Zwolle
Foto: WDODelta

Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is 18 juli alvast begonnen met werkzaamheden op het terrein van Scania. De werkzaamheden duren vier weken en vinden op verzoek van Scania plaats tijdens de zomersluiting van het bedrijf. Zo kan er tijdens de daadwerkelijke dijkversterking grotendeels buiten de hekken van het Scania-terrein worden gewerkt.

Volgens Dijkteam Zwolle snijdt hierbij het mes aan twee kanten: de kans op inkomensschade voor Scania blijft zo klein mogelijk én de werkzaamheden kunnen veiliger en efficiënter worden uitgevoerd, aangezien het Scania-terrein op dat moment niet in gebruik is voor andere activiteiten. In Dijkteam Zwolle werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Deze marktpartijen zijn al sinds de start van de planuitwerking aan boord. Dat maakt het volgens WDODelta mogelijk om nu al deze werkzaamheden uit te voeren. De start van de daadwerkelijke dijkversterking staat gepland voor eind van het jaar.

Zwolle
Foto: WDODelta

Werkzaamheden

Tijdens de zomersluiting gaat Dijkteam Zwolle het parkeerterrein bij de haven ophogen en opnieuw inrichten. Verder worden er rondom het parkeerterrein damwanden geplaatst en hekwerk vervangen. Na de zomersluiting kunnen dan buiten de hekken nog werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal en het versterken van het dijktalud.

Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt volgens het Dijkteam om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.