Tegenslag bij rwzi Echten stuwt waterschapslasten verder omhoog

De kosten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stijgen volgend jaar met 8,5 miljoen euro. Eén van de oorzaken ligt bij rwzi Echten (Drenthe), waar de innovatieve slibvergisting onvoldoende functioneert. Deze wordt eind dit jaar stilgelegd. Verder wordt de kostenstijging veroorzaakt door extra taken en werkzaamheden, en extra investeringen die nodig zijn vanwege de klimaatverandering.

Het algemeen bestuur van WDODelta doet het voorstel om de waterschapsbelasting 2019 te verhogen. Afhankelijk van de categorie waartoe belastingplichtigen behoren, stijgen de tarieven tussen de 1 en 6,2 procent. In de openbare vergadering neemt het waterschapsbestuur binnenkort een definitief besluit over dit voorstel. Het begrotingsvoorstel houdt in dat de uitgaven voor 2019 met 8,5 miljoen euro worden verhoogd tot 122,4 miljoen euro. “Hogere kosten vragen om een heldere uitleg”, zegt portefeuillehouder Herman Odink. “Er staat bij ons veel op stapel.” Zo noemt het waterschap in dat verband de Waterschapzorg. Dat gaat over het beheer en onderhoud van sloten en kanalen voor een structurele, goede aan- en afvoer van water. “Hoe essentieel een goed functionerend watersysteem is, liet de droogteperiode in de afgelopen zomer wel zien”, aldus Odink. “Terwijl we in januari juist te maken hadden met een periode van hoogwater.”

Tegenvaller bij slibvergisting
Ook het opvangen van de effecten van de klimaatverandering en het optimaal presteren van de zestien rioolwaterzuiveringen blijven veel aandacht vragen. “Een tegenvaller hierbij is het onvoldoende betrouwbaar functioneren van de slibgisting op de rioolwaterzuivering in Echten”, vertelt Odink. “Hierdoor kwamen er extra uitgaven bij.” De innovatieve slibvergistingsinstallatie – de eerste installatie in Nederland die slib thermofiel vergist – zou ervoor moeten zorgen dat de gehele rwzi, inclusief slibvergisting, energieneutraal kan worden. De slibverwerkingskosten zouden hierdoor fors lager moeten zijn en de grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Drones, extra taken en cao-ontwikkeling
Naast de genoemde concrete taken, is WDODelta tegenwoordig meer bezig met technische en digitale ontwikkelingen, zoals de inzet van drones en satellietbeelden, én heeft het er een aantal taken bijgekregen die voorheen niet bij het waterschap lagen. Voorbeelden hiervan zijn de overname van gemaal Zedemuden in Zwartsluis, het op één na grootste gemaal van Nederland, en het peilbeheer van de kanalen in Zuidwest Drenthe. “De cao-ontwikkeling voor het personeel is ook een oorzaak van de hogere lasten. Hier heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed op, maar de personeelskosten stijgen er wel door. Al met al is er veel werk te verzetten. Vorig jaar konden we de tarieven verlagen, maar nu ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging. Althans, dat is het voorstel. Het waterschapsbestuur gaat er uiteindelijk over”, aldus Odink.