

Jongeren krijgen een grote rol
Het besef dat er iets moet veranderen is goed doorgedrongen bij de jonge generatie, merken de betrokkenen. Daarom is er gekozen om jongeren een grote rol te geven. Johan Oost, onder meer managing director van Wetskills (een organisatie voor young professionals en studenten in water wereldwijd): “De inzet van jongeren komt centraal te staan in de businessstrategie, mede omdat jongeren erg betrokken zijn bij het klimaat en juist interesse tonen in de Water Footprint. Deze tool is erg behulpzaam om water- en klimaatuitdagingen zichtbaar te maken en daarop te anticiperen. Door dit concrete concept mede bij onze activiteiten te betrekken, hopen we ons netwerk te versterken en meer studenten en young professionals over de hele wereld te interesseren om samen watervraagstukken aan te pakken, out of the box te denken om zo meer impact te genereren.”