Tom Buijse benoemd tot buitengewoon hoogleraar Freshwater Fish Ecology

Tom Buijse is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Freshwater Fish Ecology aan Wageningen University & Research. De leerstoel is ingegaan per 1 april en wordt financieel mogelijk gemaakt door Deltares en Sportvisserij Nederland. Het onderzoek wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat. Buijse studeerde aan de Wageningen University & Research en promoveerde in 1992 aan diezelfde universiteit op de dynamiek van de visstand in ondiepe meren. Daarna werkte hij 15 jaar bij Rijkswaterstaat. Zijn kennis van de potentie om multifunctionele zoetwaterecosystemen te herstellen is onder andere toegepast om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. Sinds 2008 is Buijse ecologisch specialist van Deltares. Daar heeft hij onder meer het Europese project Restoring Rivers for Effective Catchment Management gecoördineerd.