Titus Livius directeur Algemene Waterbeleid en Veiligheid bij IenM

Met ingang van 1 november 2017 wordt Titus Livius directeur Algemene Waterbeleid en Veiligheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tevens wordt hij daar plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water. Hij volgt daarmee Roald Lapperre op.

Drs. Titus Livius MPA is sinds 2012 directeur Bestuur en Financiën bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder vervulde hij de functie van directeur Strategie, Beleid en Kenniscentrum bij het UWV. Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend directeur/hoofd afdeling Advies bij het ministerie van VWS en werkte hij in de consultancy bij Circon Consultants en Ernst & Young Consultancy.

Livius studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij volgde ook de postdoctorale MPA-opleiding aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.