Slibvergisting rwzi Echten wordt eind dit jaar stilgelegd

Het vergisten van slib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten wordt eind dit jaar stilgelegd. Het huidige monitoringssysteem (met sensoren) biedt onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart met een onderzoek om de problemen op te lossen. Totdat duidelijk is wat de beste oplossing is, wordt de vergisting buiten bedrijf gesteld.

Tot nader order buiten werking
De rioolwaterzuivering Echten zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Hoogeveen en uit de omliggende kernen. Het restproduct (slib) wordt in grote vergistingtanks vergist. Hierdoor ontstaat biogas dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in elektriciteit. Deze slibvergisting wordt nu tot nader order buiten werking gesteld. Voor de kernactiviteit van de rwzi, het zuiveren van afvalwater, heeft de buitenwerkingstelling van de slibvergistingsinstallatie uiteraard geen consequenties.