cellulose
De partijen die de overeenkomst ondertekenden (foto: HDSR).

Op 13 juli heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een overeenkomst getekend met Cellvation voor het bouwen van een installatie die cellulose uit het afvalwater terugwint bij de rwzi Leidsche Rijn. KWS heeft zich gecommitteerd als afnemer van de teruggewonnen cellulose.

In 2020 is in Leidsche Rijn een fijnzeefinstallatie in gebruik genomen als onderdeel van de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door het fijnzeven van het afvalwater wordt zeefgoed uit het water gefilterd. Het zeefgoed bestaat uit cellulosevezels die het restant zijn van gezuiverd wc-papier. Cellvation is een joint venture van Recell Group en het Purmerendse CirTec, dat het CellPro-proces heeft ontwikkeld. In dat proces worden de cellulosevezels uit zeefgoed opgewerkt tot de grondstof Recell. Onlangs ontving CirTec in het Spaanse Valencia voor die technologie nog de WEX Global 2022 Award.

Asfalt en biocomposieten

KWS gaat deze grondstof onder andere gebruiken in asfalt voor wegen en fietspaden. Het infrabedrijf bereikt hiermee een CO2-besparing van 90 procent ten opzichte van het reguliere product. Daarnaast is Recell een grondstof voor biocomposieten die ook in de infra worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van oeverbeschoeiing, gevelbekleding, verkeersborden en andere materialen. Het waterschap kan deze materialen dan weer gebruiken voor verschillende projecten en werkzaamheden. Door de cellulose uit het afvalwater te recyclen, wordt er zo’n 2 ton CO2-uitstoot per ton omgezette cellulose bespaard.

Een nieuwe installatie

Om de cellulosevezels om te zetten in grondstof, wordt een nieuwe installatie gebouwd bij de rwzi Leidsche Rijn. Deze wordt ontworpen om jaarlijks 700 ton Recell te produceren en daarmee 1400 ton CO2 te besparen. Hiervoor wordt de afgevangen cellulose gedroogd en gehygiëniseerd. De verwachting is dat de installatie in het najaar van 2023 wordt opgeleverd.

Niet uniek

HDSR is zeker niet het eerste waterschap dat deze stap zet. Op rwzi Dalfsen doet WDODelta sinds vorig jaar onderzoek naar de terugwinning van cellulose en in 2016 werd al het eerste fietspad ter wereld waarin toiletpapier (cellulose) uit afvalwater is toegepast, officieel geopend. Het ging daar om cellulose die teruggewonnen was uit het afvalwater op de demosite van rwzi Leeuwarden (Wetterskip Fryslân).