Partners voor Water
Foto: Partners voor Water bijeenkomst Waterproof op 7 oktober met aan tafel naast presentatrice (vlnr) Frank Goossensen (Topsector Water & Maritiem), Sabine Stuiver (Hydraloop) en Tjerk Opmeer (RVO). (foto: RVO/NWP)

De 5e editie van Partners voor Water (PvW) is op 28 april 2022 van start gegaan. De ministeries van IenW, Buza, EZK en LNV besloten in oktober 2021 om het internationale programma voor waterveiligheid en waterzekerheid ook de komende jaren voort te zetten. De subsidieregeling opent binnenkort.

De verlengde editie van het Partners voor Water programma loopt van 2022 tot 2027 en krijgt een budget van 67 miljoen euro voor wereldwijde activiteiten die bijdragen aan waterveiligheid en waterzekerheid. Een landenaanpak, een thematische aanpak en een subsidieregeling zijn vaste onderdelen van het programma. De subsidieregeling wordt binnenkort gepubliceerd en opent naar verwachting in de zomer van 2022.

Nieuw: Nature Based Solutions

Ten opzichte van het eerdere programma, dat liep van 2016 tot 2021, zijn een aantal zaken veranderd. Zo is de landenlijst voor de landenaanpak verkleind, is er een nieuwe thematische aanpak op de thema’s ‘Nature Based Solutions’ en water-biodiversiteit-voedsel, en zal bij de subsidieregeling meer beoordeeld worden op impact. Een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de klimaatagenda blijft natuurlijk centraal staan. Verder zal het nieuwe PvW programma meer aandacht besteden aan inclusiviteit en biodiversiteit.

69 subsidieprojecten in laatste Partners voor Water

In het laatste PvW4 zijn in totaal 69 buitenlandse subsidieprojecten gestart, waarvan 47 in de vorm van een pilot. Daarbij is 12,4 miljoen euro subsidie versterkt aan deelnemende organisaties en bedrijven. Naast de subsidie hebben betrokkenen ook eigen geld ingebracht en is gebruik gemaakt van internationale financieringsmogelijkheden.

Bijeenkomsten mei

RVO organiseert informatiebijeenkomsten over de nieuwe subsidieregeling op 11 mei in Den Haag en op 24 mei in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst informeert RVO over de tenderperioden, beschikbare budgetten, tenderprocedures en beoordelingscriteria. Na afloop is het mogelijk om met enkele projectadviseurs te spreken.

Zie voor meer informatie de website van RVO.