Water Footprint Network vraagt faillissement aan

Voor de stichting Water Footprint Network is faillissement aangevraagd (Logo: Water Footprint Network).

De Stichting Water Footprint Network (WFN) heeft op 18 augustus faillissement aangevraagd. In 2017 liepen de projectinkomsten terug en er was geen financiële buffer om dat gat op te vangen. Dat verklaart mede-oprichter en professor in water management Arjen Hoekstra. Het faillissement zal naar verwachting in de loop van september door de rechtbank worden uitgesproken, maar volgens Hoekstra betekent het faillissement beslist niet het einde van de Water Footprint.

Binnen de stichting waren de vooruitzichten voor 2017 niet slecht, maar het tij keerde toen de stichting er niet in slaagde belangrijke contracten af te sluiten. Na het faillissement zal een groot deel van de activiteiten die nu onder de Water Footprint Network Foundation vallen, worden voortgezet onder de vlag van de Water Footprint Research Alliance. De verantwoordelijkheid voor deze activiteiten ligt dan bij universiteiten en instituten van de deelnemende onderzoekers. Hoekstra: “Het gaat om een informele samenwerking tussen onderzoekers en professionals wereldwijd. Binnen die samenwerking ligt de focus weer op onderzoek, onderwijs, training, capacity building en kennisdisseminatie.”

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom van de meeste tools, data en onderwijsmodules die werden aangeboden door de Stichting Water Footprint Network ligt, volgens Hoekstra, bij partners of bij individuele onderzoekers buiten de stichting. “Daarnaast is altijd zoveel mogelijk gepubliceerd onder ‘creative commons license’. Er zit dus haast niets in de stichting dat na het faillissement niet meer beschikbaar zal zijn. De domeinnaam van de website waterfootprint.org is eigendom van de Universiteit Twente en de universiteit zal de website weer helemaal zelf gaan beheren. Daarmee blijven ook alle tools en de WaterStat database toegankelijk.”

Intensieve samenwerking
In een verklaring op de website hebben de leden van de Water Footprint Research Alliance de intentie uitgesproken hun samenwerking te intensiveren om zo het gat dat valt door het wegvallen van de stichting deels op te vullen. Hoekstra: “Zo breidt Cap-Net UNDP haar cursusprogramma uit met de driedaagse Global Water Footprint Standard cursus, die voorheen werd gegeven door het Water Footprint Netwerk in samenwerking met haar partners. De Universiteit Twente en de University of the Free State in Zuid-Afrika gaan samen de eLearning cursus verzorgen die voorheen door de Universiteit Twente en WFN werd verzorgd.”