Project Stadsdijken Zwolle kan van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Dijkzone Alliantie Zwolle hebben op 26 februari hun handtekening gezet onder het contract voor de voorbereiding en uitvoering van het project Stadsdijken Zwolle. Dat project, uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, moet circa 7,5 kilometer aan, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle versterken.

Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong van WDODelta en de directeuren Pieter Niemantsverdriet en Gijs Ploegmakers van Dijkzone Alliantie Zwolle waren namens de betrokken partijen aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen. Dijkzone Alliantie Zwolle bestaat uit de aannemers Dura Vermeer en Ploegam, met ondersteuning van ingenieursbureau Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten.

‘Vanaf het begin de krachten bundelen’
Het dijkversterkingsproject loopt over een traject van 7,5 kilometer, van bedrijventerrein Voorst via woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. De gekozen aanpak is volgens het waterschap anders dan gebruikelijk. Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong licht toe: “We zochten in de aanbesteding niet naar een kant-en-klare oplossing, maar naar een ‘wateraannemer’ die juist sámen met ons tot de beste oplossing komt. Door vanaf het begin de krachten te bundelen, verwachten we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt beter in de hand te houden.” Het waterschap en de combinatie werken de komende jaren de dijkversterking verder in detail uit. De planning is dat het project uiterlijk eind 2024 helemaal klaar is, waarna de Stadsdijken weer aan alle eisen zouden moeten voldoen.

Ook aanleg fiets- en wandelpaden
Een dag na de ondertekening van het contract met de Dijkzone Alliantie, zat bestuurder Hans de Jong opnieuw aan tafel om zijn handtekening te zetten. Hij en wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle ondertekenden op 27 februari de samenwerkingsovereenkomst Stadsdijken Zwolle. Hiermee gaan waterschap en gemeente de mogelijkheden verkennen voor de aanleg van fiets- en wandelpaden langs het Zwarte Water, als onderdeel van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De komende maanden moet duidelijk worden wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zijn. Op basis hiervan kan de gemeenteraad in een later stadium een besluit nemen.

Meer dan 100 kilometer dijken aangepakt
Tot 2050 worden in het gebied van WDODelta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle